Thursday, May 14, 2015

I.Q Test Questions for children ညဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ား

၁။ ႏြားႏို႔နဲ႔ မလိုင္ ဘယ္ဟာက ပိုေလးပါသလဲ?
၂။ ေရႊ တပိသာနဲ႔ ငွက္ေမြး တပိသာ ဘယ္ဟာက ပိုေလးပါသလဲ?
၃။ လယ္သမားတေယာက္မွာ သိုး ၁၇ ေကာင္ရွိပါတယ္။ ၉ ေကာင္က လြဲလို႔ အကုန္ေသရင္၊ သိုး ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ က်န္သလဲ?
၄။ လွ်ပ္စစ္ရထားတစင္းဟာ ေတာင္ဖက္ကို သြားေနတယ္။ ေလက ေျမာက္ဖက္ကို တိုက္ေနတယ္။ မီးခိုး ဘယ္ဖက္ကို သြားမလဲ?
၅။ ဧဝရက္ေတာင္ကို လူေတြ မေတြ႕ခင္မွာ ကမၻာအျမင့္ဆံုးေတာင္ဟာ ဘယ္ေတာင္ပါလဲ?
၆။ ျမန္မာစာမွာ စာလံုးတစု ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူပဲ ေရးေရး၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားေရးေရး၊ စာလံုးေပါင္းက မွားေနတယ္။ အဲဒါ ဘယ္စာလံုးမ်ား ျဖစ္မလဲ?
၇။ အစီအစဥ္အတိုင္း ေရးထားတာဆိုရင္၊ 9, 16, 25, 36, _ _ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးကဏန္းက ဘာျဖစ္မလဲ?
၈။ ေခြးတေကာင္မွာ သူ႔အၿမီးကို ေျခေထာက္လို႔ အမည္ေျပာင္း ေခၚလိုက္ၾကရင္၊ အဲဒီေခြးမွာ ေျခေထာက္ ဘယ္ႏွစ္ေခ်ာင္း ရွိမလဲ?
၉။ ၁ နဲ႔ ၁၀၀ ၾကားမွာ ၉ အလံုးေပါင္း ဘယ္ႏွစ္လံုး ရွိသလဲ?
၁၀။ စားေသာက္ပြဲတခုမွာ လူ ၁၀ ေယာက္ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အျပန္အလွန္ လက္ဆြဲႏွဳတ္ဆက္ၾကရင္၊ လက္ဆြဲႏွဳတ္ဆက္တဲ့ အႀကိမ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ?

အေျဖ......
၁။ ႏြားႏို႔ ၂။ အတူတူပါ။  ၃။ ၉ ေကာင္  ၄။ လွ်ပ္စစ္ရထားမွာ မီးခိုး မထြက္ပါ။
 ၅။ ဧဝရက္ေတာင္   ၆။  မွားေနတယ္   ၇။ 49   ၈။  ၄ ေခ်ာင္း   ၉။ 20   ၁၀။ 45

Tuesday, May 12, 2015

Christian Usages ခရစ္ယာန္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ဆိုင္ရာ ခရစ္ယာန္ အသံုးအႏႈန္းေတြကို media ေတြမွာ လြဲမွားစြာ သံုးႏႈန္းတာေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ စကားလံုးေတြကလည္း လူမႈေရးမွာ တမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံေရးမွာ တမ်ိဳး၊ ဘာသာေရးမွာ တမ်ိဳး အဓိပၸါယ္မတူဘဲ ေျပာင္းသြားတတ္ပါတယ္။ အခု ေဖၚျပမယ့္ စကားလံုးေတြကို အကၡရာစဥ္အတိုင္း မသြားဘဲ၊ အဓိပၸါယ္နီးစပ္ရာအတိုင္း ေဖၚျပသြားပါမယ္။


A'THEIST, n. [Gr. of a priv. and God.] ဘုရားမဲ့

One who disbelieves the existence of a God, or Supreme intelligent Being. ဘုရားရွိတယ္လို႔ မယံုသူ။
သူဟာ "theist" လို႔ ေခၚတဲ့ ဘုရားရွိတယ္လို႔ လက္ခံသူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ ယူသူပါ။ သြန္သင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးအသိုင္းအဝိုင္းကို မေၾကနပ္လို႔ ျဖစ္ေစ "ဘုရားမဲ့" ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မ်က္ျမင္မရတဲ့အရာေတြကို ညဏ္မမွီလို႔ လက္မခံတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လက္မခံႏိုင္ရံုက ျဖစ္တတ္တယ္လို႔ ဆိုရေပမယ့္ မရွိဘူးလို႔ သူေျပာေနတဲ့ ဘုရားကို ဘုရားမရွိေၾကာင္း ရွာႀကံ သက္ေသျပရင္း ရန္သူလို တိုက္ခိုက္ေနတာကေတာ့ သူ႔ဟာသူ ရႈပ္ေထြးေနတာ၊ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနတာပါ။
"atheism" ဘုရားမဲ့အယူ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ မရွိသင့္ဘူးလို႔ တခ်ိဳ႕က ဆိုၾကတယ္။ Sam Harris က သူရဲ႕ "Letter to a Christian Nation" ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ "atheism” ဘုရားမဲ့အယူ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ မရွိသင့္ဘူး။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ non-astrologer နကၡတ္ပညာရွင္ မဟုတ္သူ၊ non-alchemist ဓါတ္သဘာဝပညာရွင္ မဟုတ္သူ လို႔ ဆိုင္းဘုတ္မတင့္သင့္ သလိုပါပဲ။" လို႔ ဆိုတယ္။ "atheist" ဟာ သူမယံုတာကို ယံုၾကည္မႈတမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္သူပါ။
တသက္လံုး ဘုရားမဲ့ ေနၿပီးမွ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္၊ ေသလုဆဲဆဲမွာ ေျပာင္းလဲတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။  "There are no atheists in foxholes" "ကတုတ္က်င္းထဲေရာက္ရင္ ဘုရားမဲ့ မရွိဘူး" ဆိုတဲ့ စကားကလည္း စဥ္းစားစရာပါ။

IN'FIDEL, a. [L. infidelis; in and fidelis; faithful.] ဘာမွ မယံုတတ္သူ
Unbelieving; disbelieving the inspiration of the Scriptures, or the divine institution of Christianity. ဘုရား၊ က်မ္းစာ၊ တန္ခိုး၊ ေကာင္းကင္တမန္ စတဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြကို မယံုသူ။
Infidel ဟာ Fidel ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဖက္ပါ။ Infidel မယံုတတ္သူဟာ သြန္သင္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သလို၊ မ်ိဳးရိုးေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ "ဂရိလူမ်ိဳးဟာ သတင္းစကားကို ရွာတယ္။ ေတြးေခၚဆင္ျခင္တယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးက တန္ခိုးနိမိတ္ လကၡဏာကို ရွာတယ္" ဆိုရင္၊ အေတြးအေခၚမွာ အားနည္းတဲ့ လူမ်ိဳး၊ တန္ခိုးနိမိတ္ လကၡဏာေတြကို အယံုအၾကည္ မရွိတဲ့ အမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ လူတေယာက္ဟာ မွာတဲ့အရာေတြကို သူ႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ သဘာဝေၾကာင့္ ရိုးရိုးကေလး ယံုေနႏိုင္သလို၊ တျခားတေယာက္ဟာလည္း မွန္ေနတဲ့အရာေတြကို သူ႔ပင္ကိုယ္သဘာဝေၾကာင့္ ရိုးရိုးကေလးပဲ မယံုႏိုင္  ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ မွားတယ္မွန္တယ္ဆိုတာထက္ ပင္ကိုယ္က ယံုတတ္သူရွိသလို၊ မယံုတတ္သူလည္း ရွိပါတယ္။
Infidel ဆိုတဲ့ စကားကို သေဘာထားျပင္းထန္သူ၊ အစြန္းေရာက္သူေတြ သံုးရင္ေတာ့ ဒိဌိ ဆိုတဲ့ သေဘာေရာက္သြားပါတယ္။

Conservative,  a. Preservative; having power to preserve in a safe or entire state, or from loss, waste or injury.  အစဥ္အလာ ထိန္းသိမ္းခ်င္သူ
Conservative ကို ေရွးရိုးစြဲ (ဝါဒီ) လို႔ ျပန္ဆိုတာဟာ မွားပါတယ္။ ေရွးရိုးစြဲတာကေတာ့ မေကာင္းပါဘူးဆိုၿပီး မစဥ္းစားဘဲ နားလည္လြဲသြားတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ conservative ဟာ  ေခတ္ေနာက္ျပန္ခ်င္သူ မဟုတ္ဘဲ အစဥ္အလာအရ ေကာင္းတဲ့အရာ၊ ေစာင့္ထိန္းသင့္တာေတြကို ေစာင့္ထိန္းခ်င္၊ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးခ်င္သူသာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း conservative ေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကို မလိုလားသူ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို မႏွစ္သက္သူလို႔ စြပ္စြဲတတ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးမွာေတာ့ conservative ကို right-winger လက္ယာသမား၊ Republican ရီပတ္ဗလီကင္ အျဖစ္ သံုးႏႈံးတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္လို အစဥ္အလာေတြကို ေစာင့္ထိန္းခ်င္ေနသလဲ ဆိုတဲ့ အရာကသာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာေတြကို  ေစာင့္ထိန္းခ်င္တဲ့ conservative ဟာ ေကာင္းတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာေတြကို ဖက္တြယ္ခ်င္တဲ့ conservative ကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ ေရွးရိုးစြဲ မျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ပဲ conservative မေကာင္းဘူး၊ liberal  ေကာင္းတယ္လို႔ မစဥ္မစား ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။
ခရစ္ယာန္မွာ Conservative ဆိုတာ သမၼာက်မ္းစာကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသူ၊ က်မ္းစာကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးခ်င္သူေတြကို ဆိုလိုတယ္။
ႏွစ္ျခင္းအသိုင္းအဝိုင္းမွာေတာ့ Conservative ဟာ Southern Baptist Convention ေတာင္ပိုင္းႏွစ္ျခင္း အသင္းခ်ဳပ္ထဲမွာ liberals ေတြနဲ႔ အားျပိဳင္ လြန္ဆြဲ ရုန္းကန္ေနသူေတြကို ေျပာတာပါ။ သူဟာ SBC ရဲ႕ အျပင္ဖက္မွာ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္တဲ့ Independent ေတြလို အျပင္ဖက္ကို ထြက္မသြားဘဲ၊  အတြင္းကေန SBC ကို ျပဳျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနရသူျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္သြားသူ မွန္သလား? က်န္ရစ္သူ မွန္သလား? ဘယ္သူက ပိုေအာင္ျမင္မလဲ? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးတတ္ၾကေပမယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူတို႔ဟာ ညီအကိုေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။
ဆက္ရန္-

Saturday, May 9, 2015

Lordship Salvation? A Perversion of the Gospel By Dr. Curtis Hutson အျခားေသာ ဧဝံေဂလိ

Dr. Curtis Hutson

သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္း ရမယ္ဆိုတဲ့ အျခားေသာ ဧဝံေဂလိလူႏွင့္မစပ္ဆိုင္၊ လူ၏အခြင့္မရွိဘဲလ်က္၊ ေယရွဳခရစ္၏အခြင့္ႏွင့္၄င္း၊ ထိုသခင္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အခြင့္ႏွင့္၄င္း၊ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာငါေပါလုမွစ၍၊ - ငါ့ထံမွာရွိေသာ ညီအကိုအေပါင္းတို႔သည္ ဂလာတိျပည္၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္မ်ားကို ၾကားလိုက္ပါ၏။ - သခင္ေယရွဳခရစ္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌   ရွိပါေစေသာ။ - ထိုသခင္သည္ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ဆိုးညစ္ေသာ ဤပစၥဳပၸန္ဘဝမွ ငါတို႔ကို ကယ္ႏႉတ္ျခင္းငွါ၊ ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။
ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးအားျဖင့္ သင္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူေသာသူႏွင့္ ဤမွ်ေလာက္ ျမန္ျမန္ခြါ၍ သင္တို႔သည္ အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ခံယူၾကေသာေၾကာင့္ ငါသည္ အံ့ဩျခင္းရွိ၏။ ထိုဧဝံေဂလိတရားသည္ ဧဝံေဂလိတရားမဟုတ္။ သင္တို႔ကို ေႏွာက္ယွက္၍ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေမွာက္လွန္ခ်င္ေသာသူအခ်ိဳ႕ ရွိၾက၏။ - သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔အား ငါေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ငါတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာ္၎၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေဟာေျပာေသာ္၎၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေစ။ - တဖန္တံု၊ သင္တို႔ခံယူၿပီးေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ေဟာေျပာလွ်င္၊ ထိုသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေစဟု ငါတို႔ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ယခု ငါထပ္၍ ဆိုေသး၏။” ဂလာတိ ၁း ၁-၉
“သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္” လို႔ သြန္သင္တာဟာ ခရစ္ယာန္ေတြကို နားလည္မွဳ ရွဳပ္ေထြးေစတယ္။ အဲဒီဆရာေတြက “သခင္ေယရွဳကို သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္” လို႔ ဆိုတယ္။ “သခင္ေယရွဳကို သခင္အျဖစ္ လက္မခံဘဲ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ သခင္ေယရွဳဟာ ကိုယ့္အသက္တာရဲ႕ သခင္မျဖစ္ရင္ ကယ္တင္ျခင္း မရဘူး။” လို႔ ဆိုၾကတယ္။
က်မ္းစာကေတာ့ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။” လို႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ကိုယ့္အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ကိုယ့္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ဝါႂကြားစရာ အခြင့္မရွိ။” ဧဖက္ ၂း ၈-၉
ဒါေပမယ့္ “သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္” လို႔ သြန္သင္သူေတြကေတာ့ “သခင္ေယရွဳကို ယံုၾကည္ အားကိုးရံုနဲ႔ မၿပီးဘူး။ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ သခင္အျဖစ္ပါ ဝန္ခံ အသက္ရွင္မွ ရမယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလို သြန္သင္တာဟာ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ကို အဓိပၸါယ္မဲ့သြားေစတယ္။ ဒါကို က်မ္းစာက “အျခားေသာဧဝံေဂလိ” လို႔ ေခၚပါတယ္။

ဧဝံေဂလိတရားမဟုတ္တဲ့ အျခားေသာဧဝံေဂလိ

“ခရစ္ေတာ္၏ေက်းဇူးအားျဖင့္ သင္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူေသာသူႏွင့္ ဤမွ်ေလာက္ ျမန္ျမန္ခြါ၍ သင္တို႔သည္ အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ခံယူၾကေသာေၾကာင့္ ငါသည္ အံ့ဩျခင္းရွိ၏။”  အငယ္ ၆။
ရွင္ေပါလုက ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ ဧဝံေဂလိတရားနဲ႔ အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ႏွိဳင္းယွဥ္ျပပါတယ္။ အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္မျပဘူး။ “ထိုဧဝံေဂလိတရားသည္ ဧဝံေဂလိတရားမဟုတ္။ သင္တို႔ကို ေႏွာက္ယွက္၍ …..” (အငယ္ ၇) အျခားေသာဧဝံေဂလိကို ေဟာတာဟာ လူေတြကို ေႏွက္ယွက္တာပါ။ ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ဧဝံေဂလိတရားကို ေမွာက္လွန္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အငယ္ ၈ မွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာပါတယ္။ “သင္တို႔အား ငါေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ငါတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာ္၎၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေဟာေျပာေသာ္၎၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေစ။”
အငယ္ ၉ မွာ ထပ္ေျပာပါတယ္။ “သင္တို႔ခံယူၿပီးေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ေဟာေျပာလွ်င္၊ ထိုသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေစဟု ငါတို႔ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ယခု ငါထပ္၍ ဆိုေသး၏။”
“ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ ဧဝံေဂလိတရားနဲ႔ ခြါၿပီး အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ခံယူၾကတဲ့အတြက္ မင္းတို႔ကို ငါမယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ရ၊ အံ့ဩရတယ္ကြာ” လို႔ ရွင္ေပါလုက ေျပာပါတယ္။ “အျခားေသာ ဧဝံေဂလိ” ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ျပမထားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အလားတူ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ က်မ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ရွင္းျပေပးပါမယ္။
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ ဧဝံေဂလိတရားက တမ်ိဳးတည္း ျဖစ္ပါတယ္။ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။” ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္တာကေတာ့ “အျခားေသာ ဧဝံေဂလိ” ေပါ့။ ခရစ္ေတာ္က ကိုယ္စားအေသခံေပးလို႔ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္လို႔ ေျပာၿပီးမွ အက်င့္တခုခု ထပ္ေပါင္းရဦးမယ္လို႔ ေျပာရင္ ေျပာတဲ့သူဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ ဧဝံေဂလိတရားကို ဆန္႔က်င္တဲ့သူပါပဲ။
“ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္အားျဖင့္ မရွိ။ ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးသည္ ေက်းဇူး မဟုတ္။ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္အားျဖင့္ ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးအားျဖင့္ မရွိ။ ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္သည္ အက်င့္ မဟုတ္။” - ေရာမ ၁၁း ၆
ကယ္တင္ျခင္းရတာဟာ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ အက်င့္ ေပါင္းလို႔ ရတာမဟုတ္ဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ (သို႔) အက်င့္ တခုခု ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရပါမယ္။
လူအမ်ားစုက “ေက်းဇူးေတာ္” ကို ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ ဆိုတာက ငရဲသြားထိုက္တဲ့ အျပစ္သားကို ထိုက္တန္လို႔ မဟုတ္ဘဲ၊ ေကာင္းလို႔မဟုတ္ဘဲ ေရာက္ခြင့္ေပးတာ၊ ဘုရားက ေက်းဇူးျပဳတာျဖစ္တယ္။
ကယ္တင္ျခင္းကို ရွဳပ္ေထြးေနသူေတြ ရွိတယ္။ “ေကာင္းကင္ကို ဘယ္လို ေရာက္ႏိုင္သလဲ” လို႔ လူ ၁၀ ေယာက္ကို ေမးၾကည့္ပါ။ အေျဖ ဆယ္မ်ိဳး ရပါလိမ့္မယ္။ တခုမွ မမွန္တဲ့ ဆင္တူရိုးမွား အေျဖေတြေပါ့။
အားလံုးကိုၿခံဳၾကည့္ရင္ ကယ္တင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာသာတရားအားလံုးရဲ႕ သြန္သင္ပံုစနစ္ (၂)မ်ဳိးပဲ႐ွိပါတယ္။ တမ်ဳိးက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကယ္တင္ျခင္း။ ေနာက္တမ်ဳိးက ဘုရားသခင္က လူကို ကယ္တင္ျခင္းပါပဲ။ လူေတြက -ကယ္တင္ျခင္းမေရာက္ခင္ ကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲမွ၊ ျပဳျပင္မွ၊ ဒါမွမဟုတ္ အသက္တာသန္႔႐ွင္းလာမွ ကယ္တင္ျခင္း ေရာက္မယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးေစာင့္ထိန္းဖို႔ ဂတိသစၥာထားၿပီး ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျပန္ကယ္ခ်င္ၾကတယ္။ စကၠရီမင့္ (၇)ခု လက္ခံရျခင္းအားျဖင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ နာခံျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ကယ္ခ်င္ၾကတယ္။ အခ်ဳိ႕က အျပဳအမူ၊ အက်င့္အားျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျပန္ကယ္ဖို႔ သြန္သင္တယ္။ သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွ လို႔ သြန္သင္သူေတြကလည္း သခင္ေယ႐ွဳကို အသက္တာမွာ သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံျခင္းအားျဖင့္သာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကယ္တင္တယ္လို႔ သြန္သင္ေနၾကတယ္။
ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္ ႐ွက္ေၾကာက္ျခင္းမ႐ွိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုတရားသည္ ေ႐ွးဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ ေဟလသလူ၊ ယံုၾကည္သမွ်ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏။ (ေရာမ ၁း ၁၆) ဘယ္သူေတြကို ကယ္တင္သလဲ။ အက်င့္က်င့္တဲ့သူေတြကိုလား။ မဟုတ္ပါဘူး။ ယံုၾကည္သူေတြကိုပါ။
ဧဝံေဂလိတရားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ႏိုင္တာတခုတည္းကေတာ့ ယံုၾကည္ဖို႔ပါပဲ။ ဧဝံေဂလိတရား ဆိုတာ “သခင္ေယ႐ွဳ ေလာကကို ႂကြလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စား ကားတိုင္မွာ ဘယ္လိုအေသခံတယ္၊ သၿဂိ ဳၤလ္ၿပီး ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေကာင္းပါ။
ဧဝံေဂလိတရားနဲ႔ သမၼာတရားကို မေရာေထြးလိုက္ပါနဲ႔။ ဧဝံေဂလိတရားဟာ သမၼာတရားပါ။ ဒါေပမယ့္ သမၼာတရားအားလံုးဟာ ဧဝံေဂလိတရားမဟုတ္ဘူး။ သခင္ေယ႐ွဳေဟာခဲ့တဲ့ သမၼာတရားတခ်က္ကို ေဟာသင့္တယ္ထင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေဟာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါ ဧဝံေဂလိတရားမဟုတ္ဘူး။ မရဏာႏိုင္ငံဆိုတာ သတင္းေကာင္းမဟုတ္ဘူး။ သတင္းဆိုးပါ။ တရားစီရင္ျခင္းအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေဟာတဲ့အခါ သမၼာတရားကို ေဟာတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဧဝံေဂလိတရား မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သခင္ေယ႐ွဳက အျပစ္သားေတြကိုခ်စ္တယ္။ အျပစ္သားရဲ႕ အျပစ္ေႂကြးကိုေပးဆပ္ဖို႔ အျပစ္သားရဲ႕ကိုယ္စား အေသခံခဲ့တယ္။ အေသခံေပးဆပ္ခဲ့တာ ဘုရားသခင္က ေက်နပ္လို႔ သၿဂိ ဳၤလ္ၿပီး ၃-ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ထေျမာက္ေစတယ္လို႔ ေဟာရင္ ဧဝံေဂလိတရား ေဟာတာပါပဲ။
အသက္ႀကီးတဲ့ တရားေဟာဆရာတပါးက လူငယ္တရားေဟာဆရာ တစုကို ေျပာဖူးပါတယ္။ စင္ျမင့္ေပၚက မဆင္းခင္ လူငယ္သင္းအုပ္တေယာက္က “ဆရာ မသြားခင္ အႀကံေပးစကားတခြန္းေလာက္ ေျပာေပးပါဦးလို႔ ေမးပါတယ္။ ဆရာႀကီးက ခဏစဥ္းစားၿပီးေတာ့ - - - “ငါ႔ညီတို႔ လူေတြ ကယ္တင္ျခင္း ဘယ္လိုေရာက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ႐ွင္းေအာင္ေဟာၾက လို႔ ဆိုပါတယ္။
တရားေဟာဆရာမ်ားစြာဟာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေမႊေႏွာက္ၾကတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေရဟာ ေက်ာက္သလင္းလို ၾကည္လင္ရမယ္။ တရားေဟာဆရာေတြက ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ အက်င့္ကို ေရာပစ္ၾကတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္။ ႐ွင္ေပါလုက “ငါတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာ္၎၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေဟာေျပာေသာ္၎၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစ။ ႐ွင္ေပါလုရဲ႕ေလသံက ျပင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေမွာက္လွန္ေနတဲ့ တရားေဟာဆရာေတြ အေပၚမွာထားတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕စိတ္ေတာ္ပါပဲ။ ႐ွင္ေပါလုက အျခားေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိုေဟာရင္ ေကာင္းကင္တမန္ပင္လွ်င္ အက်ိန္ခံရပါေစတဲ့။
ဘာသာေရးသမားေတြက ဧဝံေဂလိတရားမွာ တခုခုကို ေပါင္းထည့္ခ်င္ၾကတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ ဘုရားသခင္ကို အကူအညီေပးခ်င္ၾကတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ မကူႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ ကယ္တင္ျခင္းမဆံုး႐ွံဳးဖို႔ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ထိန္းသိမ္းခ်င္တတ္တယ္။
အာဒံနဲ႔ဧဝဟာ အဝတ္အခ်ည္းအစည္းကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ သေဘၤာသဖန္း႐ြက္ေတြကို ခ်ဳပ္စပ္ၿပီး ခါးစည္းလုပ္ခဲ့တယ္။ တခုခုမွားမွန္းေတာ့ သူတို႔သိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ႂကြလာေတာ္မူေတာ့ ဘုရားသခင္ ေ႔႐ွေတာ္မွာ မွန္ကန္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ မႂကြလာခင္မွာေတာ့ သေဘၤာသဖန္း႐ြက္ ဘာသာေရးကေလးနဲ႔ ေပ်ာ္လို႔၊ ႐ႊင္လို႔၊ ေၾကနပ္လို႔။ ၿပီးေတာ့မွ သေဘၤာသဖန္း႐ြက္ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ၿပီး ေျပးပုန္းၾကတယ္။ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကိုေခၚၿပီး အျပစ္မဲ့တဲ့ တိရိစာၦန္ကေလးကိုသတ္။ (ခရစ္ေတာ္္ ကိုယ္စားအေသခံေပးတာကို ပံုေဆာင္ပါတယ္။) သားေရကိုယူၿပီးေတာ့ သူတို႔အတြက္ ဝတ္လံုလုပ္ေပးေတာ္မူတယ္။ သူတို႔ဖာသာ သူတို႔လုပ္တဲ့ သေဘၤာသဖန္း႐ြက္တ႐ြက္နဲ႔ ပစ္မထားဘူး။ ကယ္တင္ျခင္းဟာ ထာဝရဘုရားေၾကာင့္ပါ။
အာဒံနဲ႔ဧဝဟာ သေဘၤာသဖန္း႐ြက္နဲ႔ အျခားတေယာက္ေယာက္ကို ေတြ႔ဝံ့ေပမယ့္ ဘုရားသခင္ကိုေတာ့ ရင္မဆိုင္ရဲဘူး။
ကိုယ့္ဘာသာတရားနဲ႔ လူေတြကို ရင္ဆိုင္ရဲခ်င္ ရဲမယ္။ အနႏ ၱတန္ခိုး႐ွင္ ဘုရားသခင္ ေ႔႐ွေတာ္မွာေတာ့ ရပ္ရဲမွာမဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသခင္က သားေတာ္ကို ကားတိုင္မွာတင္။ သင့္အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ့အေပၚမွာတင္။ အျပစ္ရဲ႕အခ မရဏာႏိုင္ငံမွ သင့္ကိုကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔ သားေတာ္ရင္းအေပၚမွာ အမ်က္ေတာ္ သြန္းေလာင္းေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဘုရားသခင္ေ႔႐ွေတာ္မွာ သင့္ရဲ႕သေဘၤာသဖန္း႐ြက္ ဘာသာတရားနဲ႔ ရပ္ရဲမလား။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ကို တပိုင္းတစယံုၾကည္သူအတြက္ ဘာဂတိေတာ္မွ မ႐ွိဘူး။ အျခားဘာကိုမွ မကိုးစားဘဲ ခရစ္ေတာ္တပါးတည္းကိုသာ အားကိုးရမယ္။
သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္မယ္လို႔ သြန္သင္ေနသူမ်ားက “ကယ္တင္ျခင္းရမယ့္ အခ်ိန္မွာ အသက္တာကို သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မျပဳရင္ သင္ကယ္တင္ျခင္းမရေသးဘူးလို႔ ဆိုၾကတယ္။
ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ ဆက္ကပ္မွဳ႐ွိရမလား။
သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွလို႔ သြန္သင္သူေတြက ကယ္တင္႐ွင္နဲ႔ သခင္ကို မခြဲတတ္ဘူး။ “သခင္အျဖစ္ လက္မခံရင္၊ ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္မခံံႏိုင္ဘူး။ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို သင့္အသက္တာရဲ႕ သခင္အျဖစ္ လက္မခံထားရင္ ကယ္တင္ျခင္းမရဘူး လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကိုေမးၾကည့္ရင္ သူတို႔အသက္တာမွာ သခင္ေယ႐ွဳဟာ သူတို႔ရဲ႕သခင္မျဖစ္တာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွလို႔ သြန္သင္သူတေယာက္ကို “ခင္ဗ်ား သခင္ေယ႐ွဳကို သခင္အျဖစ္ ကိုးစားကတည္းက သခင္ေယ႐ွဳဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕သခင္ အၿမဲျဖစ္ေနခဲ့သလား။ “ခင္ဗ်ား ကယ္တင္ျခင္း ရကတည္းကစၿပီး၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕သခင္ မျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္႐ွိသလား။လို႔ ေမးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းဘဲ သူက “အင္းေပါ့၊ ကိုယ္ေတာ္က အၿမဲတမ္းသခင္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မနာခံတဲ့အခ်ိန္ေတြေတာ့ ႐ွိတာေပါ႔။ လို႔ ေျဖပါတယ္။
မနာခံရင္ သခင္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ သခင္ေယ႐ွဳက ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာပါ။ “ငါ႔စကားကို နားမေထာင္ဘဲလ်က္၊ ငါ႔ကို သခင္၊ သခင္ဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ ေခၚၾကသနည္း။  (လုကာ ၆း ၄၆) စကားနားမေထာင္ဘဲ သခင္၊ သခင္လို႔ေခၚတာ ေ႔႐ွေနာက္မညီဘူး။ သခင္ေယ႐ွဳဟာ သူ႔သခင္ မျဖစ္တာကို အဲဒီလူ နားလည္သြားတဲ့အခါ၊ “ဟို - - ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ သခင္ေယ႐ွုကို သခင္အျပည့္အဝ ျဖစ္ေနမွလို႔ ကၽြန္ေတာ္မေျပာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကယ္တင္ျခင္းရခ်ိန္၊ ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ အားကိုးခ်ိန္မွာ သခင္ဘုရားရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ခံခ်င္စိတ္႐ွိရမယ္ လို႔ ေျပာတာပါ - -  တဲ့။
ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ သခင္ေယ႐ွဳဟာ ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ သခင္ အျပည့္အဝျဖစ္ေနဖို႔ စိတ္ေစတနာ ႐ွိရမယ္ဆိုရင္ သူမနာခံမယ့္အခ်ိန္၊ ေစတနာမ႐ွိမယ့္အခ်ိန္ေတြ ႐ွိမလာေအာင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေစာင့္ေနႏိုင္မလဲ။
ကယ္တင္ျခင္းေရာက္ဖို႔ လမ္း ၂ လမ္းမ႐ွိဘူး။ တမ်ဳိးက ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေရာက္ရင္ေရာက္။ ေနာက္တမ်ဳိးက ယံုၾကည္ဆက္ကပ္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေရာက္ရင္ေရာက္ေပါ႔။ သမၼာက်မ္းစာကေတာ့ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ ကိုယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္၊ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်ဝါႂကြားစရာအခြင့္မ႐ွိ။ (ဧဖက္ ၂း ၈၊ ၉)  ဒီက်မ္းခ်က္က ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေရာက္ရတယ္လို႔ဆိုရင္၊ ယံုၾကည္ဆက္ကပ္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းမေရာက္ေတာ့ဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္းမွာ တခုခု ထပ္ေပါင္းထည့္ေနရင္ မေရာက္ေတာ့ဘူး။ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ေရာက္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြက - - - “ Dr. Hutson  ခင္ဗ်ား ဆက္ကပ္တာေတြကို အယံုအၾကည္မ႐ွိဘူးလား - - ယံုပါတယ္၊ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ ယံုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ဆက္ကပ္တယ္ဆိုတာ ဆက္ကပ္တဲ့ ေနရာအေပၚလိုက္ၿပီး မွန္ႏိုင္သလို၊ မွားလည္း မွားသြားႏိုင္တယ္။ စိန္လက္စြပ္တကြင္းဟာ မိန္းမပ်ိဳရဲ႕လက္ေခ်ာင္းမွာ ဝတ္ထားရင္ လွပါတယ္။ သူ႔ကို ပိုလွေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ေဒါက္ဖိနပ္မွာ ထားၾကည့္ပါ။ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္သြားမွာေပါ႔။
သခင္ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ ဆက္ကပ္တာဟာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ အ့ံဩစရာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ မျဖစ္မေန ဆက္ကပ္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သြားၿပီ။ ညစ္ညမ္း ယုတ္မာသြားၿပီ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အံ့ဩဘြယ္ေက်းဇူးေတာ္ကို အလကားျဖစ္သြားေစၿပီ။

သမၼာက်မ္းစာထဲမွ မဆက္ကပ္တဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား

မဆက္ကပ္တဲ့ ဥပမာ (၃) မ်ဳိးေပးပါမယ္။
၁။ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီး အျပည့္အဝဆက္ကပ္ၿပီးမွ ေရြ႕ေလ်ာ့သူမ်ား
၂။ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္ အေတာ္ၾကာသည့္အထိ မဆက္ကပ္ဘဲ ေနတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား
၃။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ကိုးစားၿပီးေနာက္ တသက္လံုး ဘယ္ေတာ့မွ သခင္အျဖစ္ မဆက္ကပ္တဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား
* ဒါဝိဒ္ဟာ ဆက္ကပ္ၿပီးမွ ပ်က္ပ်ယ္သြားသူပါ။ ဒါဝိဒ္ဟာ ကယ္တင္ျခင္းရခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာရဲ႕သခင္အျဖစ္ ဆက္ကပ္ခဲ့ခ်င္ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါမယ္။ မဆက္ကပ္ဘဲလည္း ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗာသေ႐ွဘကို ျပစ္မွားခ်ိန္မွာေတာ့ သခင္ေယ႐ွဳဟာ သူ႔ရဲ႕သခင္မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒါဝိဒ္က သခင္ပါ။ ဒါဝိဒ္ဟာ ကယ္တင္ျခင္းရခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ ဆက္ကပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မဆက္ကပ္ဘဲဲ ေနခ်င္ေနခဲ့ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥရိယကို စစ္ပြဲထဲလႊတ္ၿပီး သတ္ခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ႔သခင္ မျဖစ္ပါဘူး။ သခင္ေယ႐ွဳဟာ ဒါဝိဒ္ရဲ႕သခင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီဆက္ကပ္မွဳဟာ ပ်က္သြားၿပီဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဝိဒ္ဟာ သူ႔မယားျပစ္မွားၿပီး၊ လူ႔အသက္သတ္ခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို သူ႔ရဲ႕သခင္အျဖစ္ မဆက္ကပ္ပါဘူး။ တခါက ဆက္ကပ္ခဲ့ရင္လည္း ပ်က္သြားပါၿပီ။
ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ သခင္ခရစ္ေတာ္ထံ အျပည့္အဝ ဆက္ကပ္ရမယ္ဆိုရင္၊ ဒါဝိဒ္ဟာ သူျပန္ၿပီး အျပည့္အဝ မဆက္ကပ္မခ်င္း ကယ္တင္ျခင္း ႐ွံဳးေနမွာဘဲ။ ဒါေပမယ့္ မ႐ွံဳးခဲ့ပါဘူး။ သူဆံုး႐ွံဳးတာက “ကယ္တင္ျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ပါ။ (ဆာလံ ၅၁ ၁၂) သူက “ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအခြင့္ကို ျပန္၍ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ လိို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ “အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့အသက္တာမွာ သခင္မျဖစ္ခဲ့လို႔ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ လို႔ ဆုမေတာင္းခဲ့ပါဘူး။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္ၿပီးေနာက္၊ ခရစ္ေတာ္ထံ သခင္အျဖစ္ဝန္ခံ ဆက္ကပ္ၿပီးမွ ပ်က္ျပယ္သြားတဲ့ ေနာက္ပုဂၢိဳလ္တေယာက္က - - ေနာဧ ပါ။ “ေနာဧမူကား ထာဝရဘုရား၏ စိတ္ေတာ္နွင့္ ေတြ႔ေသာသူ ျဖစ္သတည္း။ (ကမာၻ ၆း၈) ေနာဧ ကယ္တင္ျခင္းရပါတယ္။ သူဟာ ကယ္တင္ျခင္းရတဲ့အခ်ိန္မွာ သခင္အျဖစ္ ဆက္ကပ္ခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မဆက္ကပ္ခဲ့ဘဲ ေနခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာဧရဲ႕သေဘၤာ ေျမေပၚတင္ခ်ိန္မွာ ေနာဧ စပ်စ္ရည္ေသာက္ပါတယ္။ စပ်စ္ရည္ အမူးလြန္ေနခ်ိန္ သားေတြေ႔႐ွမွာ အဝတ္အခ်ည္းစည္း ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရခ်ိန္မွာ ေနာဧဟာ သူ႔အသက္တာရဲ႕ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ဝန္ခံဆက္ကပ္တယ္ဆိုရင္၊ သူ႔ရဲ႕ဆက္ကပ္မွဳဟာ ပ်က္သြားပါၿပီ။ ေနာဧ စပ်စ္ရည္ေသာက္ေနခ်ိန္မွာ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ဟာ သူ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ေနာဧက သူ႔ကိုယ္သူ ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာပါ။ သူ႔ရဲ႕ အက်င့္အႀကံ အျပဳအမူအတြက္ သခင္ဘုရားကို အျပစ္တင္လို႔မရပါဘူး။
တမန္ေတာ္ေပတ႐ုလည္း ဆက္ကပ္ၿပီးမွ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရသူပါ။ “ဤသူ႐ွိသမွ်တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ၾကေသာ္လည္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ စိတ္အလွ်င္းမပ်က္ပါ။ လို႔ဝန္ခံခဲ့သူပါ။ ဒါေပမယ့္ ရန္သူေတြေနာက္ကိုလိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စာတန္ရဲ႕မီးေၾကာင့္ ပူေလာင္ေနခဲ့ရပါတယ္။
ရန္သူတေယာက္က “သူ႔ေနာက္လိုက္တပည့္တေယာက္ ဒီမွာေဟ့ လို႔ ဆိုတဲ့အခါ- - ေပတ႐ုက “ဟင့္အင္း၊ ေယ႐ွဳကို ငါမသိဘူး။ လို႔ ျငင္းပါတယ္။
အျခားတေယာက္ကလည္း “ေပတ႐ုဟာ ေယ႐ွဳရဲ႕ေနာက္လိုက္ တေယာက္ပဲေဟ့ လို႔ ဆိုတယ္။ ေပတ႐ုက “မဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကို ငါမသိဘူး။ ေနာက္လိုက္လည္း မဟုတ္ဘူး။ လို႔ အခိုင္အမာ ျငင္းတယ္။
အမ်ဳိးသမီးတေယာက္က “႐ွင္ဟာ သူ႔ရဲ႕တပည့္တေယာက္ပါေနာ္၊ ႐ွင့္ေလသံက သိသာပါတယ္႐ွင္ လို႔ ဆိုတယ္။ ေပတ႐ုက “ငါ ေယ႐ွဳခရစ္ကို မသိဘူး။ သိလည္း မသိဖူးဘူး။ လို႔ က်ိန္လိုက္တယ္။
သူကယ္တင္ခံရခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ ဆက္ကပ္ခဲ့ရင္ေတာင္၊ ငါ မသိဘူးလို႔ က်ိန္လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဆက္ကပ္မွဳဟာ ပ်က္သြားပါၿပီ။
ေယာဟန္ (၂၁) မွာ ေပတ႐ုဟာ အမွဳေတာ္ကို စြန္႔ခြါသြားတယ္။ “ငါးဖမ္းသြားမည္ (အငယ္ ၃) လို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ တရားမေဟာေတာ့ဘူး လို႔ ေၾကျငာတာပါ။ ေနာက္ ၆ေယာက္လည္း သူနဲ႔ လိုက္သြားၾကတယ္။ ေလွနဲ႔အိုင္ထဲမွာ ႐ွိေနခ်ိန္မွာ ဝတ္႐ံုကိုခၽြတ္ၿပီး တညလံုး ငါးဖမ္းေနတယ္။ သူကယ္တင္ျခင္းရခ်ိန္မွာ သခင္ေယ႐ွဳကို သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံဆက္ကပ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ အခုေတာ့ အျပည့္အဝ မဆက္ကပ္ေတာ့ဘူး။ အမွဳေတာ္ကိုစြန္႔လိုက္ၿပီ။ တရားေဟာဖို႔ အားမထုတ္ေတာ့ဘူး။ လဲေနတဲ့ သူ႔စိတ္ႏွလံုးကို မီးအားျဖင့္ ေႏြးေထြးဖို႔ လုပ္တယ္။ တမန္ေတာ္ ၂ မွာ လူ ၃၀၀၀ ရဖို႔ တရားမေဟာခင္တုန္းကေပါ႔။
အဲဒီလို ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္ ဆက္ကပ္ၿပီး ပ်က္ျပယ္သြားရတဲ့ အျခား ဥပမာေတြ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။
** ဆက္ၿပီးေတာ့ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္မွ ခရစ္ေတာ္ထံ သူတို႔ရဲ႕အသက္တာကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံလာၾကတဲ့ ယံုၾကည္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။
တမန္ေတာ္ ၁၉) ထဲက အာေတမိနတ္သမီးကို ကိုးကြယ္တဲ့ ဧဖက္ၿမိဳ႕သားတခ်ဳိ႕ဟာ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကတယ္။  သူတို႔ဘာသာမွာ နတ္ဝိဇၨာအတတ္ သံုးေဆာင္မွဳေတြ ႐ွိပါတယ္။ ႐ွင္ေပါလုက အဲဒီၿမိဳ႕မွာ ၂ ႏွစ္ တရားေဟာၿပီးၿပီ။ သူတို႔လည္း ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ၾကၿပီ။ “ယံုၾကည္ေသာသူအမ်ားတို႔သည္လည္း လာ၍၊ မိမိတို႔အက်င့္ကို ေဘာာ္ျပလ်က္ ေတာင္းပန္ၾက၏။ း၁၈ ) သူတို႔ထဲက အခ်ဳိ႕ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ကတည္းက ယံုၾကည္ခဲ့သူေတြပါ။ “နတ္ဝိဇၨာအတတ္ကို သံုးေဆာင္ေသာသူ အမ်ားတို႔သည္လည္း မိမိတို႔စာေစာင္ကိုယူခဲ့၍ လူအေပါင္းတို႔ေ႔႐ွမွာ မီး႐ွဳိ႕ၾက၏။ စာေစာင္အဘိုးကို ခ်င့္တြက္ေသာ္၊ ေငြအသျပာ ငါးေသာင္းထိုက္သည္ကို သိၾက၏။  း၁၉
ေဒၚလာ ၉၃၀၀- ေလာက္တန္ဖိုး႐ွိတဲ့စာအုပ္ေတြ မီး႐ွဳိ႕ပစ္ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုးစားၿပီးလို႔ (၂)ႏွစ္ေလာက္႐ွိမွ စာအုပ္ေတြ မိး႐ွဳိ႕ၾကတာပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံ ဆက္ကပ္မွဳ မျပဳေပမယ့္ ကယ္တင္ျခင္း ရၾကတယ္။
ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ကိုးစားၿပီး ေနာက္ႏွစ္ေတြေရာက္မွ ေဆးလိပ္ျဖတ္ၾက၊ အက်င့္ဆိုးေတြေ႐ွာင္ၾကတဲ့ ယံုၾကည္သူေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးမွ ေနာဧလို ေသာက္ေနတဲ့သူေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အျပစ္ဆိုတာကို ေပါ႔ပ်က္ေအာင္ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ အသက္တာမွာ သခင္ေယ႐ွဳဟာ သခင္အျဖစ္႐ွိမေနတာကို  ႐ိုး႐ိုးကေလးေဖာ္ျပေနတာပါ။
ကယ္တင္ျခင္းရၿပိး (၁)ႏွစ္ၾကာမွ အက်င့္ဆိုးေတြ စြန္႔တဲ့သူေတြလည္း႐ွိတယ္။  အခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ စြန္႔တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ အျပည့္အဝ ဝန္ခံ ဆက္ကပ္ၿပီး၊ ဆက္လက္အျပည့္အဝ ဆက္ကပ္ေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ မ႐ွိပါဘူး။
သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္ လို႔ သြန္သင္သူတေယာက္က၊ ကၽြန္ေတာ့ကို ေျပာတယ္။ “ကိုယ့္အသက္တာမွာ သခင္ေယ႐ွဳကို သခင္အျဖစ္ ဝန္မခံရင္ ကယ္တင္ျခင္းမရဘူး တဲ့။ သူကယ္တင္ျခင္းရခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံ ဆက္ကပ္ခဲ့တယ္ တဲ့။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ ခရစ္ယာန္တေယာက္မဟုတ္တဲ့ အက်င့္စာရိတၱေၾကာင့္ သူ႔ကို ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔အစည္းထဲက ထုတ္ပစ္တာ ခံရတယ္။
ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္လို႔ မရဘူး။ ပိုေကာင္းေအာင္သာ အကယ္ခံရၾကတာပါ။ ကယ္တင္ျခင္းမရမခ်င္း ေကာင္းမလာႏိုင္ဘူး။ ေကာင္းစရာအေၾကာင္းလည္း မ႐ိွဘူး။ တမန္ ၁၉ ထဲက အခ်ဳိ႕ဟာ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ကိုးစားခ်ိန္မွာ အျပည့္အဝသခင္အျဖစ္ ဝန္ခံ ဆက္ကပ္မွဳမ႐ွိဘူးဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္။ (၂) ႏွစ္ၾကာမွသာ စာအုပ္ေတြ မီး႐ွိဳ႕ခဲ့ၾကတယ္။ (၂) ႏွစ္ၾကာမွပါ။ အဲဒီလူေတြဟာ သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္မယ္ဆိုတဲ့ သြန္သင္ခ်က္နဲ႔ေတာ့ လံုးဝဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။
*** ခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာတေလွ်ာက္လံုး သခင္အျဖစ္ ျငင္းပယ္ခဲ့သူတေယာက္ကို ဆက္ေဖၚျပပါမယ္။
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကိုဖတ္ၾကည့္ရင္ ေလာတ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္ဆိုတာ ယံုႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ “ထိုအခါ မတရားေသာသူတို႔၏ ညစ္ညဴးေသာအက်င့္အားျဖင့္ ေႏွာင့္႐ွက္ျခင္းကိုခံရေသာသူ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ေလာတကို ကယ္ႏွဳတ္ေတာ္မူ၏။ ထိုေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မတရားေသာသူတို႔တြင္ ေနစဥ္အခါ၊ သူတို႔၏မတရားေသာ အမွဳမ်ားကို ေန႔တိုင္းမျပတ္ မ်က္စိျမင္လ်က္၊ နားၾကားလ်က္ ႐ွိသျဖင့္၊ မိမိေျဖာင့္မတ္ေသာစိတ္ႏွလံုးကို ျပင္းစြာညွဥ္းဆဲရ၏။ ၂ေပ ၂း ၇ - ၈ အငယ္(၈)မွာ “ေျဖာင့္မတ္ေသာ လို႔ ၂-ခါ။ အငယ္ ၇ မွာ “ေျဖာင့္မတ္ေသာ ေလာတ လို႔ ေခၚထားပါတယ္။
ေလာတ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္။ ေျဖာင့္မတ္တယ္ဆိုတာ (၂ေပ ၂း ၇ - ၈) အရ ႐ွင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းက ေလာတရဲ႕အသက္တာကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ သူကယ္တင္ျခင္းမရခင္ေရာ၊ ရၿပီးမွေရာ။ ဘယ္ေတာ့မွ ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္မွဳမ႐ွိတာ ႐ွင္းေနပါတယ္။
သူ႔ဦးေလး အာၿဗံဟံထြက္လာေတာ့ သူလည္းလိုက္လာတာပဲ႐ွိတယ္။ သူ႔မွာ သိုးႏြားေတြ မ်ားလာေတာ့ သူ႔ကၽြန္ေတြက အာၿဗံဟံရဲ႕ ကၽြန္ေတြနဲ႔ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ လမ္းခြဲဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ အာၿဗံဟံက ေလာတကို စိတ္ႀကိဳက္အရင္ေ႐ြးခြင့္ ေပးတယ္။ ေလာတက ေတာင္ေတြကို ေၿမာ္ၾကည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရမ်ားတဲ့ ေယာ္ဒန္ခ်ဳိင့္ကို ေျမာ္ၾကည့္တယ္။ သူသာ ဆက္ကပ္သူတေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရင္  - - “ဦးေလးအာၿဗံဟံ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒီက ထြက္မသြားသင့္ဘူးထင္တယ္။ ဦးေလးရဲ႕ေနာက္ကိုသာ လိုက္ရမွာပါ။ ဦးေလးေ႐ြးရင္လည္း၊ ဦးေလးမယူခ်င္တဲ့ က်န္တဲ့အပိုင္းကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ယူမယ္။ လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေရမ်ားတဲ့ ေယာ္ဟန္ခ်ဳိင့္ကို ေ႐ြးယူတယ္။ သူဟာ ဆက္ကပ္တဲ့သူ မဟုတ္ပါဘူး။
ေသာဒံုၿမိဳ႕ကိုေရာက္ေတာ့ ေသာဒံုၿမိဳ႕သားေတြကို “ညီအကိုတို႔ လို႔ ေခၚတယ္။ ဒါလည္း မဆက္ကပ္တာပါပဲ။ က်မ္းစာကို လက္မခံ၊ မယံုၾကည္သူကို “ခရစ္ေတာ္၌ ညီအကို လို႔ေခၚရင္ ဆက္ကပ္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို ေခၚလိုက္ျခင္းက က်မ္းစာနားမလည္ဘူးဆိုတာ ေဖၚျပေနပါတယ္။ ညီအကိုဆိုတာက ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံသူကိုသာေခၚပါတယ္။ ယံုၾကည္လို႔သာ ဘုရားသားျဖစ္တယ္။ (ေယာ ၁း၁၂) ေသာဒံုၿမိဳ႕သားေတြကို ညီအကိုလို႔ေခၚခ်ိန္မွာ သူ႔ကို ဆက္ကပ္သူလို႔ ထင္သလား။
ေကာင္းကင္ဘံုက ေကာင္းကင္၂-ပါးေရာက္လာေတာ့ ေလာတက အိမ္ထဲကို ဖိတ္တယ္။ ေသာဒံုၿမိဳ႕သား အႀကီးအငယ္ေတြဟာ ေလာတရဲ႕အိမ္ကိုဝိုင္းၿပီး၊ ဆူပူေအာ္ဟစ္ၾကတယ္။ “ထိုသူတို႔ႏွင့္ ငါတို႔သည္ ဆက္ဆံလိုသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔ထံသို႔ထြက္ေစေလာ့ဟု ဆိုၾက၏။ (ကမာၻ ၁၉း၅) သူတို႔က ေကာင္းကင္ကလာတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ ၂-ပါးကို ဆက္ဆံခ်င္ၾကသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ေယာက္်ားျခင္း ဆက္ဆံတာကို (sodomy) လို႔ ေခၚစမွတ္ျပဳလာတယ္။
ေလာတက ဘာေျပာမယ္ထင္သလဲ။ “အကၽြႏု္ပ္၌ ေယာက္်ားႏွင့္ မဆက္ဆံေသးေသာ သမီးႏွစ္ေယာက္႐ွိပါ၏။ သူတို႔ကို သင္တို႔ထံသို႔ထုတ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးၾကပါေလာ့။ သူတို႔၌ ျပဳခ်င္သမွ် ျပဳၾကပါေလာ့။ ဤလူတို႔၌ အလွ်င္းမျပဳၾကပါႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ အကၽြႏ္ုပ္အိမ္မိုးအရိပ္ကို ခိုေနပါ၏။ တဲ့ ဒါက ဆက္ကပ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ရဲ႕ စကားလား။ လံုးဝမဟုတ္ဘူး။
ေလာတကို ေသာဒံုၿမိဳ႕ကေခၚထုတ္ဖို႔ ဘုရားသခင္က ေကာင္းကင္တမန္တပါးကို ေစလႊတ္ခ်ိန္မွာ ေလာတေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္။ ေသာဒံုက မခြါခ်င္ဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေကာင္းကင္တမန္က ေကာင္းကင္က ကန္႔နဲ႔ မီးမိုးက်မလာခင္ ေလာတကိုလက္ဆြဲၿပီး ေသာဒံုၿမိဳ႕က ေခၚထုတ္တယ္။
သူ႔သားမက္ေတြကိုေခၚထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခ်ိန္မွာ ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာတာကို ခံရတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စကားကို ရယ္ၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ သူ႔အသက္တာက ပိုဆိုးလာတယ္။ ေကာင္းကင္က ကန္႔နဲ႔မီးမိုး က်မလာခင္ ေသာဒံုၿမိဳ႕က ထြက္ၾကတယ္။ မိန္းမနဲ႔ သမီးႏွစ္ေယာက္ ပါလာတယ္။ သူ႔မိန္းမက ေနာက္ျပန္ၾကည့္လို႔ ဆားတိုင္ ျဖစ္ရတယ္။ ေလာတဟာ သမီးႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ဂူထဲဝင္ၿပီး စပ်စ္ရည္ေသာက္တယ္။ ဂူထဲမွာ စပ်စ္ရည္ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ မ႐ွိေလာက္လို႔၊ အဲဒီစပ်စ္ရည္ဟာ ေသာဒံုၿမိဳ႕ကမထြက္ခင္ ေလာတယူလာတာ ျဖစ္တယ္။ စပ်စ္ရည္ေသာက္စဥ္ မွားယြင္းလို႔ သမီးႏွစ္ေယာက္မွာ သားကိုယ္စီရၾကတယ္။ ေလာတဟာ ခရစ္ေတာ္ထံ မဆက္ကပ္၊ မအပ္နွံသူတေယာက္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူကယ္တင္ျခင္းရတယ္ဆိုတာ (၂ေပ ၂း ၇ - ၈) အရ သိႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ (၁) ခရစ္ေတာ္ကို ကိုးစားၿပီးမွ၊ ေနာက္ပိုင္း ဆက္ကပ္မွဳ ပ်က္ျပယ္သြားတဲ့ယံုၾကည္သူ။ (၂) ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ကိုးစားၿပီးမွ ေနာက္အေတာ္ၾကာေအာင္ မဆက္ကပ္တဲ့ယံုၾကည္သူနဲ႔ (၃) ဘယ္ေတာ့မွ မဆက္ကပ္တဲ့ ယံုၾကည္သူဆိုၿပီး ၃-မ်ဳိးေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ေလာတက အသက္တာမွာ ခရစ္ေတာ္ထံ ဘယ္ေတာ့မွ မဆက္ကပ္၊ မအပ္ႏွံသူပါပဲ။

သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆ မွားေၾကာင္း ေခ်ပေနတဲ့ က်မ္းခ်က္မ်ား

သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွ ဆိုတဲ့ သြန္သင္ခ်က္ကို သမၼာက်မ္းအျဖစ္အပ်က္ေတြ သာမက က်မ္းခ်က္ေတြကလည္း ကန္႔ကြက္ေနပါတယ္။ “ေယ႐ွဳသည္ သခင္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူဟု သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို အမွီမျပဳလွ်င္၊ အဘယ္သူမွ် မေျပာႏိုင္။ (၁ေကာ ၁၂း၃). ကယ္တင္ျခင္းမရမခ်င္း သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို မရပါဘူး။ “ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ကိုမရေသာသူ မည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္။ (ေရာမ ၈း၉)  ။ သင္တို႔သည္ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဗၺ အဘဟု ေခၚတတ္ေသာ သားေတာ္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။  (ဂလာတိ ၄း၆) . ေယာဟန္ ၃း၆ မွာလည္း ယံုၾကည္သူကို “ဝိညာဥ္ေတာ္ေမြးေသာသူ လို႔ ေခၚထားပါတယ္။ ယံုၾကည္သူဟာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းခံရတယ္။ (ဧဖက္ ၄း၃၀)  သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္မပါပဲ သခင္ေယ႐ွဳကို သခင္လို႔ မေခၚႏိုင္ရင္၊ ၿပီးေတာ့ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔လည္း သခင္လို႔ေခၚရဦးမယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္မပါပဲလည္း ကယ္တင္ျခင္းမရဘူးဆိုရင္၊ အဲဒါ ျပႆနာပဲ။
ေရာမဩဝါဒစာဟာ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းေရးထားတာပါ။ ေရာမ(၃) မွာ လူတိုင္း ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဘုရားသခင္က လူကို ၾကည့္ေတာ္မူတဲ့အခါ၊ “သူတို႔၏လည္ေခ်ာင္းသည္ ဖြင့္ထားေသာသခၤ်ဳိင္းတြင္းျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ လွ်ာႏွင့္လွည့္စားတတ္ၾက၏။ သူတို႔ႏွဳတ္ခမ္းအထဲမွာ ေႁမြဆိုး အဆိပ္အေတာက္႐ွိ၏။ သူတို႔ႏွဳတ္သည္ က်ိန္ဆဲေသာစကား၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားႏွင့္ ျပည့္ဝ၏။ သူတို႔ေျခသည္ လူ႔အသက္ကိုသတ္ျခင္းငွါ လ်င္ျမန္၏။ သူတို႔သြားရာလမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း႐ွိ၏။  (ေရာမ ၃း၁၃-၁၆ ) ဦးေခါင္းကေန ေျခဖဝါးအထိ ေဖၚျပထားၿပီး၊ လူဟာ လံုးဝပ်က္စီးေနတယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ “ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ႐ွိ၊ တေယာက္မွ်မ႐ွိ။ ေရာမ ၃း၁၀)  “ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေ႔႐ွေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။ ေရာမ ၃း၂၃) ဒါေၾကာင့္ ေရာမအခန္းႀကီး ၃ က လူတိုင္း ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔လိုတယ္ လို႔ ေဖၚျပေနပါတယ္။
ေရာမအခန္းႀကီး ၄ ကေတာ့ ကယ္တင္ျခင္းမေရာက္ႏိုင္တဲ့ နည္း ၃ နည္း ေပးထားပါတယ္။
(၁) အက်င့္အားျဖင့္ မရႏိုင္ဘူး။ (အငယ္ ၁-၄)
(၂) ဝိနည္းအထံုးအဖြဲ႕ေတြ ေစာင့္ထိန္းလို႔ မရနိုင္ဘူး။ ( း၉ -၁၂)
(၃) ပညတ္တရား ေစာင့္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ဘူး။ (း ၁၃-၁၂)
ေရာမအခန္းႀကီး ၅ ကေတာ့ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္ႏိုင္တဲ့ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကို ေျပာျပေနပါတယ္။ “ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္လွ်င္ - - -” (အငယ္ ၁) ဘာအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ ေရာက္သလဲ။ ဆက္ကပ္ျခင္းအားျဖင့္လား၊ အပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္လား။ အသက္တာမွာ သခင္ေယ႐ွဳကို သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံေနျခင္းအားျဖင့္လား။ မဟုတ္ပါဘူး။ ယံုၾကည္အားျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ပါတယ္။
ေရာမ အခန္းႀကီး-၁၂ က ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးသူေတြကို ေရးတာပါ။ အငယ္.၁ မွာ “ညီအကိုတို႔၊ အသက္႐ွင္ျခင္းလကၡဏာ၊ သန္႔႐ွင္းျခင္းလကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာယဇ္ကို သင္တို႔သည္ပူေဇာ္၍၊ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ သင္တို႔ျပဳအပ္ေသာ ဝတ္ကိုျပဳမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဂ႐ုဏာေတာ္ကို ေထာက္ထား၍၊ သင္တို႔ကို ငါ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္ေပ၏။
႐ွင္ေပါလုက “ညီအကိုတို႔ လို႔ေခၚတာကို သတိျပဳပါ။ အဓိပၸါယ္က သူတို႔ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးသူေတြပါ။ အဘ တပါးတည္းရဲ႕သားေတြ၊ ညီအကိုေတြ ျဖစ္ပါၿပီ။ ဒီညီအကိုေတြသာ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္နဲ႔ ကိုးစားခဲ့ၾကသူေတြပါ။ “ထိုသူကို လက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား၊ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၁း၁၂) သခင္ေယ႐ွဳကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ကိုးစားၾက၊ လက္ခံၾကသူတိုင္းဟာ ဘုရားသား ျဖစ္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ကယ္တင္႐ွင္ကို ကိုးစားသူေတြနဲ႔ ညီအကိုျဖစ္ရပါတယ္။
႐ွင္ေပါလု စာေရးလိုက္တဲ့သူေတြဟာ ဒုတိယေမြးဖြားၿပီးတဲ့ ယံုၾကည္သူေတြ (born- again believers) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ကပ္မွဳမ႐ွိတဲ့သူေတြမို႔၊ သူတို႔ ကိုယ္ခႏၶာကို အသက္႐ွင္တဲ့ယဇ္အျဖစ္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ဖို႔ ႐ွင္ေပါလုက ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂ႐ုဏာေတာ္ကို ေထာက္ထားၿပီး ေတာင္းပန္ေနတာပါ။
အခ်ဳိ႕ကလည္း က်မ္းစာကေျပာတယ္ေလ။ “ငါ၌ ဆည္းကပ္လိုေသာသူျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျငင္းပယ္ရမည္။ ကိုယ္လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို ထမ္း၍ ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ရမည္။ (မႆဲ ၁၆း၂၄)  ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့၊ ကိုယ္စြမ္း႐ွိသမွ်၊ ဥာဏ္စြမ္း႐ွိသမွ် ခ်စ္ရမယ္။ ကိုယ့္မိဘနဲ႔ ႐ွိသမွ်ကိုမမုန္းရင္ တပည့္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ က်မ္းစာက ႐ွိသမွ်မစြန္႔ရင္ တပည့္ေတာ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္ေလ လို႔ ဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ (လုကာ ၁၄း၃၃)
မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ္းစာက “ငါ႔တပည့္မျဖစ္ႏိုင္ၾက လို႔ဘဲ ေျပာတာပါ။ “ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမဝင္ရ လို႔ မေျပာပါဘူး။ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ေရာေထြးမပစ္ပါနဲ႔။ တပည့္ေတာ္တိုင္းဟာ ယံုၾကည္သူေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ယံုၾကည္သူတိုင္းဟာ တပည့္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ တပည့္ေတာ္ဆိုတာက သြန္သင္မွဳကို ခံယူေနတဲ့ တပည့္တေယာက္ပါ။
ဘုရားသခင္ဟာ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးတဲ့သူ၊ ဘယ္သူကိုမွ “ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့ၾက လို႔ မေျပာဘူး။ “ဝန္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ငါ႔ထံသို႔လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္ လို႔သာ ေျပာပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္လက္ခံၿပီးရင္ေတာ့ “ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ လူကိုမွ်ားေသာတံငါျဖစ္ျခင္းငွါ ငါျပဳမည္လို႔ ေျပာတယ္။ (မႆဲ ၄း၁၉) ကယ္တင္ျခင္း ရဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ထံလာရမယ္။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္ေတာ့ေနာက္ လိုက္ရမယ္။
သခင္ေယ႐ွဳကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ကိုးစားတာက တပိုင္း။ သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံတာက တပိုင္းပါ။ ဆက္ကပ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြ ႐ွိသလို၊ ဘယ္ေတာ့မွ အသက္တာ မဆက္ကပ္တဲ့ ဇာတိခရစ္ယာန္ေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ (၁ေကာ၃) အသက္တာတခုလံုး ဆက္ကပ္ျခင္း (သို႔) အသက္တာမွာ သခင္ေယ႐ွဳကို သခင္အျဖစ္ခံယူတာဟာ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္မလိုဘူး။ လိုတယ္လို႔ေျပာရင္ သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္လို႔ သြန္သင္ျခင္းပါပဲ။ ေမွာက္လွန္တဲ့ ဧဝံေဂလိေပါ႔။

သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွကို သက္ေသျပရန္ ႀကိဳးစားသူေတြရဲ႕  ျငင္းဆိုခ်က္အခ်ဳိ႕

သူတို႔က က်မ္းစာကေျပာတယ္ေလ။ “သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့။ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္ သင္၏အိမ္သူအိမ္သားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ (တမန္ ၁၆း၃၁)  မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “သခင္ေယ႐ွဳကို နာခံမွပါ။ နာခံရင္ သင္ကယ္တင္ျခင္းေရာက္လိမ့္မယ္ လို႔ မေျပာဘူး။ အသက္တာရဲ႕ သခင္ဟာ သခင္ေယ႐ွဳျဖစ္ပါေစ။ ျဖစ္ရင္ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ မေျပာဘူး။ ႐ိုး႐ိုးကေလးေျပာေနတာက “သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့ အျပစ္သားကို လုပ္ခိုင္းေနတာက “ယံုၾကည္ဖို႔ပါပဲ။ သူယံုရမယ့္သူက သခင္ေယ႐ွဳ။ က်မ္းစာက “ယံုပါ။ ယံုရင္ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္လို႔ မေျပာပါဘူး။ ဘာကိုယံုတယ္ဆိုတာ သတိျပဳရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ကိုးစား၊ မွီခိုတာဟာ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္သာ ျဖစ္ရပါမယ္။
ေကာင္းမွဳကုသိုလ္၊ ေကာင္းတဲ့အသက္တာ၊ ဆက္ကပ္မွဳ၊ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာနဲ႔ အျခားလိုက္နာတဲ့ ဝတ္နည္းေတြကို ကိုးစားလို႔မျဖစ္ဘူး။ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္တပါးတည္းကိုသာ ကိုးစားရမယ္။ ႐ွင္း႐ွင္းကေလး မိန္႔ေတာ္မူတာက “ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ႔ကို အမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ရ။  ေယာ ၁၄း၁၆
ေလာကမွာ အေရးႀကီးဆံုးသတင္းစကားကို ဘာေၾကာင့္ ႐ွဳပ္ေထြးေစခ်င္ၾကတာလဲ။
မီးေလာင္ေနတဲ့ အေဆာက္အဦးထဲကေန လူ၄-ေယာက္ ကိုင္ထားတဲ့ ပိုက္ထဲကို ခုန္ခ်ေတာ့မယ္ဆိုပါစို႔။ စက္မွဳအင္ဂ်င္နီယာက တစ၊ သြားဆရာဝန္က တစ၊ ေလယာဥ္ေမာင္းသူက တစ၊ အသက္အာမခံဌာနက ပုဂၢိဳလ္က တစ၊ ပိုက္ကို ကိုင္ထားတယ္ ဆိုပါစို႔။
ကၽြန္ေတာ့ကို ဖမ္းထားဖို႔ သူတို႔ကို အားကိုးရမယ္။ သြားဆရာဝန္ Dr. Domansky ကိုယံုရင္ မင္းအကယ္ခံရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစကားဟာ “အကယ္ခံရဖို႔ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ ႐ွိသမွ်သြားေတြ သူ႔ကိုႏွဳတ္ခြင့္ျပဳရင္ အကယ္ခံရမယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့ကို ဖမ္းထားဖို႔ သူ႔ကို အားကိုးရမယ္လို႔သာ ဆိုလိုပါတယ္။ တေယာက္ကလည္း “အသက္အာမခံဌာနက Mr. Smith ကိုယံုရင္ အကယ္ခံရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစကားက ကၽြန္ေတာ္အကယ္ခံရဖို႔ Mr. Smithဆီမွာ အသက္အာမခံ သြားလုပ္ထားရမယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ပိုက္နဲ႔ဖမ္းထားဖို႔ သူ႔ကို အားကိုးရမယ္လို႔သာ ဆိုလိုပါတယ္။
သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့။(တမန္ ၁၆း၃၁) လို႔ ေျပာတာက သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံဖို႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ သခင္ေယ႐ွဳကို ကိုးစားရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ က်မ္းခ်က္ေတြက တပိုဒ္ၿပီးတပိုဒ္ သခင္ေယ႐ွဳကို ကိုးစားျခင္းအားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္း ရတယ္လို႔ ႐ွင္း႐ွင္းေလး ေျပာေနပါတယ္။ “သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကိုရ၏။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူမူကား အသက္ကို မေတြ႔ရ။ ထိုသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္တည္ေနသည္။ေယာ ၃း၃၆
ေယ႐ွဳခရစ္ထက္ အျခားအရာတခုခုကို ကိုးစားသူဟာ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးဘူး။ ဒါဟာ က်မ္းစာက ႐ွင္း႐ွင္းကေလး သြန္သင္ေနတဲ့အခ်က္ပါ။ ေယ႐ွဳခရစ္ကို ကိုးစားရာမွာ ခရစ္ေတာ္ကို သခင္အျဖစ္ ေနရာေပးမယ္ဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕အစြမ္းအစကို ေပါင္းထည့္ရင္ ကယ္တင္႐ွင္ကို အျပည့္အဝ ကိုးစားသူမဟုတ္ဘူး။ အျခားအရာေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေနပါေစ။ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို ကိုးစားတာနဲ႔ေပါင္းၿပီး ကိုးစားေနရင္၊ သူ႔အတြက္ ဘာဂတိေတာ္မွ မ႐ွိပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းကင္ေရာက္ရင္ “ကိုယ္ေတာ္သည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊- - - လူအမ်ဳိးအႏြယ္ ခပ္သိမ္းတို႔အထဲမွ အကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယူ၍၊ အေသြးေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အဘို႔ ေ႐ြးႏွဳတ္ေတာ္မူ၏။ - - ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ စာေစာင္ကိုခံယူ၍ တံဆိပ္တို႔ကို ဖြင့္လိုက္ေတာ္မူ၏။လို႔ အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကရမွာပါ။ (ဗ်ာ ၅း၉) “ကၽြန္ေတာ္ဆက္ကပ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထိုက္ပါတယ္။လို႔ ဆိုရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ယံုၾကည္လို႔ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္။ အားကိုးရင္ ရတယ္လို႔ေျပာရင္- အခ်ဳိ႕က easy believism (လြယ္လြယ္ယံုၾကည္တဲ့တရား) လို႔ ဆိုၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ္းစာက ဒီလိုနာမည္မေပးဘူး။ လူေတြေပးတာပါ။
ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ တျခားဘာကိုမွမကိုးစားဘဲ ေယ႐ွဳခရစ္တပါးတည္းကိုသာ ကိုးစားဖို႔ရာ မလြယ္လွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေလာကမွာလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အခက္ဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။
တခါမွမျမင္ဖူးတဲ့သူကို ယံုခိုင္းေနပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ့ကို ျမင္ဖူးခဲ့တဲ့သူေတြကိုေတာင္ မျမင္ဖူးဘဲနဲ႔ ယံုၾကည္ခိုင္း ေနရတာပါ။ ေခတ္ပညာက ျငင္းပယ္ေနတဲ့သူကို ယံုခိုင္းေနတာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀၀၀-ေလာက္က ကားတိုင္မွာ အေသခံခဲ့သူကို ယံုခိုင္းေနတာပါ။ သူ႔အေၾကာင္း သူ႔မိတ္ေဆြေတြ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထားတာပဲ ႐ွိတဲ့သူကို ယံုခိုင္းေနတာပါ။ ကိုယ္ေတာ္႐ွိတယ္လို႔ ယံုခိုင္း႐ံုသာမဟုတ္ သင့္အျပစ္အတြက္ အေသခံေပးဆပ္ခဲ့လို႔၊ သင္ေျဖာင့္မတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုခိုင္းေနတာပါ။
မလြယ္လွပါဘူး။ ေတြ႔ေန ျမင္ေနက် လက္ဆြဲႏွဳတ္ဆက္ၿပီး စကားေျပာေနသူကိုေတာင္ အားကိုးဖို႔ ခက္ပါတယ္။ မျမင္ဖူးတဲ့သူကို အားကိုးရမယ္ဆိုတာ့ ပိုခက္တာေပါ႔။ ဘာသာတရားေတြက အက်င့္ ဝိနည္းအထံုးအဖြဲ႔၊ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာနဲ႔ အျခားအရာေတြကို အားကိုးဖို႔ ေျပာေနခ်ိန္မွာ ေယ႐ွဳခရစ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ အားကိုးဖို႔ရာ ခက္လွပါတယ္။
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရတာဟာ Believism (ယံုၾကည္ျခင္းတရား) ပါ။ ဒါေပမယ့္ easy believism (လြယ္လြယ္ယံုၾကည္ျခင္းတရား) ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ နားလည္လြဲမသြားပါနဲ႔။ ခရစ္ေတာ္႐ွိတယ္ဆိုတာ ဝန္ခံရင္ ကယ္တင္ျခင္းရမယ္လို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ က်မ္းစာအတိုင္း ေျပာျခင္းပါ။ “သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့။ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္ သင္၏အိမ္သူအိမ္သားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။
က်မ္းစာထဲက ယံုၾကည္ believe ဆိုတဲ့စကားဟာ ကိုးစားတယ္၊ အားကိုးတယ္၊ မွီခိုတယ္ လို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ အခ်ဳိ႕က “နတ္ဆိုးတို႔သည္ ယံု၍ ေၾကာက္႔႐ြံၾက၏။ လို႔ ယာကုပ္ ၂း၁၉) အရ ျငင္းၾကတယ္။ နတ္ဆိုးေတြက ကိုးစားတာမဟုတ္ဘူး။ ႐ွိေၾကာင္း ဝန္ခံ႐ံုပါ။
ေလယာဥ္ပ်ံ ပ်ံမယ္လို႔ ယံုတာကတပိုင္း၊ ခရီးစဥ္မွာ အသက္နဲ႔ ခႏၶာအတြက္ ေမာင္းသူအေပၚမွာ အားကိုးတာက တပိုင္းပါ။ လူတေယာက္ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ သူဟာ သခင္ေယ႐ွဳကို အျပည့္အဝ အားကိုးရတယ္။
ကမာၻေပၚမွာ ဘယ္ခရစ္ယာန္ကမွ “ကၽြန္ေတာ္ ကယ္တင္ျခင္းရတုန္းက ခရစ္ေတာ္ကို လံုးဝ ကိုးစားၿပီး အခုလည္း အျပည့္အဝဆက္ကပ္ေနဆဲပါပဲ။ လို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ “သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံမွလို႔ ဆိုသူေတြေတာင္ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ေျပာႏိုင္တာက “သခင္ေယ႐ွဳဟာ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕သခင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔စကားကို အေတာ္မ်ားမ်ား မနာခံမိခဲ့ဘူး။ဆိုတာပါပဲ။ မနာခံခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတာ္ဟာ အသက္တာရဲ႕ သခင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
တခ်ဳိ႕က “ကိုယ္ေတာ္က အၿမဲတမ္းသခင္ပါလို႔ ဆိုတယ္။ Lord သခင္ဆိုတာ ေဟၿဗဲစကား Adanion ကလာပါတယ္။ Master ဆရာ၊ သခင္ လို႔ ဆိုလိုတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္နာမေတာ္ “ေယေဟာဝါ Jehovah ကလည္း လာတယ္။  ဒီစကားကို အခါမ်ားစြာ ျပန္ဆိုထားတာေတြ႔ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္က လူတိုင္းရဲ႕သခင္ပါ။ ဖားေလာင္းကေလးေတြရဲ႕ သခင္၊ ပတံုးကေလးေတြ၊ ဖားျပဳပ္ကေလးေတြရဲ႕ သခင္၊ ေႁမြဆိုးေတြရဲ႕ သခင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္လို႔ ဆိုလို႔မရဘူး။ ကိုယ္ေတာ္က စႀကၤဝဠာတခုလံုးရဲ႕ သခင္ပါ။ အလိုေတာ္ ႐ွိသလို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။
(ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔သည္ ေယ႐ွဳ၏ဘြဲ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍ ေယ႐ွဳခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟု ႏွဳတ္ႏွင့္ဝန္ခံသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္႐ွားေစၾကမည့္ အေၾကာင္းတည္း။) ဖိလိပၸိ ၂း၁၀- ၁၁ အားလံုး ဒူးေထာက္ဝန္ခံၾကတဲ့ေန႔မွာ အားလံုးကယ္တင္ျခင္းရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါသလား။ မဟုတ္ဘူး။ သခင္အျဖစ္ဝန္ခံတယ္ဆိုတာက အသက္တာကို ကိုယ္ေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အပ္ႏွံတယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္။
သခင္ေယ႐ွဳဟာ ကၽြန္ေတာ့မွာ႐ွိသမွ်ရဲ႕ သခင္ပါ။ မ်က္လံုးအေရာင္၊ အရပ္အေမာင္း၊ မိဘမ်ား. . စသည္ျဖင့္ေပါ႔။ မ်က္လံုးရဲ႕အေရာင္ ဘာအေရာင္ျဖစ္မလဲဆိုတာ ကိုယ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ကၽြန္ေတာ့ မိဘျဖစ္မယ္ဆိုတာ ကိုယ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ သခင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့အရပ္လည္း ကိုယ္ေတာ္စီရင္ရာပါပဲ။ နား႐ြက္ အ႐ြယ္အစား၊ ႏွာေခါင္း အသားအေရကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္စီရင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့စိတ္ဆႏၵ will ပါပဲ။ ဘုရားသခင္က လြတ္လပ္စြာျပဳမူႏိုင္တဲ့ သတၱဝါအျဖစ္ ဖန္ဆင္းထားတာပါ။ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္႐ွိတယ္။ ကိုယ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ဆႏၵရဲ႕သခင္ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အတင္းအဓမၼေတာ့ မျဖစ္ခိုင္းဘူး။ ဆက္ကပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဆက္ကပ္ေစဖို႔ အလိုေတာ္႐ွိပါတယ္။
ကိုယ္ေတာ္ဟာ ေစတနာပါတဲ့ ကယ္တင္႐ွင္ပါ။ ေစတနာပါတဲ့ ကၽြန္ေတြကိုသာ အလို႐ွိတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားရမယ္။ အမွဳေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ထံ ဆက္ကပ္ရမယ္။

ယံုၾကည္သူေတြကို ႐ွဳပ္ေထြးေစတဲ့ “သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွ ဆိုတဲ့ သြန္သင္ခ်က္မ်ား

သူတို႔ရဲ႕ဝတ္ျပဳစည္းေဝးမွာ တရားေဟာဆရာ ၃၊ ၄ ေယာက္ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္လို႔ ႂကြားတာ ၾကားဖူးတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း လူငယ္သင္းအုပ္နဲ႔ သင္းေထာက္၃ ေယာက္ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ အားကိုးသူတိုင္းအတြက္လို႔ပဲ ေဟာပါတယ္။ ယံုၾကည္သူေတြကို ႐ွဳပ္ေထြးသြားေစတဲ့ သြန္သင္မွဳေတြကို ကၽြန္ေတာ္ဆန္႔က်င္ပါတယ္။
သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွဆိုတဲ့ တရားတပုဒ္ကို ၾကားၿပီးမွ ကယ္တင္ျခင္းရတာလို႔ ထင္မိတဲ့ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္အေၾကာင္း ၾကားရတယ္။ သူအမွဳေတာ္ေဆာင္လို႔ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ အားကိုးသူေတြဟာ သူတို႔ကယ္တင္ျခင္းမရေသးဘူးထင္လို႔ ေ႔႐ွထြက္လာၾကတယ္။ ဧဝံေဂလိဆရာက “အခုမွ တကယ္ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္ၿပီလို႔ ဆိုပါသတဲ့။
ကယ္တင္ျခင္းရတာနဲ႔  တကယ္ကယ္တင္ျခင္းရတာ ဘာမွမကြာပါဘူး။ ကယ္တင္ျခင္းမွာ အဆင့္အတန္း မခြဲဘူး။ ပိုၿပီးကယ္တင္ျခင္းခံရတာ မ႐ွိဘူး။ “သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရ၏။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူမူကား အသက္ကိုမေတြ႔ရ။ ထိုသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ တည္ေနသည္။ (ေယာ ၃း၃၆) ဒီထက္႐ွင္းတာ မ႐ွိေတာ့ပါဘူး။ ေယ႐ွဳခရစ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ကိုးစားသူ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္။ ထာဝရအသက္ရတယ္။ မကိုးစားသူေတြ ကယ္တင္ျခင္းမရဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕အမ်က္ေတာ္ တည္ေနပါတယ္။
တကယ္ကယ္တင္ျခင္း ခံရတယ္။ really saved လို႔ ေျပာတာဟာ အသုဘအိမ္သြားၿပီး၊ ေခါင္းတခုကို လက္ၫွိဳးထိုးရင္း “ဒီေခါင္းထဲကလူကေတာ့ ေသၿပီ။ေနာက္ ေခါင္းတခုကို ျပၿပီး “ဒီေခါင္းထဲက လူကေတာ့ တကယ္ေသၿပီ လို႔ ေျပာတဲ့သူနဲ႔ တူပါတယ္။ ေသတယ္၊ ပိုေသတယ္၊ အေသဆံုးလို႔ မ႐ွိပါဘူး။
ေသရင္ေသ။ မေသရင္ ႐ွင္။ ကယ္တင္ျခင္းရရင္ ရ။ မရရင္ ဆံုး႐ွံဳး။ အျပစ္သား(သို႔) ေျဖာင့္မတ္သူ။ ယံုၾကည္သူ (သို႔) မယံုၾကည္သူ- ပါပဲ။ ၾကားေန အရပ္မ႐ွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ေကာင္းေတြက “သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံမွတရားကို ၾကားၿပီးမွ တကယ္ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္ လို႔ ထင္ၾကသလဲ။ တရားေဟာဆရာကို ယံုလို႔ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္ဖို႔ သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံအသက္႐ွင္မွ ဆိုရင္ ဒီတရားေဟာတိုင္း ေ႔႐ွထြက္ၿပီး ကယ္တင္ျခင္း ရေနရေတာ့မွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္မနာခံတဲ့ အခ်ိန္ေတြ၊ ဇာတိအလိုလိုက္မိတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ႐ွိေနလို႔ပါပဲ။
ျပႆနာက “တကယ္ ကယ္တင္ျခင္းရတယ္ဆိုတဲ့သူေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ စံုလင္စြာ အသက္မ႐ွင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္လာတယ္။ အေသြးအသားအလိုကို လိုက္မိတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ႐ွိဦးမွာ ဆိုေတာ့၊ ေနာက္ၿပီး တရားေဟာဆရာကလည္း “သခင္အျဖစ္ဝန္ခံ အသက္မ႐ွင္ရင္ ကယ္တင္ျခင္းမရဘူးလို႔ ေဟာထားတယ္။ တကယ္ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ သခင္အျဖစ္ ဝန္ခံအသက္မ႐ွင္ႏိုင္တာ ေတြ႔လာရတယ္။ အဲဒီတရားသာ မွန္ရင္ ငါေတာ့ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးဘူးလို႔ ဆင္ျခင္မိလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တခါ ဆက္ကပ္ဖို႔ လိုလာျပန္တယ္။
သခင္အျဖစ္ဝန္ခံမွ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္မယ္ ဆိုတဲ့ သြန္သင္ခ်က္ဟာ ယံုၾကည္သူေတြကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစ၊ ႐ွဳပ္ေထြးေစတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းကို သံသယဝင္လာေစတယ္။ က်မ္းစာက- တခုတည္းေသာ လမ္းကေတာ့ သခင္ေယ႐ွဳကို ကိုးစားျခင္းလို႔ ဆိုတယ္။ ေယာ ၃း၁၈ မွာ အုပ္စု ၂စု ခြဲထားတယ္။ “သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ။ မယံုၾကည္ေသာသူမူကား၊ ဘုရားသခင္၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယခုပင္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရ၏။ အျပစ္စီရင္ခံရသူဟာ အဖမ္းခံရ၊ အစစ္ခံရ၊ အျပစ္ေတြ႕ၿပီးလို႔ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးသူျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာက ေယ႐ွဳခရစ္ကို ကိုးစားသူဟာ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ။ စီရင္ခ်က္ေအာက္မွာ မ႐ွိဘူး။ ေယ႐ွဳခရစ္ကို မကိုးစားသူကေတာ့ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ “ဘုရားသခင္၌ တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ပါ။ သူဟာ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ ေယ႐ွဳခရစ္ကို အျပည့္အဝ မကိုးစားဘူး။
မိတ္ေဆြဟာ ေယ႐ွဳခရစ္ထက္ အျခားအရာတခုခုကို ကိုးစားခဲ့သူျဖစ္ေနခဲ့ရင္၊ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေယ႐ွဳခရစ္ကို ယေန႔ပင္ ကိုးစားပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။
Dr. Curtis Hutson