Sunday, September 29, 2013

18. Deciding Questionable Things For Christians by Dr. Curtis Hutson စဥ္းစားရခက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
အခန္း ၁၈
---------------------------------------------------------------------------------------

 အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားအပ္သည္ဟု လူအခ်ိဳ႕ယံု၏။ အားနည္းေသာသူမူကား ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ကိုသာ စား၏။ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားေသာသူသည္ မစားေသာသူကို မထီမဲ့ျမင္ မျပဳေစႏွင့္။ မစားေသာသူသည္လည္း စားေသာသူကို မစစ္ေၾကာမစီရင္ေစႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို လက္ခံေတာ္မူၿပီ။ ေန႔ရက္တရက္ထက္ တရက္သာ၍ ျမတ္သည္ဟု လူအခ်ိဳ႕ ထင္တတ္၏။ လူအခ်ိဳ႕မထင္။ လူတိုင္း မိမိစိတ္သေဘာက်ပါေစ။ေရာမ ၁၄း --
အေၾကာင္းအရာတခုကို မွားသလား- မွန္သလား သိခ်င္ေနတဲ့ ခရစ္ယာန္တေယာက္က အ႐ိုးခံသေဘာနဲ႔ စာတေစာင္ေရး လာတယ္။ က်မ္းစာကို သူ ေလ႔လာၾကည့္ၿပီးပါၿပီ၊ အဲဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ က်မ္းပိုဒ္ရယ္လို႔ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မေတြ႕ဘူးလို႔ ဆိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ မိသားစုကို မွန္တာပဲ လုပ္ေစခ်င္တယ္။ တကယ္ စိတ္႐ႈပ္တယ္ဗ်ာလို႔ ေျပာတယ္။ သူ႔ေမးခြန္းအတြက္ ႐ွင္းလင္းတဲ႔ အေျဖကိုေပးတဲ့ က်မ္းခ်က္မ႐ွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်မ္းစာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အခ်က္ ခ်က္ကို သတိရသင့္တယ္။
DR. CURTIS HUTSON
ပထမအခ်က္က- က်မ္းစာဟာ ေခတ္ကာလတိုင္းမွာ႐ွိတဲ့ လူသားတိုင္းအတြက္ ေရးထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရာရာကို အေသးစိတ္ စာလံုးေပါင္းၿပီး ေရးမထားႏိုင္ဘူး။ ဥပမာ- က်မ္းစာထဲမွာ “Thou shalt not smoke Camels”(cigarettes ) “ကုလားအုတ္ (စီးကရက္) ကို မေသာက္ရလို႔ ေရးထားမယ္ ဆိုပါစို႔။ ေ႐ွးက်မ္းတတ္ အဘိုးႀကီးေတြ က်မ္းပိုဒ္ အနက္ဖြင္႔ဖို႔ ေတာ္ေတာ္အခက္ႀကံဳသြားမွာပဲ။ ဆိုလိုရင္းကို အတိအက် ဖြင္႔ျပဖို႔ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ကုန္မွာပဲ။ တခ်ိဳ႕က smoke မီးၫွိတယ္ဆိုၿပီး ကုလားအုပ္ေတြနားမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မီးဖိုၾကမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ဥပမာ- ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲမွာ “T.V မၾကည့္ရလို႔ ေရးထားမယ္ ဆိုပါစို႔။ T.V ဆိုတာ ဘာေျပာတာလဲလို႔ က်မ္းတတ္ ဆရာေတြ အခ်ိန္ကုန္ေတာ့မယ္။ အားလံုး သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲမွာပါ။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ေခတ္ကာလတိုင္းရဲ႕ လူတိုင္းအတြက္ ေရးတာျဖစ္လို႔ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကြက္တိ စာလံုးေပါင္း လိုက္႐ွာလို႔ မရႏိုင္ဘူး။
ဒုတိယအခ်က္က- သမၼာက်မ္းစာဟာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ က်မ္းတေစာင္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို နည္းနည္း႐ွင္းျပခ်င္ပါတယ္။
က်မ္းစာက ေယာ ၂၁း ၂၅ မွာေယ႐ႈျပဳေတာ္မူေသာ အျခားအမွဳအရာမ်ား ႐ွိေသး၏။ ထိုအမွဳအရာ ႐ွိသမွ်တို႔ကို အသီးအျခား ေရးထားလွ်င္ ေျမႀကီးမဆန္႔ႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပားလိမ္႔မည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္း႐ွိ၏။သခင္ေယ႐ႈ ျပဳေတာ္မူသမွ်ကို က်မ္းစာေတြအျဖစ္ ေရးထားခဲ႔ရင္ အကုန္လံုး ဘယ္သူ ဖတ္ႏိုင္ေတာ့မလဲ? လူေတြကို သိေစခ်င္သေလာက္သာ ေရးဖို႔ က်မ္းစာေရးသူေတြကို ဘုရားက ကြက္ၿပီး ေဖၚျပေပးတယ္။ သမၼာက်မ္းစာဟာ ဘုရားသခင္ သိသမွ်ကို ဖြင့္ျပထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသိေစခ်င္တာေတြကိုသာ ေဖၚျပထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ သိသမွ် ဖြင့္ျပ ေရးရင္ေတာ့ ေျမႀကီးမဆန္႔ပဲ ေနမွာေပါ႔။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အလံုးစံုသိတဲ့ ဘုရားသခင္ မသိတာ ဘာမွမ႐ွိလို႔ပါဘဲ။
လူတေယာက္ကဘုရားသခင္မသိတာ မင္းမွာ ဘာျဖစ္ဖူးလဲ?” လို႔ ေရးဖူးပါတယ္။ ယံုၾကည္သူ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ ေမးခြန္းတိုင္းကို က်မ္းစာက အေသးစိတ္ အေျဖေပးထားတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ က်မ္းစာထဲမွာ အတိအက် စာလံုးေပါင္း ေရးမထားတဲ့ အရာေတြအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ?
ခရစ္ယာန္တေယာက္အေနနဲ႔  ကိုယ္႔ရဲ႕ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သိေသာစိတ္ရဲ႕ လမ္းျပမွဳကို ခံယူၾကဖို႔ လိုတယ္လို႔ ခဏခဏ ေျပာတတ္တယ္။ကိုယ္ကိုကိုယ္သိတဲ့စိတ္ရဲ႕ အလိုအတိုင္းလိုက္ၾကလို႔ တရားေဟာဆရာေတြ ေဟာတာ ၾကားဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအယူအဆဟာ မေကာင္းဘူး။ ကိုယ္႔ရဲ႕ ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္ဟာ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ့အရာေတြနဲ႔  ဆက္ႏြယ္ေနတယ္။ ယံုၾကည္မွဳ မမွန္ကန္ရင္ သူ႔ရဲ႕ သိစိတ္ဩတၱပက လမ္းလြဲကို ျပႏိုင္တယ္။
ဥပမာအေနနဲ႔ Catholic မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ Mass မတက္ရင္ သူ႔အသိစိတ္က သူ႔ကိုေႏွာက္ယွက္ပါလိမ္႔မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့ အသိစိတ္ကေတာ့ Mass မတက္လို႔ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ဘူး။ တခါမွလည္း မတက္ဖူးဘူး။ ဘာကြာသလဲဆိုေတာ့ တက္သင္႔တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မယံုလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အသိစိတ္ ဩတၱပၸ စိတ္ေနာက္ကို လိုက္လို႔မရသလို၊ အသိစိတ္ရဲ႕ လမ္းျပမွဳကို ခံယူလို႔လည္း မရဘူး။သင့္ အသိစိတ္ ဩတၱပၸစိတ္ရဲ႕ ေနာက္ကို လိုက္ပါလို႔ က်မ္းစာက မသြန္သင္ဘူး။ လူတစ္ေယာက္မွာ အသိစိတ္ ဩတၱပၸစိတ္ရဲ႕ ေနာက္လည္း လိုက္လို႔မရ၊ က်မ္းစာကလည္း သူႀကံဳတဲ႔ ျပႆနာကို အေသးစိတ္ သြန္သင္ခ်က္  ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမေပးရင္ စဥ္းစားရခက္ နားလည္ရခက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို သူ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္သင့္တယ္။ ဘာေတြ မလုပ္သင္႔ဘူး ဆိုတဲ႔ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို က်မ္းစာက ေပးမထားေပမယ့္ နားလည္ရ စဥ္းစားရခက္တဲ့ အရာေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ ေတာ့ ေပးထားပါတယ္။
ဒီ တရားေဒသနာမွာ ယံုၾကည္သူ အမွားအမွန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူေပးမယ့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ေျပာျပသြားပါမယ္။

၁။ သိၿပီးသား ဘုရားအလိုေတာ္ဆိုတဲ့ မွန္တဲ့အရာကို တကယ္လုပ္ေဆာင္ခ်င္ စိတ္႐ွိရဲ႕လား?
ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေစခံေတြပါ။ ဘုရားသခင္က သခင္။ အေစခံဟာ သခင့္အလိုဆႏၵကို ေဝဖန္ ျငင္းခံုခြင့္မ႐ွိဘူး။ ကိုယ့္အလုပ္က သခင္ျပဖူးတဲ့ အလိုဆႏၵကို နားေထာင္ဖို႔ပါဘဲ။ ယံုၾကည္သူဟာ ျဖစ္ရပ္တခုမွာ အမွားအမွန္မသိရင္ ကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနပါေစဦးေတာ့ ဘုရား အလိုေတာ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္သင့္တယ္။
ေယာ ၇း၁၇ - မွာအလိုေတာ္သို႔ လိုက္ခ်င္ေသာသူမည္သည္ကား၊ - - ေဒသနာေတာ္ (ကို) ပိုင္းျခား၍ သိလိမ္႔မည္။ဘုရားသခင္နား ခ်ဥ္းကပ္လို႔ မရႏိုင္တဲ့ သေဘာထားကေတာ့ - - -“ကိုယ္ေတာ္၊ အမွား- အမွန္ကိုျပပါ။ မွန္တာလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ပါမယ္ဒီလို သေဘာနဲ႔ မရႏိုင္ဘူး။ ထားရမယ့္ သေဘာကကိုယ္ေတာ္၊ အမွား- အမွန္ ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူး ဒါေပမယ့္ အမွန္ကို ေသခ်ာစြာ သိခြင္႔ေပးရင္ သူမ်ားေတြ ဘာေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ့ဆႏၵ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အမွန္ကို လုပ္ေဆာင္မယ္။ဒီလိုပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဘဝမွာ  ဘုရားရဲ႕ အေကာင္းဆံုးေတြပဲ လိုခ်င္တဲ့သူ၊ မွန္တာကိုပဲ လုပ္မယ့္သူဟာ စဥ္းစားရခက္တဲ့ အရာေတြမွာလည္း အလိုေတာ္ကို သိခြင့္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါက သိဖူးထားတဲ့ အမွန္ကို လုပ္ခ်င္စိတ္ မ႐ွိသူအတြက္ ေနာက္ဆက္ေျပာမယ့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြဟာ အသံုးဝင္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။

၂။  က်မ္းစာနဲ႔ သေဘာညီၫႊတ္မွဳ ႐ွိရဲ႕လား?
က်မ္းစာက ေပ ၁း ၂၀ မွာက်မ္းစာ၌ပါေသာ အနာဂတၱိစကား မည္သည္ကား၊ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ အနက္မေပၚ ဟု ေ႐ွးဦးစြာ သိမွတ္ၾကေလာ့။ဒါက က်မ္းစာကို ကိုယ္ဟာကိုယ္ ေလ႔လာလို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ တျခား က်မ္းစာ သြန္သင္ခ်က္ေတြအားလံုးကို ထည့္မစဥ္းစားဘဲ က်မ္းပိုဒ္တပိုဒ္တည္းနဲ႔ အနက္ဖြင္႔ မရဘူးလို႔ ေျပာလိုတာပါ။
က်မ္းပိုဒ္တပိုဒ္ ႐ွိမယ္ဆိုပါေတာ့။ အခ်က္တခ်က္ကို သြန္သင္ေနပံုရတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ္းစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ႔လာရင္ တျခား က်မ္းခ်က္မ်ားစြာက အဲဒီသေဘာနဲ႔  ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနတာကို အထင္အ႐ွား ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။
ဥပမာ၊ ေဟၿဗဲ ၆း - ဟာ ကယ္တင္ျခင္း ျပန္ဆံုး႐ႈံးႏိုင္တယ္လို႔ သြန္သင္ေနပံုရပါတယ္။ ဒီတပိုဒ္တည္း သာဆိုရင္ေတာ့ထာဝရ စိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကိုယံုမွာ မဟုတ္ဘူး။ထာဝရ စိတ္ခ်ရမွဳနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ က်မ္းခ်က္ေတြကို ေလ႔လာၾကည့္မွ အေျဖက ႐ွင္းလာတယ္။
တပိုဒ္ၿပီးတပိုဒ္ ေျပာျပေနတာက ယံုၾကည္သူဟာ ထာဝရအသက္ရတယ္။ ေယာ၃း၁၆၊ ေယာ၃း၃၆၊ ေယာ၃း၁၄ တို႔လို က်မ္းခ်က္ေတြပါ။ အ႐ွင္းဆံုးကေတာ့ ေယာ၅း၂၄ ပါဘဲ။ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါ႔စကားကို နားေထာင္၍ ငါ႔ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူကို ယံုၾကည္ေသာ သူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရသည္ျဖစ္၍ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို မခံရ။ ေသျခင္းမွ အသက္႐ွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူျဖစ္၏။က်မ္းစာက ဒီမွာ ယံုၾကည္သူဟာ ထာဝရအသက္ကို ရ႐ံုတင္မကဘူး၊ အျပစ္စီရင္ျခင္း မခံရဘူးလို႔၊ အျပစ္ဒဏ္က်ခံျခင္း မ႐ွိေစရဘူးလို႔ ဂတိေပးထားတယ္။
လိုက္နာသင့္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ႐ွင္းေနတဲ့ က်မ္းခ်က္မ်ားစြာကို ဆန္႔က်င္ၿပီး သိပ္မ႐ွင္းတဲ့ က်မ္းခ်က္ကို မသံုးမိဖို႔ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေဟၿဗဲ ၆း - က ဘာကိုဘဲ ဆိုလိုပါေစ။ ယံုၾကည္သူ ထာဝရအသက္ ရတယ္ ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမွဳ ႐ွိမွာမဟုတ္ဘူး။
   ႐ိုးသားတဲ႔ ခရစ္ယာန္တေယာက္ အမွားအမွန္ ဆံုးျဖတ္ရခ်ိန္မွာဒီကိစၥကို က်မ္းခ်က္အားလံုးက သေဘာတူရဲ႕လား?” လို႔ ေမးသင့္ပါတယ္။

၃။  အဲဒီအတြက္ ဆုေတာင္းခဲ႔ၿပီလား ?
Dr. A. J. Gordon ကဆုေတာင္းၿပီးမွ ပိုလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆုမေတာင္းပဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာ ဘာတခုမွမ႐ွိဘူးလို႔ တခါက ေျပာဖူးတယ္။ က်မ္းစာက အရာရာမွာ ဆုေတာင္းဖို႔ ေျပာထားတယ္။အဘယ္အမွဳကိုမွ် စိုးရိမ္ျခင္းမ႐ွိဘဲ အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳေသာအားျဖင့္၊ သင္တို႔ ေတာင္းပန္လိုေသာ အရာမ်ားတို႔ကို ဘုရားသခင္အား ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ဖိလိပၸိ ၄း၆။ ဂတိေတာ္ကသင္တို႔သည္ ဆုေက်းဇူးကို ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကို ရၾကလိမ့္မည္။မာကု ၁၁း၂၄။ အဲဒီမွာ “What things soever ye desire” “သင္တို႔ လိုသမွ်လို႔ ဆိုတဲ့အခါ စဥ္းစားရခက္တဲ့အရာေတြနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဘုရားအလိုေတာ္ကို  သိခ်င္တဲ့ ယံုၾကည္သူရဲ႕ ဆႏၵလည္း ပါပါတယ္။
ဝမ္းနည္းစရာအေကာင္းဆံုး က်မ္းခ်က္ေတြထဲက တခ်က္ကေတာ့ ယာကုပ္ ၄း ပါ။ “- -မရၾက။ အေၾကာင္းမူကား ဆုမေတာင္းပဲ ေနၾက၏”  ဒီက်မ္းပိုဒ္က ဘာေတြ မရသလဲလို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ မေတာင္းၾကလို႔ မရတဲ့အေၾကာင္းပဲ ေျပာတာပါ။ အဲဒီ မရတဲ့အထဲမွာ နားလည္ရခက္တဲ့ကိစၥအေပၚ ဘုရားရဲ႕လမ္းျပမွဳလည္း ပါတာေပါ႔။ ႐ွင္းလင္းတဲ့ လမ္းျပမွဳမရရင္ မရတာ ဆုေတာင္းလို႔ပါ လို႔ က်မ္းစာက ေျပာပါတယ္။
နားလည္ရခက္တဲ့အရာအတြက္ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ တခါဆုေတာင္းၿပီး ႐ွင္းလင္းတဲ႔ လမ္းျပမွဳမရတာနဲ႔ လက္မေလ်ာ႔ပါနဲ႔။ အေျဖ႐ွင္းတဲ့အထိ ဆက္ဆုေတာင္းပါ။ မႆဲ၇း၈ မွာ ဂတိေတာ္ကေတာင္းေသာသူမည္သည္ကား ရ၏။ဒါက ဆက္ေတာင္းေနဖို႔  ေျပာတာပါ။ ဘုရားသခင္အေျဖေပးတဲ့အခါ အသံေတာ္နဲ႔ အေျဖေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အေျဖေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ေမးခြန္းတခု ေမးစရာ ျဖစ္လာတယ္။

၄။ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမွဳ ရၿပီလား?
က်မ္းစာထဲမွာ စာလံုး ကြက္တိကြက္က် မေတြ႕တဲ့အခါ ဝိညာဥ္ေတာ္ လမ္းျပဖို႔ ေျမာ္လင့္ႏိုင္တယ္။ ေရာမ ၈း၁၄ မွာဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဆံုးမပဲ့ျပင္ေတာ္မူသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက၏။သန္႔႐ွင္းေတာ္ဝိညာဥ္ေတာ္က အမွဳေတာ္ေဆာင္ေတြ တရားေဟာရမယ့္ေနရာ လမ္းၫႊန္တာကို  ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေတြ႕ရတယ္။အႏိ ၱအုတ္ၿမိဳ႕တြင္႐ွိေသာ အသင္းေတာ္၌ ဗာနဗမွစ၍ နိဂါဟု ေခၚေဝၚေသာ ႐ႈေမာင္၊ ကုေရေနျပည္သား လုကိ၊ ေစာ္ဘြားေဟ႐ုဒ္၏ သူငယ္ခ်င္းအရင္းျဖစ္ေသာ မာနင္ႏွင္႔ ေ႐ွာလုတည္းဟူေသာ ပေရာဖက္ျပဳသူ၊ ဆရာျပဳသူ႐ွိၾက၏။ ထိုသူတို႔သည္ သခင္ဘုရားဝတ္ကိုျပဳ၍ အစာကိုေ႐ွာင္ၾကစဥ္၊ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က၊ ငါခန္႔ထားေသာ အမွဳကို ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းငွါ၊ ဗာနဗႏွင့္ ေ႐ွာလုတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခြဲထားၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္းတမန္ ၁၃း ၂။
ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တခုမွာ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က အာ႐ွတိုက္ကို မသြားဖို႔ လမ္းျပတယ္။ ေနရာတခ်ဳိ႕မွာ တရားမေဟာဖို႔လည္း တားတယ္။ျဖဴဂိျပည္၊ ဂလာတိျပည္ကို ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွ အာ႐ွိျပည္၌ ႏွဳတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို မေဟာေစျခင္းငွါ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ သည္ ျမစ္တားေတာ္မူသျဖင့္၊ မုသိျပည္သို႔ ေရာက္၍၊ ဗိသုန္ျပည္သို႔ သြားမည္ျပဳၾကစဥ္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အခြင့္ေပးေတာ္ မမူေသာေၾကာင့္၊ မုသိျပည္နားမွာေလွ်ာက္၍ တေရာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ၾက၏။တမန္ ၁၆း၆ - ၈။ ေကာင္းေသာသူရဲ႕ Steps ေျခရာ၊ ေျခလွမ္းေတြဟာ ဘုရားသခင္ စီရင္တာ ျဖစ္သလို၊ ေျခမလွမ္းျခင္း Stop ဟာလည္း ဘုရားသခင္ ပဲ့ျပင္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ လူတေယာက္က ေျပာဖူးတယ္။ အခုျပခဲ့တဲ့ က်မ္းခ်က္ ခုက ဒီအခ်က္ကို ေထာက္ျပေနတယ္။
သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က ဆုေတာင္းရာမွာ ဦးေဆာင္လမ္းျပတယ္။ငါတို႔ မတတ္ႏိုင္ေသာအရာမွာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ , ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ ဆုေတာင္းသင့္သည္အတိုင္း အဘယ္ဆုကို ေတာင္းရမည္ဟု မသိၾက။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔ ဆုေတာင္းျခင္းအမွဳကို ႏွဳတ္မႁမြက္ႏိုင္ေသာ ညည္းတြားျခင္းအားျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ေရာမ ၈း၂၆။
ဘာေတာင္းရမလဲ? ဘယ္လိုေတာင္းရမလဲ? လို႔ မသိတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ႐ွိတတ္တယ္။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးတဲ့ လူေတြ စုေဝးေနတဲ့ ေနရာတေနရာမွာ တရားေဟာဖူးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ အားကိုးသူေတြ ေ႔႐ွထြက္လာၿပီး ကိုယ္ယံုၾကည္ေၾကာင္း လူေ႔႐ွမွာ ထုတ္ေဖၚ ေၾကျငာဖို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ လူ ၄၀ လက္ခံၾကတယ္။ ဝတ္ျပဳစည္းေဝးၿပီးတဲ့အခါ လူတေယာက္ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ဘယ္လိုေျပာရမလဲ မေျပာတတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္ သြားခ်င္တာပဲ သိတယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ အားကိုးတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုေျပာရမွန္း မသိဘူးတဲ့။ ဆုေတာင္းခ်က္ ႐ိုး႐ိုးကေလးနဲ႔ ဦးေဆာင္ ေတာင္းေပးလိုက္လို႔ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၿပီးတဲ႔အခါ၊ သူကကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းခ်င္ေနတာ အဲဒီ ဆုေတာင္းခ်က္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုေျပာရမွန္းကို မသိဘူးဗ်ာလို႔ ေျပာဖူးတယ္။
ကယ္တင္ျခင္းရတာ အေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္တဲ႔ ယံုၾကည္သူအမ်ားစုဟာ အေၾကာင္းအရာတခုမွာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က အတိအက် လမ္းၫႊန္မွဳေပးတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ေတြ႕ႀကံဳဖူးတယ္။ အဲဒီလို အေတြ႕အႀကံဳတခုကို ကၽြန္ေတာ္ သတိရမိတယ္။
တည၊ ညနက္နက္မွာ ေတာင္ပိုင္း ကယ္႐ိုလိုင္းနား Carolina ျပည္နယ္ကို ျဖတ္လာရင္းနဲ႔ လမ္းလူႀကံဳတေယာက္ကို ျမင္ရတယ္။ သူ႔ကို ကားအတူ စီခြင္႔ေပးၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔ ထူးထူးျခားျခား ခံစားမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ တေယာက္တည္းမို႔၊ သူစိမ္း တေယာက္ကို တင္ေခၚဖို႔ ဆိုတာ အႏ ၱရာယ္ ႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ စဥ္းစားမိၿပီးေတာ့ သူ႔ကို ေက်ာ္ ေမာင္းလိုက္တယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း သူ႔ကို အေတြးထဲက ေဖ်ာက္လို႔မရ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ျပန္လွည့္ၿပီး သူ႔ကိုေခၚဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ကို သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က လမ္းၫႊန္ေနတယ္။ အသံေတာ္ၾကားရတာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ကို အတူစီးခြင့္ မေပးတာဟာ အမွားတခုလို႔ ႐ိုး႐ိုးေလး ခံစားမိတာပါ။ ကိုယ္ေတာ္၊ ေနာက္ျပန္လွည့္ဖို႔ ထြက္ေပါက္က မိုင္အေတာ္ ေမာင္းရအံုးမယ္ ထင္တယ္လို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အတြင္းစိတ္ ခံစားခ်က္က ေပါ႔မသြားဘူး။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ထြက္ေပါက္တခုေတြ႕ၿပီး လွည့္ျပန္ထြက္လိုက္တယ္။ အံ့ဩမိတာက အဲဒီ လမ္းလူႀကံဳဟာ အဲဒီေနရာမွာပဲ  ႐ွိေနပါေသးတယ္။ ကားရပ္လိုက္ၿပီးေတာ့ ကားႀကံဳလိုက္စီးမလား လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ေကာင္းတာေပါ႔လို႔ ေျပာၿပီး ကားထဲဝင္ ထိုင္တယ္။ ဘယ္လို ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ႐ွင္းမျပခင္ အတူခဏ စီးေနၾကေသးတယ္။ သူ႔ကို တင္ေခၚဖို႔ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမွဳကို ထူးထူးဆန္းဆန္း ခံစားရတာ သူ႔ကို ေက်ာ္သြားမိတာ ျပန္လွည့္လာတာေတြကို ေျပာျပလိုက္တယ္။ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ႐ိုး႐ိုးကေလး ႐ွင္းျပတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ သူ လက္ခံသြားတယ္။ အတူမိတ္ဖြဲ႔ၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး စကားေျပာၾကတယ္။ က်မ္းစာကို ဦးထိပ္ထား ယံုၾကည္တဲ႔ အသင္းေတာ္တခုကို ႐ွာၿပီးပါဝင္မယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာအျဖစ္ အသက္႐ွင္မယ္လို႔ ဂတိေပးသြားတယ္။
သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမွဳလ႔ို ေျပာရာမွာ အသံေတာ္ၾကားရတယ္။ ထူးထူးဆန္းဆန္း ႐ူပါ႐ံုေတြလို႔ ေျပာလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵကို သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဦးေဆာင္ေနတာပါ။  ဖိလိပိၸ ၂း ၁၃ - မွာသင္တို႔သည္ အလို႐ွိ ေစျခင္းငွါ၎၊ အက်င္႔က်င္႔ ေစျခင္းငွါ၎၊ သင္တို႔အထဲ၌ ေစတနာေတာ္အားျဖင့္ ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာသူကား ဘုရားသခင္ေပတည္း။ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အထဲမွာ စိတ္ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္လာဖို႔ အစြမ္းကိုလည္း ေပးပါတယ္။ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမွဳဟာ က်မ္းစာနဲ႔ ေဘာင္ မလြတ္ဘူး။ မဆန္႔က်င္ဘူးဆိုတာေတာ့ စိတ္ခ်ပါ။ထိုက်မ္းစာ႐ွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ မွဳတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ျဖစ္၍၊ - -  ဩဝါဒ ေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဖၚျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကို ျပဳတတ္၏။တဲ့။ က်မ္းစာ႐ွိသမွ်ဟာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မွဳတ္သြင္းထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဟာ တဦးတေယာက္ကို က်မ္းစာနဲ႔ လြဲၿပီးလမ္းျပဖို႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
ျဖစ္ရပ္တခုမွာ ဇေဝဇဝါ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနရင္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပမွဳကို ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္ ႐ွိတယ္။ ၾကင္နာတဲ့ လမ္းျပမွဳကို ေျမာ္လင္႔ႏိုင္တယ္။

၅။  ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ပါရဲ႕လား?
သမၼာက်မ္းစာက ၁ေယာ ၃း ၂၂ မွာငါတို႔သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင္႔ေ႐ွာက္၍၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အက်င္႔တို႔ကို က်င္႔ေသာ ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကို ဘုရားသခင့္ထံေတာ္မွ ရၾက၏။ပညတ္ေတာ္ေစာင့္ဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ စဥ္းစားရခက္ေနတဲ့ ကိစၥမွာ ဘယ္ ပညတ္လဲလို႔ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မ႐ွိရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ ႐ွင္းလင္းတဲ႔ ပညတ္႐ွိတယ္။လူ႔အသက္ မသတ္ရ။ သူ႔မယား မျပစ္မွားရ။” “သူ႔ဥစၥာမခိုးရ။” “မမွန္သက္ေသ မခံရစသျဖင္႔ …..ေပါ႔။ ဒါေပမယ့္  “Rock သီခ်င္း နားမေထာင္ရ၊ မကခုန္ရ စတာေတြ မ႐ွိတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ?
လိုက္နာစရာ ပညတ္မ႐ွိခ်ိန္မွာဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ရဲ႕လား?” ဆိုတဲ႔ ေမးခြန္း ေမးဖို႔လိုတယ္။ငါတို႔သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင္႔ေ႐ွာက္၍၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အက်င္႔တို႔ကို က်င္႔ေသာေၾကာင့္တဲ့။ဒါ ကၽြန္ေတာ္ ဘုရးသခင္ ႏွစ္သက္ဖို႔ လုပ္တာပါလို႔ ႐ိုးသားစြာ ေျပာရဲ႕လား။ကၽြန္ေတာ္ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုကို ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ရဲ႕လား?” ႐ိုးသားစြာနဲ႔ ႏွစ္သက္တယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ရင္ အဲဒါ မလုပ္သင့္တဲ့ အရာပါဘဲ။
က်မ္းစာက ၂ေကာ ၅း၉ မွာထို႔ေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ေနၿမဲအရပ္၌ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ကြာေဝးရာအရပ္၌ ေနသည္ျဖစ္ေစ သခင္ဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ေစျခင္းငွါတဲ့သခင္ဘုရား ႏွစ္သက္မွာပါလို႔ မထင္ပဲနဲ႔ေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ပါနဲ႔။

၆။ သခင္ေယ႐ႈနာမ၌ ျပဳႏိုင္တာ ျဖစ္ရဲ႕လား?
ေကာေလာသဲ ၃း၁၇ မွာစကားေျပာေသာ္၎၊ အမွဳေဆာင္႐ြက္ေသာ္၎၊ သခင္ေယ႐ႈ၏ နာမေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာ အမွဳတို႔ကို ျပဳမူလ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါသည္ဟု ထိုသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ေ႔႐ွ၌ ဝန္ခံၾကေလာ့။”  “စကားေျပာေသာ္၎၊ အမွဳေဆာင္႐ြက္ေသာ္၎ဆိုတဲ့ စကားကို သတိထားၾကည့္ပါ။ ယံုၾကည္သူ ေျပာလာမယ့္ စကားမွန္သမွ် ယံုၾကည္သူလုပ္မယ့္ အလုပ္မွန္သမွ်ကို ဆိုလိုတယ္။ ဒါေတြကို သခင္ေယ႐ႈ နာမ၌ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။
ကခုန္တဲ့အေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ က,တာဟာ အျပစ္မဟုတ္ဘူး လို႔ ထင္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြလည္း ႐ွိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သခင္ေယ႐ႈနာမ၌ က,တာပါလို႔ ႐ိုးသားစြာ ေျပာရဲသလား? သခင္ေယ႐ႈ နာမ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္လို႔ ရမလား? သခင္ေယ႐ႈ နာမ၌ က်ိန္ဆဲလို႔ ရမလား? သခင္ေယ႐ႈ နာမ၌ဆိုၿပီး ကာမဂုဏ္ႏွိဳးဆြတဲ့ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္လို႔ ရပါ့မလား?
ယံုၾကည္သူမွာ ကိစၥတခုနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ရရင္ အမွား- အမွန္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ခက္ေနရင္ဒါကို သခင္ေယ႐ႈနာမ၌ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား?” လို႔ ႐ိုး႐ိုးကေလး ေမးၾကည့္သင့္ပါတယ္။ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါ မွားတာေပါ႔။

၇။ ဒီအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္မလား?
တခါ- ေကာေလာသဲ ၃း၁၇ ကစကားေျပာေသာ္၎၊ အမွဳေဆာင္႐ြက္ေသာ္၎၊ သခင္ေယ႐ႈ၏ နာမေတာ္ကို ေထာက္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ အမွဳတို႔ကို ျပဳမူလ်က္ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါသည္ဟု ထိုသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ေ႔႐ွ၌ ဝန္ခံၾကေလာ့။စဥ္းစားရခက္ေနတဲ့ ကိစၥအတြက္ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ကို ႐ိုးသားစြာ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္မလား?
ေ႐ွးက Peter Cartwright ဆိုတဲ့ တဲထိုးၿပီးေဟာတဲ့ တရားေဟာဆရာႀကီးဟာ Cumber Land ေတာင္တန္းေတြ ကို ျဖတ္သြားရင္းနဲ႔ ညနက္ေတာ့ အိမ္တအိမ္ေ႔႐ွမွာ ရပ္လိုက္တယ္။ အဲဒီအိမ္မွာက ကပြဲတခု႐ွိေနတယ္။ အဲဒီက လူအမ်ားစုဟာ တရားေဟာတာ တခါမွ ၾကားဖူးသူေတြ မဟုတ္ၾကဘူး။
Cartwright ဟာ အခန္းေထာင့္တေထာင့္မွာ ထိုင္ရင္း ကခုန္ၾကတာကို ၾကည့္ေနတယ္။ မနက္ျဖန္ တနဂၤေႏြေန႔အထိေနၿပီး လူေတြကို တရားေဟာမယ္လို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ ထားလိုက္တယ္။ သူကကၽြန္ေတာ္ အနားကို မိန္းမလွေလးတေယာက္ ေဖာ္ေဖာ္ေ႐ြေ႐ြနဲ႔ ေလွ်ာက္လာခ်ိန္မွာ အေနရခက္သြားတယ္။ ယဥ္ေက်းေဖာ္ေ႐ြတဲ့ အမူအရာ၊ ႏွစ္လိုဖြယ္အျပံဳးနဲ႔အတူ သူနဲ႔ကဖို႔ ဖိတ္ေခၚလာတယ္
ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့ အေတြးေတြနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြဟာ ေျပာျပရခက္လာတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့ ဒီအေတြ႕အၾကံဳကို ေျဖ႐ွင္း လိုက္တယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဖာ္ေ႐ြတဲ့သေဘာနဲ႔ ထရပ္လိုက္တယ္။ စိတ္လွဳပ္႐ွား႐ံုနဲ႔ စကားမေျပာခ်င္ဘူး။ စိတ္အား ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ မိန္းမလွကေလးဟာ ကၽြန္ေတာ့ ညာဖက္ေဘးကို ေ႔႐ြလာတယ္။ သူ႔ဘယ္လက္ကို ကၽြန္ေတာ့အေပၚမွာ မွီထားတယ္။ ဒီပံု ဒီအေနအထားနဲ႔ပဲ ၾကမ္းျပင္ေပၚကို ေလွ်ာက္လာလိုက္ၾကတယ္။ လူအားလံုးက မိန္းမပ်ိဳရဲ႕ ဧည့္သည္ အေပၚထားတဲ႔ အျပဳအမူကို သေဘာက်ပံု ရတယ္။
တေယာသမားက သူ႔တေယာကို အေကာင္းဆံုးပံုစံနဲ႔ စထိုးျပန္တယ္။ တေယာသမားကို ခဏရပ္ဖို႔ ေျပာၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အရာေတြကို ျပဳမူတိုင္း ေကာင္းႀကီးအရင္မေတာင္းခံပဲ ျပဳေလ့မ႐ွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိမ္းသက္သက္ လူစိမ္း တေယာက္အေပၚ ေဖာ္ေ႐ြယဥ္ေက်းတဲ့ အျပဳအမူ ျပၾကတဲ့အတြက္ ဒီမိန္းမလွကေလးနဲ႔ ႐ွိသမွ်လူအားလံုးအေပၚ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေတာင္းခံၾကဖို႔ ေျပာလိုက္တယ္။
အဲဒီမွာ မိန္းမပ်ိဳရဲ႕ လက္ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ဆုပ္ထားရင္ကဲ.. အားလံုး ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းၾကစို႔လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ ဒူးေထာက္ခ်လိုက္ၿပီး၊ စိတ္ဝိညာဥ္နဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာ တတ္စြမ္းသမွ်နဲ႔ စဆုေတာင္းလိုက္တယ္။ မိန္းမပ်ိဳက ကၽြန္ေတာ့ထံက ထြက္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔လက္ကို ဆက္ဆုပ္ကိုင္ထားလိုက္တယ္။ သူလည္း ဒူးေထာက္ခ်လိုက္ရတယ္။တခ်ဳိ႕လူေတြ ဒူးေထာက္လာတယ္။ တခ်ဳိ႕က ရပ္လို႔။ တခ်ဳိ႕က ထြက္ေျပးတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ႔ ထိုင္ေနတုန္းပဲ။ အားလံုးအတြက္ သိပ္ ထူးဆန္းေနပံုရတယ္။ တေယာသမားကေတာ့ မီးဖိုေခ်ာင္ဖက္သြားၿပီးကိုယ္ေတာ္ သနားပါ။ ဘာျဖစ္တာပါလိမ့္? ဘာဆိုလိုပါလိမ့္?” လို႔ ေျပာေနေတာ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းေတာ့ တခ်ဳိ႕ ငိုတယ္။ တခ်ုိဳ႕လည္း ဂ႐ုဏာေတာ္ ခံစားရဖို႔ ေတာင္းပန္ေနတယ္။
ဒူးေထာက္ရာက ထလိုက္ၿပီး ႏွိဳးေဆာ္စကား ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒါၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္ ဓမၼသီခ်င္းတပုဒ္ ဆိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ကို ဖိတ္ေခၚ တဲ့  မိန္းမပ်ိဳကေတာ့ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ျပပ္ဝပ္ၿပီးေတာ့ သနားျခင္းခံစားရဖို႔ ေတာင္းပန္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ထပ္ၿပီး ႏွိဳးေဆာ္ျပန္တယ္။ သီခ်င္းဆိုလိုက္ ဆုေတာင္းလိုက္နဲ႔ တညလံုးနီးပါးပဲ။ သူတို႔အထဲက ၁၅ ေယာက္ေလာက္ ဘာသာတရားကို လက္ခံလာၾကတယ္။ ေနာက္ေန႔ႏွင့္ ေနာက္ညမွာလည္း စည္းေဝးထပ္ လုပ္ၾကတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းလဲၾကတယ္။ အားလံုးကို စုစည္းၿပီး ၃၂ေယာက္နဲ႔ အသင္းေတာ္အျဖစ္ ပါဝင္ေစတယ္။ တရားေဟာဆရာတေယာက္ လႊတ္ေပးလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တည္းတဲ့ အိမ္႐ွင္ကို ေခါင္းေဆာင္ခန္႔ၾကတယ္။ သူက ဦးေဆာင္သူတေယာက္လို ေနလာတာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၿပီ။ ဒါဟာ အဲဒီေဒသအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ႏိုးထမွဳ၊ ဘာသာတရား စိတ္ဝင္စားလာမွဳ အစပါဘဲ။ လူငယ္ေပါင္း မ်ားစြာဟာ ဒီမက္သဒစ္ တရားေဟာဆရာရဲ႕ အကေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲၿပီး သခင္ေယ႐ႈခရစ္ရဲ႕ အမွဳေတာ္ေဆာင္ေတြအျဖစ္ အသံုးဝင္လာခဲ႔ပါတယ္။လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ေ႐ွးဟန္ တရားေဟာဆရာတေယာက္က စဥ္းစားရခက္ေနတဲ့ ျပႆနာအတြက္ ဆုေတာင္း လိုက္တဲ့အခါ အက်ိဳးအျဖစ္ ႏိုးထမွဳ စည္းေဝးတခု ျဖစ္သြားၿပီး၊ အသင္းေတာ္တပါး တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့တာပါဘဲ။
႐ုပ္႐ွင္သြားၾကတဲ့ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ က်မ္းစာထဲမွာ႐ုပ္႐ွင္သြားမၾကည့္ရလို႔ မေျပာဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္ၿပီး ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ပါ႔မလား? မခ်ီးမြမ္းႏိုင္ရင္ သြားမၾကည့္သင့္ဘူး? “စကားေျပာေသာ္၎၊ အမွဳေဆာင္႐ြက္ေသာ္၎၊ သခင္ေယ႐ႈ၏ နာမေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမွဳတို႔ကို ျပဳမူလ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးလွပါသည္ဟု ထိုသခင္ကို အမွီျပဳ၍၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ေ႔႐ွ၌ ဝန္ခံၾကေလာ့။စဥ္းစားရခက္ေနတဲ့ ကိစၥအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ႐ိုးသားစြာ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလို႔ မရႏိုင္ရင္ မလုပ္ဘဲ ေနလိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပါဘဲ။

၈။ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္႐ွားေစမယ့္ အရာလား?
က်မ္းစာထဲမွာ အၾကံေပးထားတာက ၁ေကာ ၁၀း၃၁ မွာသင္တို႔သည္ စားေသာ္၎၊ ေသာက္ေသာ္၎၊ မည္သည့္အမွဳကို ျပဳေသာ္၎၊ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာ အမွဳကိစၥကို ျပဳၾကေလာ့။
ဘာဘဲလုပ္လုပ္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားဖို႔ပဲ လုပ္ရမယ္။ ခရစ္ယာန္တေယာက္ရဲ႕ လုပ္ခ်င္တဲ့အရာ၊ လုပ္ဖို႔ေသြးေဆာင္ခံရတဲ့ အရာေတြမွာ ဒီသေဘာ႐ွိေနရမယ္။ဒါဟာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားဖို႔ ျဖစ္ပါ႔မလား?” လို႔ ေမးၾကည့္ပါ။ တနည္းေျပာရရင္စားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသာက္သည္ျဖစ္ေစတျခားဘာပဲလုပ္လုပ္ အရာရာကို ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားဖို႔ သာလုပ္ပါ။
စဥ္းစားရခက္ေနတဲ့ကိစၥဟာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္႐ွားေစမွာလား? ဘုရားသခင္ကို ဘုန္းႀကီးေစမယ္လား? ဘုရားနာမေတာ္ကို ေကာင္းျမတ္ေစမွာလား? မဟုတ္ရင္ေတာ့ မွားပါၿပီ။ စားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ တျခားတခုခု ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္႐ွားဖို႔၊ အသေရ႐ွိဖို႔၊ နာမေတာ္ ေကာင္းျမတ္ေစဖို႔  လုပ္ၾကရပါမယ္။ ဆာလံ ၂၃း၃ မွာနာမေတာ္ အဖို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ ေတာ္မူ၏။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခရစ္ယာန္ေတြပါ။ နာမေတာ္ကို  တင္ေဆာင္ထားသူေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသက္႐ွင္တဲ့ ပံုစံ၊ စကားအသံုး အႏွဳန္း၊ စိတ္သေဘာနဲ႔ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုေတြဟာ နာမေတာ္ကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ နာမေတာ္ အဖို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္ မူပါတယ္။
စဥ္းစားရခက္ေနတဲ့ကိစၥဟာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္႐ွားေစမွာပါလို႔ ႐ိုးသားစြာ စိတ္မထင္ႏိုင္ပဲနဲ႔ေတာ့ မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔။

၉။ တျခား ခရစ္ယာန္ေတြကို မွားယြင္းရာ ေရာက္ေစမွာလား?
႐ွင္ေပါလုက ၁ေကာ ၈း ၁၃ မွာသို႔ျဖစ္၍၊ ငါ၏ အစားအေသာက္သည္ ငါ႔ညီအကိုကို မွားယြင္းေစလွ်င္၊ ငါ႔ညီအကို၌ မွားယြင္းစရာ အေၾကာင္းမ႐ွိေစျခင္းငွါ၊ အမဲသားကို အစဥ္မျပတ္ေ႐ွာင္မည္။၁ေကာ အခန္းႀကီး မွာ အသားစားျခင္းအေၾကာင္းနဲ႔ ခရစ္ယာန္ လြတ္ျခင္းအခြင့္ရဲ႕ အတိုင္းအတာကို ေျပာထားပါတယ္။
မဂၤလာေဆာင္ျခင္းအမွဳကို မျပဳရဟူ၍၎၊ ယံုၾကည္၍ သမၼာတရားကို သိေသာသူတို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိေသာစိတ္ႏွင့္တကြ သံုးဖို႔ရာ၊ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အစာမ်ိဳးကို ေ႐ွာင္ရမည္ဟူ၍၎၊ ပညတ္ထားၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ်သည္ သံုးစရာေကာင္း၏။ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိေသာစိတ္ႏွင့္ခံယူလွ်င္၊ အဘယ္အရာကိုမွ် မပယ္မေ႐ွာင္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏွဳတ္ကပတ္တရားေတာ္အားျဖင့္၎၊ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္၎၊ အရာရာတို႔သည္ စင္ၾကယ္လ်က္ ႐ွိၾက၏။၁တိ ၄း - ၅။
အသားစားတာဟာ ဘာမွ အျပစ္မျဖစ္ဘူးလို႔ ႐ွင္ေပါလုသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားတေယာက္ကို မွားယြင္းစရာ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ သူ႔ရဲ႕ ခရစ္ယာန္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ကို မသံုးဘူး။ အားနည္းတဲ့ ညီအကိုလိ႔ု  ၁ေကာ ၈း၁၁ မွာ ေခၚထားသလို၊ ေရာမ ၁၄း၂ မွာလည္းအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားအပ္သည္ဟု လူအခ်ဳိ႕ယံု၏။- အားနည္းေသာသူမူကား ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ကို သာစား၏။
ဒီက်မ္းပိုဒ္ေတြအရ အားနည္းတဲ့ တခ်ဳိ႕ခရစ္ယာန္ေတြက အသားစားတာ မေကာင္းဘူးလို႔ ထင္ေနတယ္ဆိုတာ ႐ွင္းပါတယ္။ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ်သည္ သံုးစရာေကာင္း၏။ ေက်းဇူးေတာ္ကို သိေသာစိတ္ႏွင့္ခံယူလွ်င္ အဘယ္အရာကိုမွ် မပယ္မေ႐ွာင္ရ။လို႔ ႐ွင္ေပါလု သြန္သင္ေပမယ့္လည္း သူကငါ၏ အစားအေသာက္သည္ ငါ႔ညီအကိုကို မွားယြင္းေစလွ်င္၊ ငါ႔ညီအကို၌ မွားယြင္းစရာ အေၾကာင္းမ႐ွိ ေစျခင္းငွါ အမဲသားကို အစဥ္မျပတ္ေ႐ွာင္မည္။လို႔ ဆိုတယ္။ မွားယြင္းသည္ offend လို႔ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ Greek စကားက to trip up “ခလုတ္တိုက္ လဲေစသည္။ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသားစားျခင္းက တျခားတေယာက္ကို မွားယြင္းစရာ ျဖစ္ေစရင္ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ သူ႔ကို ခလုတ္တိုက္ လဲေစတာပါဘဲ။ မလုပ္လိုက္ပါနဲ႔။
တျခားခရစ္ယာန္ေတြကို မွားယြင္းစရာ ျဖစ္ေစမွာလားလို႔ ေမးတဲ့အခါ စဥ္းစားရခက္တဲ့ကိစၥတခုေၾကာင့္ ကမၻာ႔ တေနရာရာမွာ ႐ွိတဲ့ ခရစ္ယာန္တေယာက္ေယာက္ကို မွားယြင္းသြားေစႏိုင္ရင္ မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ေျပာလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္က ဘာတခုကိုပဲ လုပ္လုပ္၊ တျခား တေယာက္ေယာက္ကို မွားယြင္းစရာ ျဖစ္သြားေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းျမတ္ၿပီး ေလးစားအပ္တဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာကို မွားယြင္းစရာ အေၾကာင္း ျဖစ္ေစရင္ေတာ့ မွန္တယ္လို႔ ထင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ပါဘူး။
မွားတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ႔မွ မလုပ္မယ့္အရာေတြ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မွားယြင္းသြားႏိုင္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြ ႐ွိတာကို ကၽြန္ေတာ္ သိတဲ့အတြက္  ကိုယ္႔ရဲ႕ဘာသာတရား လြတ္လပ္မွဳကို တျခားယံုၾကည္သူ ထိမိလဲစရာ ျဖစ္မွာစိုးလို႔  ကၽြန္ေတာ္ မသံုးပါဘူး။
ဟိုးအရင္ေခတ္က တရားေဟာဆရာႀကီး တေယာက္ကို အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ေရာက္လာၿပီး ဆရာ႔ရဲ႕ neektie လည္စီး ႀကိဳးျပား ေသးေသးေလးေၾကာင့္ သူ႔မွာ ထိမိလဲစရာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဆရာႀကီးက ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ပဲ ကပ္ေၾကး တေခ်ာင္း သူ႔ကို လွမ္းေပးလိုက္တယ္။ ၫွပ္ပစ္လိုက္ဖို႔ ေျပာေတာ့ သူၫွပ္ပစ္တယ္။ ကပ္ေၾကးကို ျပန္ေပးေတာ့ ဆရာႀကီးကငါလည္း မင္းရဲ႕ လွ်ာေၾကာင့္ မွားယြင္းစရာ ျဖစ္ေနတယ္ကြာလို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။
တျခား ခရစ္ယာန္ ညီအကိုတေယာက္ကို မွားယြင္းေစတာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ စိုးရိမ္စရာ ကိစၥပါ။ သခင္ေယ႐ႈကဤသူငယ္ တစံုတေယာက္ကို မွားယြင္းေစသည္ထက္၊ လည္ပင္း၌ ႀကိတ္ဆံုေက်ာက္ကို ဆြဲ၍ ပင္လယ္၌ ခ်ျခင္းကို ခံရလွ်င္ အေနသာ၍ ေကာင္း၏။လုကာ ၁၇း၂။ ရာထူး အ႐ိုက္အရာနဲ႔အတူ တာဝန္ေတြ ပါလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ရာထူးအ႐ိုက္အရာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ႏိုင္တာေတြ ႐ွိတယ္။ တျခားသူေတြလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွ ဘယ္လိုမွ မထင္တဲ့ အရာေတြ ႐ွိပါတယ္။ ေတာ္စပ္မွဳကလည္း တာဝန္ေတြ ပါလာတယ္။ ေတာ္စပ္မွဳေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့သားသမီးဟာ တျခားကေလးေတြမွာ မ႐ွိတဲ့ တာဝန္ေတြ သူတို႔မွာ ပို႐ွိေနတယ္။ တျခားကေလးေတြ အေပၚမ႐ွိတဲ့ တာဝန္ေတြလည္း သူတို႔အခ်င္းခ်င္းမွာ ႐ွိေနျပန္တယ္။ဘုရားသားသမီးတေယာက္ဟာ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားၿပီးတဲ့ ယံုၾကည္သူတိုင္းအေပၚမွာ တာဝန္ေတြ ႐ွိတယ္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာမွာ အကူအမျဖစ္ဖို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေပးၾကရမယ္။ မွားယြင္းစရာအေၾကာင္း ျဖစ္မသြားေစဖို႔ သတိထားေပးရပါမယ္။ စဥ္းစားရခက္တဲ့ကိစၥဟာ တျခား ခရစ္ယာန္ေတြကို မွားယြင္းစရာ ျဖစ္ေစမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါ မလုပ္သင့္ပါဘူး။

၁၀။ မွန္တယ္လို႔ အျပည့္အ၀ သေဘာက်ရဲ႕လား?
က်မ္းစာက ေရာမ ၁၄း၅ မွာေန႔ရက္တရက္ထက္ တရက္ သာ၍ျမတ္သည္ဟု လူအခ်ဳိ႕ ထင္တတ္၏။ လူအခ်ဳိ႕ မထင္။ လူတိုင္းမိမိ စိတ္သေဘာက်ပါေစ။” persuaded သေဘာက်တယ္ ဆိုတဲ့စကားဟာ ဒီက်မ္းပိုဒ္မွာ convinced ခံစားသိျမင္ေစသည္ လို႔ ဆိုလိုတယ္။ မွန္တယ္လို႔ အျပည့္အဝ မခံစားမိရင္ အဲဒီအရာကို မလုပ္ပါနဲ႔။
Dr. Bob Jones, Sr; က Sunday school သြားဖို႔ အသင္႔ျဖစ္ေနတဲ့ လူတေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပဖူးတယ္။ သူက ဝတ္ၿပီးသား ႐ွပ္အက်ၤ ီကို ေကာက္ယူလိုက္ၿပီးေတာ့ တျခားအခန္းက သူ႔မိန္းမ ၾကားေလာက္ေအာင္  အသံကို ျမွင္႔ၿပီးေတာ့႐ွင္မေရ၊ ဒီ ႐ွပ္အက်ၤ ကေပေနၿပီ လား?” လို႔ ေမးလိုက္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးက ခပ္ေအးေအးေလးနဲ႔႐ွင္- စိတ္မသန္႔ရင္ေတာ့ ေပလို႔ျဖစ္မွာေပါ႔လို႔ ျပန္ေျဖတယ္။ ေရာမ ၁၄း၂၃ ကယံုေသာစိတ္မ႐ွိပဲ က်င္႔သမွ်ေသာ အက်င္႔တို႔သည္ အျပစ္႐ွိၾက၏။လို႔ သတိေပးထားတယ္။
အသင္းေတာ္တခုတည္းမွာပဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၁ ႏွစ္ေလာက္ သင္းအုပ္လုပ္ရေတာ့ လူေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီး အၾကံဥာဏ္ ေပးခဲ႔ဖူးတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေမးၾကတယ္။ဆရာ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီ ကိစၥလုပ္ရင္ မွားမလား? က်မ္းစာက ဒီကိစၥကို အမွားအမွန္ မေျပာဖူး။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ႔ တကယ္ မသိေတာ့ဘူးဆရာလို႔ ေမးၾကတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပန္ေမးမိတယ္။အဲဒီကိစၥအတြက္ ခင္ဗ်ား သံသယ ႐ွိေနသလား?” “ဟုတ္ကဲ့လို႔ ေျဖၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရာမ ၁၄း ကို ျပၿပီး၊ သံသယရဲ႕ အက်ဳိးကို ဘုရားသခင္ထံ ေပးတာ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ႐ွင္းျပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အၿမဲ အၾကံေပးေလ့႐ွိတာကေတာ့  မွန္တယ္လို႔ အျပည့္အဝ မထင္ရင္၊ မခံစားမိရင္ ဘာမွ မလုပ္ဖို႔ပါဘဲ။
ဒါနဲ႔ တဆက္တည္း ေကာေလာသဲ ၃း၁၅ ကလည္း အေထာက္အကူ ေပးပါတယ္။သင္တို႔ စိတ္ႏွလံုးအထဲ၌ ခရစ္ေတာ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း အုပ္စိုးေစ။အုပ္စိုး rule လို႔ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ စကားက to govern အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔  to prevail ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လို႔ ဆိုတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ၿငိမ္သက္ျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစ။ ၿငိမ္သက္ျခင္းက ဆံုးျဖတ္ပါေစ လို႔ ေျပာတာပါဘဲ။ စဥ္းစားရခက္တဲ႔ ကိစၥမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္း မခံစားရရင္ အဲဒီကိစၥကို မလုပ္ပါနဲ႔။
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အမွားဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ၿငိမ္သက္ျခင္းမရတဲ့ အခါေတြမွာ ျဖစ္ေလ့႐ွိတယ္။ ကားတစီးဝယ္တာ ေကာင္းေကာင္း မွတ္မိပါေသးတယ္။ ကားက လွတယ္။ သိပ္လိုခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝယ္ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးမယ္ၾကံေတာ့ ၿငိမ္သက္ျခင္း မ႐ွိေတာ့ဘူး။ အဲလို စိတ္မသက္သာ ျဖစ္ေနတာကို အသာထားလိုက္ၿပီးေတာ့ ကားကိုဝယ္ျဖစ္ေအာင္ ဝယ္လိုက္တယ္။ အား- အဲဒါ တကယ့္အမွားပဲ။ လပဲ ႐ွိေသးတယ္။ ထပ္ကုန္တာက ေဈးရင္းထက္ကို မကေတာ့ဘူး။ ဇနီးသည္ကိုငါ အဲဒီကားကို ၾကည့္ေတာင္ မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ဘူးလို႔ ခဏခဏ ေျပာမိတယ္။ တကယ္လို႔ ေကာေလာသဲ ၃း ၁၅ ရဲ႕ သေဘာတရားကို လိုက္နာမိရင္ စိတ္ညစ္စရာေတြ ဝင္လာခဲ့မွာ မဟုတ္ဘူး။
ယံုၾကည္သူမွာ စဥ္းစားရခက္တဲ့ကိစၥတခုကို ရင္ဆိုင္ေနရရင္ အျပည့္အဝ ၿငိမ္သက္ျခင္း မခံစားရေသးဘဲနဲ႔ ေ႔႐ွမဆက္သင့္ဘူး။ ဘာမွ အမွားအယြင္း မ႐ွိရင္ ဘုရားသခင္က ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးမွာပါ။ ေကာေလာသဲ ၃း ၁၅ ရဲ႕ သေဘာကို ခ်ိဳးေဖါက္တဲ့အခါတိုင္းမွာ စိတ္ညစ္ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ စဥ္းစားရခက္တဲ့ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္သက္ျခင္း အျပည့္အဝ ခံစားေနရဖို႔၊ မွန္တယ္လို႔ ထင္ၿပီး အျပည့္အဝ သေဘာက် ေနရပါမယ္။

၁၁။ ကိုယ္သိတဲ့ အေကာင္းဆံုး ခရစ္ယာန္ေတြကလည္း မွန္တယ္လို႔ သေဘာတူၾကရဲ႕လား?
သုတံၱ ၂၄း၆ ရဲ႕ စကားေတြဟာ တကယ္မဂၤလာ႐ွိတဲ့ အၾကံေပးစကားေတြပါ။အၾကံေပးႏိုင္ေသာသူ မ်ားစြာ႐ွိလွ်င္ ေဘးလြတ္တတ္၏။ကၽြန္ေတာ့ဘဝမွာလည္း စဥ္းစားရခက္တဲ့ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ၾကံဳခဲ႔ဖူးတယ္။ အထက္က ေျပာသြားတဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြကို အကုန္သံုးၿပီးေနာက္ စိတ္က မေၾကနပ္ေသးဘူး။ ေနာက္ဆံုး အေထာက္အကူတခုကေတာ့ ဘုရားဝတ္ေမြ႕ေလ်ာ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြထံမွာ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံဖို႔ပါဘဲ။ကၽြန္ေတာ္ ဒီလို- ဒီလို လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုထင္သလဲ?”လို႔ ေမးၾကည့္တယ္။ ျမင္တဲ့အတိုင္းပဲ ေျပာပါလို႔ ေမးတယ္။ အၾကံေပးတဲ့သူေတြထံက အမ်ားႀကီး ကၽြန္ေတာ္ သင္ယူရဖူးတယ္။
အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြမွာ ဘုရားဝတ္မွာေမြ႕ေလ်ာ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေကာင္းမ်ားစြာရဲ႕ အၾကံဥာဏ္၊ အထင္အျမင္ေတြ မေတာင္းခံပဲ နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေလ့မ႐ွိတာ ကၽြန္ေတာ့အက်င့္ ျဖစ္ေနၿပီ။အၾကံေပးႏိုင္ေသာ သူမ်ားစြာ႐ွိလွ်င္ ေဘးလြတ္တတ္၏။ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ပညာ႐ွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြဆီက အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံလို႔ ဘုရားက ကၽြန္ေတာ္ကို ကြယ္ကာတယ္လို႔ ခံစားမိတယ္။
စဥ္းစားရခက္တဲ့ကိစၥတခုကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရခ်ိန္မွာ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာထံ ကိုယ္တိုင္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ပါ။ သူတို႔ အထင္အျမင္ကို ရယူပါ။ သူတို႔ေပးတဲ႔အၾကံဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီရာမွာ အလြန္တန္ဖိုး႐ွိပါတယ္။