Wednesday, January 25, 2017

The Foolish Boy - Lahu Story


ေကာင္းကင္ေရာက္ဖို႔ ေကာင္းတာေတြ လုပ္မွရမယ္လို႔ လူအမ်ားထင္တတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေကာင္းကင္ေရာက္ဖို႔ကို ဘုရားသားေတာ္က လာၿပီး အေသခံေပးခဲ့ပါၿပီ။ ကိုယ္စားအေသခံၿပီး အျပစ္ေႂကြးကို ဆပ္ေပးခဲ့ပါၿပီ။ လူက တခုခု လုပ္မွရမယ္၊ Do လို႔ ထင္တယ္။ ဘုရားက ငါ လုပ္ေပးၿပီးၿပီ၊ Done လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါကို နားမလည္ဘဲ မေနသင့္ပါဘူး။ လားဟူပံုျပင္ေလးက ရယ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မအ, ဖို႔ သတိေပးေနပါတယ္။
The Foolish Boy: A Folktale from the Lahu People of Southeast Asia and China
This folktale warns about the perils of being foolish.It has a startling and rather final ending.
Once, there was a woman with a very foolish son who just stayed home all day.
One day, the boy smelled a neighbor's curry. Its smelled so good that he said, "Mother, I want to eat a delicious curry."
"How can I make a curry at all if you do not bring back any food from the jungle? If you want curry, go look for some food to put in it."
So the boy made a fish trap. But he did not have the patience to wait along. Giving up, sure that the trap was empty, he threw it up into the trees. But there had been a small fish caught in the trap, and an egret landed on the trap and had a nice snack. The boy caught the egret and said to it, "Fly to my home and tell my mother that I said to kill you and make a curry out of you." Then, he let the egret go and watched it fly away.
        He went home. "Mother, did you get the egret? I told it to fly home so could make a curry out of it."
        "Son, if you want food, you first to kill it, then bring it back."
        The next day, the foolish boy found a clump of edible mushrooms. He remembered what his mother said. He beat the mushrooms to a pulp to make sure they were dead, and then he brought the mess home.
        "Son," his mother said, "this type of food needs to be pick one at a time, then carried home in your shoulder bag."
         Off the son went. He found a hive of bees. Even though they stung him very badly, he managed to put them one by one into his shoulder bag and carry them home.
         "Son," his mother said after she, too, had been stung and had chased the bees away with smoke, "for this kind of thing, you must first burn out the hive, then bring it home."
         The next day, the foolish boy found a barking deer, which is  a small deer that makes doglike noise. "I must burn it," the boy said. He set fire to the deer. It barked, leaped into a river, and swam away.
         When the boy told his mother what had happened, she sighed.
         "Son, you must first strike it and kill it, then bring it home."
          So the boy went off into the jungle. He found a Buddhist monk there, struck him over the head, and dragged him home.
          His mother, setting about reviving the stunned monk, said, "Son, this is a holy man. You do not strike him. You bow to him."
          So the boy went off the jungle again. He found a tiger. Remembering what his mother had said, he bowed to it. The tiger ate him.
          And that is why there is a Lahu proverb; Stupid never survives.

(From "World Folklore for Storytellers")
 
The Foolish Boy: A Folktale from the Lahu People of Southeast Asia and China
လူအ, ေလးတေယာက္အေၾကာင္း - အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ တရုတ္ျပည္မွာေနထိုင္ေသာ လားဟူလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ပံုျပင္။

ဒီပံုျပင္ေလးက မ,အဖို႔ သတိေပးထားတာပါ။ ဇာတ္သိမ္းက တမ်ိဳးေလးပါ။
တခါတုန္းက အမ်ိဳးသမီးတေယာက္မွာ တေနကုန္ အိမ္မွာပဲ ထိုင္ေနတဲ့ သားတေယာက္ ရွိသတဲ့။ တေန႔ေတာ့ ေကာင္ေလးက ေဘးအိမ္က ဟင္းနံ႔ကို ရသတဲ့။ အနံ႔ေလးက သိပ္ေမႊးေတာ့ - “အေမ၊ ဟင္းေကာင္းစားခ်င္လိုက္တာဗ်ာ” လို႔ ေျပာသတဲ့။
“ငါက ဘယ္လိုလုပ္ ဟင္းေကာင္းခ်က္မလဲ။ မင္းက ေတာထဲသြားၿပီး ဟင္းခ်က္စရာမွ မရွာတာ။ ဟင္းေကာင္းစားခ်င္ရင္ ေတာထဲသြားၿပီး ဟင္းခ်က္စရာ ရွာခဲ့။” လို႔ ေျပာသတဲ့။
ဒါနဲ႔ ေကာင္ေလးဟာ ငါးေထာင္ဖို႔ ယက္သဲ့တခုကို ရက္သတဲ့။ ဒါေပမယ့္ သူက သိပ္မေစာင့္ႏိုင္ဘူး။ ငါးမရဘူးဆိုၿပီး လက္ေလွ်ာ့လိုက္တယ္။ ယက္သဲ့ကိုေတာ့ ခ်ံဳပုတ္ေပၚ လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ယက္သဲ့ထဲမွာ ငါးေသးေသးတေကာင္ ပါလာတယ္။ ဗ်ိဳင္းတေကာင္က ယက္သဲ့ေပၚ ဆင္းလာၿပီး အဆာေျပ စားလိုက္ရသတဲ့။ ေကာင္ေလးက ဗ်ိဳင္းကို ဖမ္းလိုက္တယ္၊ “အိမ္ကို ပ်ံၿပီး၊ ငါ့အေမကို ေျပာ။ နင့္ကို သတ္ၿပီး ဟင္းေကာင္းတခြက္ ခ်က္လို႔ ေျပာ။” ဆိုၿပီး၊ ဗ်ိဳင္းကို လႊတ္လိုက္ၿပီး၊ ဗ်ိဳင္းပ်ံေျပးတာကို ေငးၾကည့္ေနလိုက္ပါတယ္။
အိမ္ေရာက္ေတာ့ “အေမ၊ ဗ်ိဳင္းတေကာင္ မလာဘူးလား? ဟင္းခ်က္စားဖို႔ အိမ္ျပန္သြားလို႔ ေျပာလိုက္တာ။”
“သားရယ္။ ဟင္းစားခ်င္ရင္ အရင္သတ္ရတယ္။ ၿပီးမွ အိမ္ကိုယူလာခဲ့။”
ေနာက္တေန႔ လူအ,ေလးဟာ စားလို႔ရတဲ့ မိႈတက်င္းကို ေတြ႔သတဲ့။ အေမ့စကား သူ သတိရသြားတယ္။ မိႈေတြကို ေသေအာင္ ရိုက္သတ္လိုက္တယ္။ ၿပီးမွ မိႈအေၾကေတြကို အိမ္ကို ယူလာေတာ့တယ္။ “သား၊ ဒါမ်ိဳးက တပြင့္ခ်င္း ေကာက္ယူရံုပဲ။ ေက်ာပိုးအိတ္ထဲ ထည့္ယူလာခဲ့။” လို႔ အေမက ျပန္ေျပာတယ္။
ဒါနဲ႔ သားက သြားျပန္တယ္။ ပ်ားအံုႀကီး တအံုကို ေတြ႕တယ္။ ပ်ားေတြ အႀကီးအက်ယ္ တုပ္ေပမယ့္ တစုခ်င္း ေကာက္ၿပီး ေက်ာပိုးအိတ္ထဲ ထည့္ျပန္လာခဲ့တယ္။ အေမလည္း ပ်ားတုတ္ခံရလို႔ ပ်ားေတြကို မီးခိုးနဲ႔ ေမာင္းၿပီးမွ “သား၊ ဒါမ်ိဳး အသံျမည္ရင္ မီးအရင္ ရိႈ႕ရတယ္။ ၿပီးမွ ယူခဲ့” လို႔ မွာတယ္။
ေနာက္တေန႔မွာ လူအ,ေလးက အသံျမည္ေန၊ ေတာက္ေနတဲ့ သမင္ေလးတေကာင္ကို ေတြ႔တယ္။ သူရဲ႕ေတာက္သံက ေခြးေဟာင္သံလိုပဲ။ ေကာင္ေလးက “မီးရိႈ႕မွပဲ” လို႔ ဆိုၿပီး၊ သမင္ကို မီးရိႈ႕ဖို႔ လုပ္တယ္။ သမင္ေလးက ေအာ္ၿပီး၊ ျမစ္ထဲ ခုန္ခ်၊ ေရကူးေျပးေတာ့တယ္။
ေကာင္ေလးက အေမကို အျဖစ္အပ်က္ ေျပာျပတဲ့အခါ၊ အေမက သက္ျပင္းခ်တယ္။ “သား၊ ဒါမ်ိဳးဆို၊ ရိုက္သတ္ၿပီးမွ အိမ္ကို ယူခဲ့။”
ဒါနဲ႔ ေတာထဲသြားျပန္ေတာ့ သစ္ေခါက္ဆိုးတဲ့ ဝါဖန္႔ဖန္႔ သကၤန္းဝတ္ထားတဲ့ ရေသ့တပါးကို ေတြ႕တယ္။ ေခါင္းကို ရိုက္ၿပီး အိမ္ကို ဆြဲေခၚလာတယ္။ အေမက သတိေမ့ေနတဲ့ ရေသ့ကို ျပဳစုၿပီး - “သား၊ ဒီလို သူေတာ္စဥ္ဆိုရင္ မရိုက္ရဘူး။ ဦးခ်ရတယ္ကြဲ႕။” လို႔ မွာတယ္။
ဒါနဲ႔ ေကာင္ေလးက ေတာထဲ သြားျပန္တယ္။ က်ားတေကာင္ကို ေတြ႕တယ္။ အေမေျပာတဲ့စကား အမွတ္ရၿပီး၊ က်ားေရွ႕မွာ ဦးခ်သတဲ့။ က်ားစာမိပါေလေရာ။
လားဟူပံုျပင္ပါ။ အ,လြန္းရင္ ေသတတ္ပါတယ္။