Tuesday, May 12, 2015

Christian Usages ခရစ္ယာန္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ဆိုင္ရာ ခရစ္ယာန္ အသံုးအႏႈန္းေတြကို media ေတြမွာ လြဲမွားစြာ သံုးႏႈန္းတာေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ စကားလံုးေတြကလည္း လူမႈေရးမွာ တမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံေရးမွာ တမ်ိဳး၊ ဘာသာေရးမွာ တမ်ိဳး အဓိပၸါယ္မတူဘဲ ေျပာင္းသြားတတ္ပါတယ္။ အခု ေဖၚျပမယ့္ စကားလံုးေတြကို အကၡရာစဥ္အတိုင္း မသြားဘဲ၊ အဓိပၸါယ္နီးစပ္ရာအတိုင္း ေဖၚျပသြားပါမယ္။


A'THEIST, n. [Gr. of a priv. and God.] ဘုရားမဲ့

One who disbelieves the existence of a God, or Supreme intelligent Being. ဘုရားရွိတယ္လို႔ မယံုသူ။
သူဟာ "theist" လို႔ ေခၚတဲ့ ဘုရားရွိတယ္လို႔ လက္ခံသူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ ယူသူပါ။ သြန္သင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးအသိုင္းအဝိုင္းကို မေၾကနပ္လို႔ ျဖစ္ေစ "ဘုရားမဲ့" ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မ်က္ျမင္မရတဲ့အရာေတြကို ညဏ္မမွီလို႔ လက္မခံတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လက္မခံႏိုင္ရံုက ျဖစ္တတ္တယ္လို႔ ဆိုရေပမယ့္ မရွိဘူးလို႔ သူေျပာေနတဲ့ ဘုရားကို ဘုရားမရွိေၾကာင္း ရွာႀကံ သက္ေသျပရင္း ရန္သူလို တိုက္ခိုက္ေနတာကေတာ့ သူ႔ဟာသူ ရႈပ္ေထြးေနတာ၊ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနတာပါ။
"atheism" ဘုရားမဲ့အယူ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ မရွိသင့္ဘူးလို႔ တခ်ိဳ႕က ဆိုၾကတယ္။ Sam Harris က သူရဲ႕ "Letter to a Christian Nation" ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ "atheism” ဘုရားမဲ့အယူ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ မရွိသင့္ဘူး။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ non-astrologer နကၡတ္ပညာရွင္ မဟုတ္သူ၊ non-alchemist ဓါတ္သဘာဝပညာရွင္ မဟုတ္သူ လို႔ ဆိုင္းဘုတ္မတင့္သင့္ သလိုပါပဲ။" လို႔ ဆိုတယ္။ "atheist" ဟာ သူမယံုတာကို ယံုၾကည္မႈတမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္သူပါ။
တသက္လံုး ဘုရားမဲ့ ေနၿပီးမွ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္၊ ေသလုဆဲဆဲမွာ ေျပာင္းလဲတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။  "There are no atheists in foxholes" "ကတုတ္က်င္းထဲေရာက္ရင္ ဘုရားမဲ့ မရွိဘူး" ဆိုတဲ့ စကားကလည္း စဥ္းစားစရာပါ။

IN'FIDEL, a. [L. infidelis; in and fidelis; faithful.] ဘာမွ မယံုတတ္သူ
Unbelieving; disbelieving the inspiration of the Scriptures, or the divine institution of Christianity. ဘုရား၊ က်မ္းစာ၊ တန္ခိုး၊ ေကာင္းကင္တမန္ စတဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြကို မယံုသူ။
Infidel ဟာ Fidel ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဖက္ပါ။ Infidel မယံုတတ္သူဟာ သြန္သင္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သလို၊ မ်ိဳးရိုးေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ "ဂရိလူမ်ိဳးဟာ သတင္းစကားကို ရွာတယ္။ ေတြးေခၚဆင္ျခင္တယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးက တန္ခိုးနိမိတ္ လကၡဏာကို ရွာတယ္" ဆိုရင္၊ အေတြးအေခၚမွာ အားနည္းတဲ့ လူမ်ိဳး၊ တန္ခိုးနိမိတ္ လကၡဏာေတြကို အယံုအၾကည္ မရွိတဲ့ အမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ လူတေယာက္ဟာ မွာတဲ့အရာေတြကို သူ႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ သဘာဝေၾကာင့္ ရိုးရိုးကေလး ယံုေနႏိုင္သလို၊ တျခားတေယာက္ဟာလည္း မွန္ေနတဲ့အရာေတြကို သူ႔ပင္ကိုယ္သဘာဝေၾကာင့္ ရိုးရိုးကေလးပဲ မယံုႏိုင္  ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ မွားတယ္မွန္တယ္ဆိုတာထက္ ပင္ကိုယ္က ယံုတတ္သူရွိသလို၊ မယံုတတ္သူလည္း ရွိပါတယ္။
Infidel ဆိုတဲ့ စကားကို သေဘာထားျပင္းထန္သူ၊ အစြန္းေရာက္သူေတြ သံုးရင္ေတာ့ ဒိဌိ ဆိုတဲ့ သေဘာေရာက္သြားပါတယ္။

Conservative,  a. Preservative; having power to preserve in a safe or entire state, or from loss, waste or injury.  အစဥ္အလာ ထိန္းသိမ္းခ်င္သူ
Conservative ကို ေရွးရိုးစြဲ (ဝါဒီ) လို႔ ျပန္ဆိုတာဟာ မွားပါတယ္။ ေရွးရိုးစြဲတာကေတာ့ မေကာင္းပါဘူးဆိုၿပီး မစဥ္းစားဘဲ နားလည္လြဲသြားတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ conservative ဟာ  ေခတ္ေနာက္ျပန္ခ်င္သူ မဟုတ္ဘဲ အစဥ္အလာအရ ေကာင္းတဲ့အရာ၊ ေစာင့္ထိန္းသင့္တာေတြကို ေစာင့္ထိန္းခ်င္၊ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးခ်င္သူသာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း conservative ေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကို မလိုလားသူ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို မႏွစ္သက္သူလို႔ စြပ္စြဲတတ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးမွာေတာ့ conservative ကို right-winger လက္ယာသမား၊ Republican ရီပတ္ဗလီကင္ အျဖစ္ သံုးႏႈံးတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္လို အစဥ္အလာေတြကို ေစာင့္ထိန္းခ်င္ေနသလဲ ဆိုတဲ့ အရာကသာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာေတြကို  ေစာင့္ထိန္းခ်င္တဲ့ conservative ဟာ ေကာင္းတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာေတြကို ဖက္တြယ္ခ်င္တဲ့ conservative ကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ ေရွးရိုးစြဲ မျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ပဲ conservative မေကာင္းဘူး၊ liberal  ေကာင္းတယ္လို႔ မစဥ္မစား ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။
ခရစ္ယာန္မွာ Conservative ဆိုတာ သမၼာက်မ္းစာကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသူ၊ က်မ္းစာကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးခ်င္သူေတြကို ဆိုလိုတယ္။
ႏွစ္ျခင္းအသိုင္းအဝိုင္းမွာေတာ့ Conservative ဟာ Southern Baptist Convention ေတာင္ပိုင္းႏွစ္ျခင္း အသင္းခ်ဳပ္ထဲမွာ liberals ေတြနဲ႔ အားျပိဳင္ လြန္ဆြဲ ရုန္းကန္ေနသူေတြကို ေျပာတာပါ။ သူဟာ SBC ရဲ႕ အျပင္ဖက္မွာ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္တဲ့ Independent ေတြလို အျပင္ဖက္ကို ထြက္မသြားဘဲ၊  အတြင္းကေန SBC ကို ျပဳျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနရသူျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္သြားသူ မွန္သလား? က်န္ရစ္သူ မွန္သလား? ဘယ္သူက ပိုေအာင္ျမင္မလဲ? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးတတ္ၾကေပမယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူတို႔ဟာ ညီအကိုေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။
ဆက္ရန္-

No comments:

Post a Comment