Saturday, March 23, 2013

BREAD FOR BELIEVERS 00 ယံုၾကည္သူအတြက္ အစာ

Bread For Believers ဆိုတဲ့ Dr. Curtis Hutson ရဲ႕ စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္လိုက္ပါတယ္။ တရားေဟာခ်က္ ၁၉ ပုဒ္ကို စုစည္းထားၿပီး၊ ခရစ္ယာန္တေယာက္အတြက္ လမ္းျပေျမပံု Road Map စာအုပ္တအုပ္ပါ။ အခု စာအုပ္ရဲ႕ အမွာစာကို Elmer L. Towns က ေရးသားရာမွာ တရားေဟာဆရာေကာင္းတေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ေျပာျပထားပါတယ္။
Bread For Believers ဆိုတဲ့ Dr. Curtis Hutson ရဲ႕ စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္လိုက္ပါတယ္။ တရားေဟာခ်က္ ၁၉ ပုဒ္ကို စုစည္းထားၿပီး၊ ခရစ္ယာန္တေယာက္အတြက္ လမ္းျပေျမပံု Road Map စာအုပ္တအုပ္ပါ။ အခု စာအုပ္ရဲ႕ အမွာစာကို Elmer L. Towns က ေရးသားရာမွာ တရားေဟာဆရာေကာင္းတေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ေျပာျပထားပါတယ္။
DR. CURTIS HUTSON
မိတ္ဆက္စကား Introduction
       အေမရိကန္ျပည္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးတရားေဟာဆရာ the best preacher in America ဟာ Dr. Curtist Hutson ပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကို မၾကာခဏ ေျပာျပဖူးတယ္။ လူတေယာက္ကို အေကာင္းဆံုးလို႔ ေျပာရတာ သိပ္လြယ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုလို သတ္မွတ္ရတာဟာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ Forrest Hills ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွာ အသင္းသားအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး Dr. Hutson ရဲ႕ တရားေတြကို ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကားနာခဲ့ရတဲ့အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္တာျဖစ္တယ္။
       သူ႔တရားေတြကို ဖတ္ဖို႔၊ သူ႔အေခြေတြ နားေထာင္ဖို႔၊ သူ႔တရားနားေထာင္ရင္  စိတ္ႏွလံုးဖြင့္ဟထားဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ေျပာျပရတယ္။ Dr. Curtist Hutson ဟာ အနက္ဖြင့္ရာမွာ အတူယူစရာ သိပ္ေကာင္းတယ္။ တန္ခိုးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေႏြးေထြးမွဳနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မွဳလည္း ႐ွိတယ္။
       မၾကာေသးခင္ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ေရးၿပီး မထုတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္နာမည္က အေကာင္းဆံုး ႏွစ္ျခင္းတရားေဟာဆရာႀကီး ဆယ္ဦးႏွင့္ သူတို႔ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပံုမ်ား  ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ထဲမွာ Dr. Curtist Hutson အေၾကာင္း ထည့္ေရးတယ္။ တရားေဟာဆရာႀကီးမ်ားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ သတ္မွတ္ရာမွာ သံုးတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ Dr. Curtist Hutson မွာ အကုန္႐ွိတယ္။
     (၁)  ထိပ္တန္းတရားေဟာဆရာႀကီးေတြ ေဟာေျပာရင္ သိပ္အက်ိဳး႐ွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားေဟာဆရာျဖစ္ဖို႔ အသင္းေတာ္ႀကီးတပါး တည္ေထာင္ဖို႔လိုတယ္။ သေဘာေပါက္လာသူေတြ တရားပလႅင္ေရွ႕ကို ထြက္လာရမယ္။ ႏွစ္ျခင္းခံၿပီး အသင္းသားဦးေရ တိုးပြားလာရမယ္။
       လူတိုင္းသိပါတယ္။ Forrest Hills ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ကို Curtist Hutson ကိုင္တြယ္စက လူဦးေရ ၃၀ မွ်သာ႐ွိပါတယ္။ သူႏွဳတ္ ထြက္ေတာ့ အပတ္စဥ္ မနက္တိုင္း ပ်မ္းမွ်လူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိေနၿပီ။ အသင္းေတာ္အေျခအေနကို ကိုယ္တိုင္ ျမင္ခဲ့ရဖူးတယ္။ ဘက္စ္ကားေတြ ေျပးဆြဲေပးေနၿပီး၊ Sunday School လည္း ထိုးေဖါက္ သင္ၾကားေနတယ္။ Forrest Hills ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္တဲ့အရာဟာ Dr. Hutson ရဲ႕ တရားေဒသနာပါပဲ။ သူ႔တရားေတြက ကယ္တင္႐ွင္သခင္ေယ႐ွဳ အေၾကာင္း လာ နားေထာင္ခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မွဳ႐ွိတယ္။ Curtist Hutson ကို တရားေဟာဆရာႀကီးျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားမိေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း အမ်ားႀကီး႐ွိေပမယ့္ သူတည္ေထာင္တဲ့ အသင္းေတာ္ သည္ပင္လွ်င္ သူ႔ကို အေမရိကန္ တရားေဟာဆရာႀကီးအျဖစ္၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေၾကာင္း လံုေလာက္ေစပါတယ္။
       ဒီအေၾကာင္းအရာကို ဒီမွ်ႏွင့္မထားခင္ “-- ဒီဆရာက တရားေဟာဆရာႀကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ အသင္းေတာ္ေတာ့ မေထာင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။” လို႔ မၾကာခဏ ၾကားရေလ့႐ွိတဲ့စကားေလး ႐ွိတယ္။ ဒီစကား မမွန္ဘူး။ ထိပ္တန္းတရားေဟာဆရာႀကီးျဖစ္ရင္၊ သူ႔တရားက သခင္ေယ႐ွဳထံ လူေတြကို ဆြဲေဆာင္မွဳ႐ွိရမယ္။ အသင္းေတာ္လည္း ႀကီးထြားလာမယ္။
    (၂) Dr. Hutson ဟာ ဘုရားႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖြင့္ျပႏိုင္လို႔ ထိပ္တန္းတရားေဟာ ဆရာႀကီးျဖစ္တာပါ။ တပတ္ၿပီးတပတ္ နားေထာင္ ၾကည့္တဲ့အခါ ဩဝါဒ doctrine ကၽြမ္းက်င္ပံုက အံ့ဩစရာေကာင္းတယ္။ Dr. Hutson က သူ႔တရားကို သီဩေလာဂ်ီ သင္တန္းလို မျဖစ္ေစတာ ျမင္သာတယ္။ က်မ္းစာရဲ႕ ဩဝါဒေတြဟာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္နဲ႔တူၿပီး၊ ႀကီးမားတဲ့အေဆာက္အဦႀကီး တည္ေဆာက္ဖို႔ မ႐ွိမျဖစ္လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ အုတ္ျမစ္ကို ျမင္ရေလ့မ႐ွိဘူးဆိုတာဟာ သီဩေလာဂ်ီကို နားလည္သူတိုင္း ရိပ္စားမိတဲ့အခ်က္ပါ။ Dr. Hutson ထိပ္တန္း တရားေဟာဆရာျဖစ္တာဟာ - ဩဝါဒ doctrine ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၿပီး၊ လက္ေတြ႕အသံုးခ် ေဟာေျပာႏိုင္လို႔ပါ။
  (၃) ထိပ္တန္းတရားေဟာဆရာရဲ႕ တတိယေျမာက္အရည္အခ်င္းက မွ်တျခင္း balance ျဖစ္တယ္။ စာေတြ႕နဲ႔ လက္ေတြ႕ (knowledge and application) ၊ က်မ္းသံုးစကားနဲ႔ ေန႔စဥ္သံုးစကား (scholarship and everyday language) ၊ ႏိွဳးေဆာ္ျခင္းနဲ႔ ႐ွင္းျပျခင္း (motivation and explanation) ၊ ဓမၼေဟာင္းနဲ႔ ဓမၼသစ္ Old Testament and the New ၊ ဇာတ္လမ္းေျပာဟန္နဲ႔ ဝတ္ျပဳႏိွဳးေဆာ္ ေဟာေျပာျခင္း biographical and devotional preaching ၊ ဦးေခါင္းအသိႏွင့္ ႏွလံုးသားခံစားမွဳ (the head and the heart) မွ်တမွဳ ႐ွိရတယ္။ Dr. Hutson ဟာ ေဟာေျပာပံု မွ်တမွဳ႐ွိလို႔ ထိပ္တန္း တရားေဟာဆရာႀကီး ျဖစ္တာပါ။
 (၄)   ထိပ္တန္းတရားေဟာဆရာေတြဟာ လွပတဲ့ တရားေဒသနာေတြကို ေဟာေျပာေလ့႐ွိတယ္္။ Dr. Hutson ရဲ႕ တရားေတြ လွပပံုက အံ့ဩရေလာက္တယ္။ ေန႔စဥ္ျဖစ္ရပ္ အေသးအမႊားေလးေတြကိုပင္လွ်င္ ထုတ္ေဟာႏိုင္စြမ္း႐ွိတယ္။ တခါက ေတာင္ပိုင္း ကယ္႐ိုလိုင္းနား ျပည္နယ္႐ွိ ထြန္ယက္ထားေသာ ယာခင္းထဲကို ဖိနပ္မစီးဘဲ ျဖတ္သြားတဲ့ ေကာင္ေလးတေယာက္အေၾကာင္း ေျပာျပဖူးတယ္။ သူေျပာေနတုန္း ကၽြန္ေတာ့ ေျခေခ်ာင္းကေလးၾကားထဲမွာ ေျမႀကီးခဲေတြ ဝင္လာသလို္မ်ိဳး ခံစားရတယ္။ အဲဒီ တရားထဲမွာပဲ ေကာင္းကင္ဘံုရဲ႕ အလွအပကို ေျပာျပတဲ့အခါ၊ တရားေဟာေကာင္းတို႔ရဲ႕ သက္ေသျဖစ္တဲ့ စကားအသံုးအႏွဳန္း၊ ဥပမာေပး တင္ျပပံုေတြကို သေဘာက်မိတယ္။
 (၅)  ထိပ္တန္းတရားေဟာဆရာဟာ ေဟာရာမွာ ဝိညာဥ္တန္ခိုး ထင္႐ွားေလ့႐ွိတယ္္။ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း တရားေဟာဆရာ ျဖစ္လာဖို႔ရာ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ လူေတြကို တရားပလႅင္ေ႐ွ႕ ထြက္လာေအာင္ ေခၚေဆာင္ႏိုင္တဲ့ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ တို႔ထိမွဳ တိုက္႐ိုက္႐ွိသူ ျဖစ္ရမယ္။ ဝိညာဥ္တန္ခိုးဆိုတာ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို ထင္႐ွားေနေစတယ္။ ေယ႐ွဳခရစ္ရဲ႕ ကားတိုင္အေၾကာင္းေဟာရင္ အျပစ္ေဆးေၾကာဖို႔ ကားတိုင္နားကို လူေတြ လာခ်င္လာရမယ္။ ဝိညာဥ္တန္ခိုးက ဘုရားဝတ္မွာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖို႔၊ အမွဳေတာ္မွာပါဝင္ဖို႔ အားေပးတယ္။ Cutis Hutson တရားကို တပတ္ နားေထာင္ၿပီးတဲ့အခါ ဒီအခ်က္ကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္က အၿမဲတမ္း ထိမိတယ္။ လမ္းေၾကာင္း လြဲမသြားဘူး။
       အေဟာေကာင္းတယ္ဆိုတာဟာ အေျပာေကာင္းတာပါပဲ။ တရားေဟာဆရာဟာ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မွဳ၊ ပံုဥပမာ၊ ကိုယ္ေနဟန္ထားနဲ႔ တရားပလႅင္မွာ လြတ္လပ္ေပါ႔ပါးမွဳ စတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို နားလည္ထားရမယ္။ Dr. Hutson မွာ ဒါေတြ အားလံုး႐ွိတယ္။ သူ တရားေဟာတာ ၾကားဖူးရင္ ထပ္ၾကားခ်င္လာတယ္။
       Dr. Hutson ေဟာတဲ့အခါ ေနာက္တခုနားလည္ရတာက ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာသဘာဝ စည္းမ်ဥ္း the principles of the Word of God ေတြ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ဝတ္ျပဳႏိွဳးေဆာ္ဟန္ တရားေတြဟာ ေဟာ႐ံုမဟုတ္ဘဲ၊  ၾကားနာသူရဲ႕ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳအရ ဝမ္းနည္း၊ ဝမ္းသာ ခံစားမွဳေတြ လာျဖစ္ေစတယ္။ Dr. Hutson ဟာ ခရစ္ယာန္အသက္တာအတြက္ က်မ္းစာစည္းမ်ဥ္းေတြကို ခ်ျပေလ့႐ွိတယ္။ နားေေထာင္ၾကည့္ရင္ အသက္တာကို ဘုရားႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ စည္းမ်ဥ္းေတြေပၚမွာ အေျခခံဖို႔ ႏွိဳးေဆာ္တာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Dr. Hutson ေဟာေျပာလို႔ ကၽြန္ေတာ့ အသက္တာ ႀကီးထြား ရင့္က်က္လာတာပါ။
       အေကာင္းဆံုး တရားေဒသနာေတြဟာ က်မ္းစာကို ခ်စ္လာေစတယ္။ Forrest Hills ႏွစ္ျခင္းအသင္း ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္မပါဝင္ခင္ ၂-ႏွစ္ေလာက္က ႏွစ္စဥ္ က်မ္းစာပံုမွန္ဖတ္ဖို႔ ဆက္ကပ္ထားေပမယ့္ ေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္ခဲ့တယ္။ Dr. Hutson က တမန္ ၁၇း၁၁ ကို ေဟာၿပီး တစ္ႏွစ္လံုး က်မ္းစာပံုမွန္ဖတ္ရန္ ဆက္ကပ္ဖို႔ ေျပာတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ခန္႔က ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္စၿပီး က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးကို တစ္ႏွစ္တစ္ေခါက္၊ တခါတရံ ႏွစ္ေခါက္၊ ဖတ္ၿပီးခဲ့တယ္။ ဒါက သူ ေဟာေျပာလို႔ပါ။
      ေနာက္ဆံုးေျပာရရင္၊ ထိပ္တန္းတရားေဟာဆရာျဖစ္ဖို႔ အခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ႐ွိပါေသးတယ္။ အဲဒီအခ်က္အားလံုးကို ေျပာျပႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိပ္တန္းတရားေဟာဆရာရဲ႕ အရည္အခ်င္း ႐ွိသမွ်ထဲမွာ Dr. Curtis Hutson မွာ မ႐ွိတဲ့ အရည္အခ်င္းရယ္လို႔ မ႐ွိဘူး။
      အခ်ဳပ္ေျပာရရင္္ Curtis Hutson ထိပ္တန္းတရားေဟာဆရာျဖစ္ရျခင္းမွာ သူ႔တရားေၾကာင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လူငယ္ေတြ ခရစ္ယာန္အမွဳေတာ္ျမတ္မွာ အခ်ိန္ျပည့္ ဆက္ကပ္ၾကဖို႔ ေ႔႐ွထြက္လာၾကလို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ကမာၻ ၁း၁၁ မွာ အပင္တိုင္းဟာ “အမ်ဳိးအႏြယ္အလိုက္” (after his kind) မ်ဳိးပြါးတယ္လို႔ ဖတ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Curtis Hutson ဟာ ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳတဲ့သူလို႔ သိႏိုင္တဲ့အခ်က္က သူေဟာတဲ့အခါ တျခားလူငယ္ေတြကိုလည္း ဘုရားသခင္ ေခၚယူအသံုးျပဳလာလို႔ပါ။ Curtis Hutson ဟာ သူ႔လိုလူေတြကို ပြားမ်ား ေပးေနတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
       အခု ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ ပိုေကာင္းတဲ့ တရားေဒသနာေတြ ေဟာေျပာလာႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ ဒီစာအုပ္ရဲ႕ အက်ိဳးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္ထားတာထက္ ပိုထိေရာက္ေနမွာ အမွန္ပါ။
January, 1982                      Elmer L. Towns                                                         
                                          Dean of Liberty Baptist Seminary                                           Lynchburg, Virginia
အခန္း ၁ မွ ၁၉ အထိ ဖတ္ဖို႔ရာ http://peacefulpa.blogspot.com/search/label/BREAD%20FOR%20BELIEVERS ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

No comments:

Post a Comment