Tuesday, May 18, 2010

ဆုေတာင္း လို႔ရတဲ႔ အေျဖမ်ား


Answers to Prayer , by George Müller, Edited
ဆုေတာင္းလို႔ရတဲ႔ အေျဖမ်ား
ေဂ်ာ႔ခ်္ မူးလာ
ဘုရားအလိုေတာ္ေသခ်ာေအာင္ရွာနည္း

၁။  စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ကိုယ္အလိုကို လံုးဝေနရာမေပးပါနဲ႔။ အခက္အခဲအားလံုးရဲ႕ ၁၀ ပံု၊၉ပံု ဟာ ဒီအခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ အလိုေတာ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အလိုေတာ္ကိုသိလာဖို္႔ လမ္းစလည္းျဖစ္ပါတယ္။
၂။  ၿပီးရင္ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ဦးစားမေပးပါနဲ႔။ ေပးရင္ မွားၿပီမွတ္။
၃။  ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕အလိုေတာ္ကိုရွာစဥ္မွာ၊ ႏႈတ္္ကပတ္ေတာ္အားျဖင္႔ရွာပါ။ ဒီႏွစ္ခုကတြဲထားရမယ္။ က်မ္းစာမပါဘဲ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုရွာရင္ လြဲေတာ႔မယ္ဆိုတာသတိရပါ။ ဝိညာဥ္ေတာ္ကက်မ္းစာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေလ့မရွိဘူး။
၄။  အရိပ္အေျခကို ၾကည့္ရမယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္နဲ႔က်မ္းစာကို ဆက္စပ္ၿပီး အလိုေတာ္ကိုေဖၚျပေလ႔ရွိပါတယ္။
၅။  အလိုေတာ္ကိုေဖၚျပဖို႔ ဆုေတာင္းပါ။
၆။  ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းနဲ႔ အရိပ္အေျခၾကည့္ျခင္းအားျဖင္႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရပါတယ္။ စိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းရလာရင္၊ ႏွစ္ခု၊ သံုးခုေလာက္ ဆက္ဆုေတာင္းပါ။ အေရႀကီးတာေရာ၊ အေရးမႀကီးတာေတြအတြက္ပါ၊ ဒီနည္းဟာ အၿမဲတမ္း ထိေရာက္လွပါတယ္။
                          ေဂ်ာ႔ခ်္ မူးလာ   GEORGE MÜLLER.


ဆုေတာင္းလို႔ရတဲ႔ အေျဖမ်ား

အခန္း ၁
မိဘမဲ႔ေက်ာင္းရဲ႕ အစပိုင္းေန႔ရက္မ်ား

"အရည္က်ိဳ၍  စံုစမ္းျခင္းကိုခံႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပ်က္စီးတတ္ေသာေရႊကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းထက္၊ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းအရာသည္ သာ၍္ျမတ္သည္ႏွင္႔၊ ေယရွဳခရစ္ ေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ အခ်ီးအမႊမ္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္အလို႔ငွါ ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ --"  ၁ေပ ၁း ရ
ဒီေန႔ေခတ္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းအေျဖအျဖစ္နဲ႔  ႀကီးမားတဲ႔သက္ေသေတြလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ စိုက္ထူထားႏိုင္ခဲ႔တဲ႔ Bristol ၿမိဳ႕  Ashley Down မွ ေဂ်ာ႔ခ်္မူးလာက " တခါတရံမွာ ဘုရားသားသမီး တခ်ိဳ႕ဟာ အသက္ႀကီးလို႔၊ အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ႔လို႔ဆိုၿပီး ေၾကာက္စိတ္ရဲ႕ဆြဲခ်မွဳကို ခံေနၾကရတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေခတ္ခ်င္း မတူေတာ႔ဘူးလို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ကို အသက္ရွင္တဲ႔ ဘုရားလို႔ မထင္မွတ္သလို  ျဖစ္ေနပါတယ္။ ယံုၾကည္အားကိုးသူေတြကို ဒီေန႔ေခတ္မွာလည္း ပစ္မထားတဲ႔အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ လက္ေတြ႔ျပခ်င္လာတယ္။
" စီးပြါးေရးသမားေတြကလည္း စီးပြြါးေရးလုပ္ရင္း အျပစ္ကို စိတ္မလံုေတာ႔ ေလာကီသားလိုျဖစ္လာတယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ရ၊ ၾကပ္တည္းတဲ႔ကာလနဲ႔ ၾကံဳရ၊ လူဦးေရတိုးပြါးေနတာေတြေၾကာင္႔       က်မ္းစာအတိုင္းသြားလို႔ မျဖစ္ဘူးလို႔  ဆင္ေျခအျဖစ္ ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဘုရားသခင္ မေျပာင္းလဲဘူး ဆိုတာ သူတို႔ ျမင္ႏိုင္တဲ႔သက္ေသတခု ျပခ်င္လာပါတယ္။
" ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ႔ ပညာတတ္ေတြ။ သူတို႔ေတြအားလံုးကို က်မ္းစာထဲကအေၾကာင္းေတြ ေျပာျပရံုမိ်ဳး မဟုတ္ဘဲ၊ ဒီေန႔ေခတ္မွာကို လက္ေတြ႔ျပခ်င္တာပါ။ က်မ္းစာဟာ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ လံုေလာက္ေပမယ္႔၊ သူတို႔ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းကို ေထာက္မဖို႔ လက္တေခ်ာင္းငွါးခ်င္လာပါတယ္။ ဘုရားသခင္က A. H. Franke  အေပၚ ျပဳခဲ႔တာေတြ သတိရမိလာတယ္။ ဘုရားကိုပဲ အားကိုးတယ္။ မိဘမဲ႔ကေလးေက်ာင္း အႀကီးႀကီး ေထာင္တယ္။ သူ႔လိုပဲ လူ႔မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ႏိုင္တဲ႔ မိဘမဲ႔ကေလးေက်ာင္း ေထာင္ခ်င္လာတယ္။ ဘယ္လူတဦးတေယာက္ကိုမွ မေတာင္းဆိုပဲ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ပဲ ေက်ာင္းေထာင္ၿပီး၊ သယ္ပိုးခ်င္လာပါတယ္။ လက္ေတြ႔႕ျမင္ရေစခ်င္တာေၾကာင္႔ ေက်ာင္းေတာင္ခ်င္ခဲ႔တာပါ။ ဆင္းရဲတဲ႔ကေလးငယ္ေတြကို ျပဳစုရာမွာ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳခံခ်င္သလို၊ ဘုရားေၾကာက္တတ္ေအာင္လည္း သင္ေပးခ်င္စိတ္လည္း တကယ္ရွိ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အဓိကကေတာ႔ ဘုရားသခင္ သစၥာရွိၿမဲ၊ ဆုေတာင္းတာကို နားေထာင္ေနၿမဲ ဆိုတာကို လူေတြသိေစ၊ ျမင္ေစခ်င္တာပါ။ ေက်ာင္းအေၾကာင္းဖတ္ရလို႔ အျပစ္သားေတြ ေနာင္တရ ေျပာင္းလဲၾကသလို၊ ယံုၾကည္သူေတြလည္း တိုးတက္လာာကတာကို ၁၈၃၅၊ ႏုိဝင္ဘာလကတည္းက ဘုရားသခင္ သက္ေသထူေတာ္မူ ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားရုံမွ်မက၊ ဘုရားသခင္ကို ျမင္လာေစႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ကို မစတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမႊမ္းပါတယ္။

"သင္၏ႏွဳတ္ကို က်ယ္က်ယ္ဖြင္႔ေလာ႔။"
ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၈၃၆ မွတ္တမ္းအရ-
မိဘမဲ႔ေက်ာင္းစကာစ ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာပဲ စိတ္ကူးက ဘုရားသခင္ေၾကာင္႔ဆုိရင္ တည္ပါေစ၊ မဟုတ္ရင္ ပယ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ မိဘမဲ႔ကေလးေတြအတြက္ ေနစရာ၊ က်မ္းစာသင္ေပးဖို႔ေတြ လိုတာမွန္ေပမယ္႔ ကိုယ္႔ကို အဲဒီေနရာမွာ တကယ္သံုးဖို႔ အလိုေတာ္ရွိသလား သိခ်င္လာပါတယ္။ အလိုေတာ္ရွိရင္ေတာ႔ လုပ္ေဆာင္သူေရာ၊ လိုတဲ႔ပစၥည္းေတြပါ ေပးသနားမွာပဲလို႔ ေျဖသာစရာကေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္က ဒီအေၾကာင္း စဥ္းစားေလ႔လာဖို႔ပဲ။ ပထမႏွစ္ပတ္အတြင္း ေငြေရာ၊ လက္တြဲလုပ္မဲ႔သူပါ မေတာင္းေသးဘူး။
ဒီဇင္ဘာ ၅ မွာ ဆုေတာင္းခ်က္က ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းသြားတယ္။ ဆာလံ ၈၁ ကိုဖတ္မိတယ္။ အငယ္ ၁၀ကို ထိထိေတြ႕ေတြ႕ျဖစ္သြားတယ္။ "သင္၏ႏွဳတ္ကို က်ယ္က်ယ္ဖြင္႔ေလာ႔၊ ဝေျပာစြာေကၽြးမည္။" ဒီက်မ္းခ်က္က ေက်ာင္းဖြင္႔၊ မဖြင္႔၊ အလိုေတာ္သိရုံပဲေတာင္းၿပီး၊ တျခားဘာမွ မေတာင္းရေသးတဲ႔အျဖစ္ကို ျမင္လာေစ ပါတယ္။ အလိုေတာ္ေတာ႔ေတာင္းခံတယ္၊ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မပါပဲေတာင္းခဲ႔မိတာပါ။ အိမ္တလံုး၊ ေငြ £1000 နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မဲ႔လူေတြေတာင္းပါတယ္။ အိမ္အသံုးအေဆာင္ေတြနဲ႔၊ ကေလးအဝတ္အထည္ေတြရဖို႔ ယံုၾကည္သူေတြကို ႏွိဳးေဆာ္ဖို႔ ဆက္ဆုေတာင္းပါတယ္။ အသိမိတ္ေဆြေတြထံက ရဖို႔ ေျမာ္လင္႔မထားပါဘူး။
ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၁၈၃၅ - မွာေရးထားတာက-
 ဒီမနက္ စာတေစာင္ရတယ္။ အဲဒီ အကိုနဲ႔ အမက "မိဘမဲ႔ေက်ာင္းမွာ ပါဝင္ပါရေစ၊ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီလို႔ ခြင္႔ျပဳမယ္ဆိုရင္၊ အိမ္အသံုးအေဆာင္ေတြလည္း လွဴခ်င္ပါတယ္။ လစာမယူပါဘူး။ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အလိုေတာ္ရွိရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘုရားေကၽြးမွာပါ။"
ဒီဇင္ဘာ ၁၃-
" ညီအကိုတေယာက္က အပတ္စဥ္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္စဥ္ ေပးလွဴမယ္လို႔ေျပာလာတယ္။ - " ဒီေန႔ အဲဒီ အကိုနဲ႔ အမ - မိဘမဲ႔ေက်ာင္းမွာ ပါဝင္ပါလာၾကၿပီ။ အိမ္အသံုးအေဆာင္ေတြ ရွိသမွ် လာေပးတယ္။"

စိတ္အားတက္စရာ အျဖစ္အပ်က္
ဒီဇင္ဘာ ၁၇-- ညဖက္ကေန၊ မနက္အထိ စိတ္ဓါတ္က်ေနတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရပါ႔မလဲ၊ ခြန္အားေပးဖို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ မၾကာပါဘူး၊ ညီအကိုတေယာက္က အဝတ္အထည္ ႏွစ္အုပ္၊ ပိတ္အုပ္ ၄ အုပ္၊ အခင္းေတြ ယူလာတယ္။ ညေနဖက္မွာ တျခား ညီအကိုတေယာက္က အဝတ္အထည္ေတြ၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းေတြ ယူလာတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ တေယာက္ေသာသူရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ မနက္ဖန္ £100   ေပးလွူဖို႔ႏွိဳးေဆာ္ခံထားရတယ္လို႔ ေျပာသြားပါေသးတယ္။

ေပါင္ေငြ ၁၀၀၀
ဇြန္ ၁၅၊ ၁၈၃၇--    "ဒီေန႔ ေပါင္ေငြ ၁၀၀၀ အတြက္ တခါထပ္ႀကိဳးစားဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒီညေန ၅ေပါင္ စရလိုက္တာ လိုတဲ႔ေငြအကုန္ျပည္႕သြားတဲ႔အထိ ပါပဲ။ ေငြအားလံုး၊ အဝတ္အထည္အားလံုးနဲ႔ အသံုးအေဆာင္အားလံုးဟာ လူတဦးတေယာက္ကို ဘာတခုမွ မေတာင္းပဲရတာပါ။"

ေက်ာင္းမွာလာေနမယ္႔ မိဘမဲ႔ကေလးေတြ
တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ခိုကိုးရာမဲ႔ကေလးေတြအတြက္ မိဘမဲ႔ေက်ာင္းဖြင္႔ၿပီလို႔ ေၾကျငာဖို႔ ေမလမွာ သတင္းစာထဲထည့္တယ္။
၁၈၊ ၁၈၃၆ မွာေရးထားတာက ---
" ေက်ာင္းသာေထာင္မယ္၊ ကေလးေတြေရာက္လာဖို႔ တခါမွ ဆုေတာင္းမိဘူး၊ အမ်ားႀကီးေရာက္လာၾကမွာပါ လို႔ ထင္ထားတယ္။ ဖြင္႔ရက္နီးလာေပမဲ႔ ကေလးတေယာက္မွ ေရာက္မလာဘူး။ ကိုယ္႔အထင္ကို ဘုရားသခင္ စိတ္ပ်က္ေစၿပီ၊ ဘုရားမပါ ဘာမွမရႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ျပေနပါတယ္။ အခ်ိန္က်ေပမဲ႔ ကေလး တေယာက္မွေရာက္မလာဘူး။ ဒီ႔အရင္မွာ ဘုရားစိတ္ေတာ္နဲ႔မဆန္႔က်င္ဖို႔ အခါခါႀကိဳးစားခဲ႔ပါတယ္။ႏွိမ္႔ခ်စြာ ျပပ္ဝပ္ဖို႕ သြန္သင္ေနတာပါ။ ေဖေဖၚဝါရီ ၃ မွာ တညေနလံုး ကိုယ္႔စိတ္ရင္းကို ျပန္စစ္ၾကည္႕မိပါတယ္။ ပထမက ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႔၊ ဒုတိယက မိဘမဲ႔ကေလးေတြရဲ႕ဝိညာဥ္ေရး၊ တတိယက က်န္းမာေရး။ ေက်ာင္းသားလာအပ္ဖို႔ စိတ္ပါလက္ပါ ဆုေတာင္းပါတယ္။ စိတ္ေအးသြားပါတယ္။ ေနာက္တေန ေဖေဖၚဝါရီ ၄ မွာပဲ ပထမဆံုးေက်ာင္းသား လာေလွ်ာက္တယ္၊ အဲဒီကေန ၄၂ ေယာက္အထိပါပဲ။ "

ဒီေန႔ အတြက္သာ
ေနာက္ေတာ႔ေက်ာင္းသား ၁၀၀ နီးပါးေရာက္လာတယ္။ ေငြကလည္း ေပါင္ ၂၀ အထိေလွ်ာ႔က်လာတယ္။
ဆရာမူးလာ ေရးထားတာက--
" ဇြန္လိုင္ ၂၂ ( ၁၈၃၈ ) -- -  ဒီညေန ပန္းျခံေလးထဲ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း၊ ေဟၿဗဲ ၁၃ း ၈ ၊ "ေယရွဳခရစ္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ မေျပာင္းမလဲ ေနေတာ္မူ၏။" မေျပာင္းမလဲတဲ႔ ေမတၱာေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ ပညာေတာ္ ----  စတာေတြကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ရင္း ကိုယ္႔ဝိညာဥ္ေရးနဲ႔ လက္ရွိေတြ႕ၾကံဳေနရတာေတြကို ဆုေတာင္းမိပါတယ္။
ေက်ာင္းအတြက္ လိုေနတာေတြကို ခ်က္ခ်င္းစဥ္းစားမိလာတယ္။ သခင္ေယရွဳက အခုေက်ာင္းမွာလိုေနတာေတြကို ေမတၱာေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ မစၿပီးၿပီ။ ေနာင္ လိုမယ္႔ အရာေတြလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးဦးမွာပဲလို႔ ေျပာဖို႔ ခ်က္ခ်င္းစိတ္မွာေပၚလာတယ္။ မေျပာင္းလဲတဲ႔ဘုရားသခင္ရဲ႕ သေဘာထားကို သိလာတဲ႔အခါ အေတာ္ေပ်ာ္မိပါတယ္။ တမိနစ္အၾကာမွာ စာတေစာင္နဲ႔ အတူ ေပါင္ေငြ ၂၀ ေရာက္လာပါတယ္။ ေရးထားတာက " ဒီေငြကို က်မ္းစာေလ႔လာၾကရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုေတာင္းရာမွာ ဘုရားသခင္လမ္းျပသလိုျဖစ္ျဖစ္ သံုးေပးပါ။ မမ်ားေပမယ္႔ ဒီေန႔အတြက္ လတ္တေလာ သံုးဖို႔္ လံုေလာက္မွာပါ။ မနက္ဖန္မွာလည္း လိုသေလာက္ မစေတာ္မူမွာပါ။ -- စသည္ျဖင္႔ --- " ပါပါတယ္။

ကူညီမစမွဳကုိ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနျခင္း
" ႏိုဝင္ဘာ ၂၁- ၁၈၃၈ --  ဒီေန႔ေလာက္ ပိုက္ဆံျပတ္တဲ႔ေန႔မရွိ၊ ေက်ာင္းေဆာင္ ၃ ေဆာင္လံုးရဲ ဆရာမႀကီးေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ တျပားမွမရွိ။ ဒါေပမယ္႔ ညစာကေတာ႔ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေန႔ၿပီးရင္ေတာ႔ ဘယ္အေဆာင္မွာမွ မရွိေတာ႔ဘူး။ တနာရီ အခ်ိန္ ဆုေတာင္းအၿပီးမွာ မစမွဳကိုေစာင္႔ၾကည့္ၾကရမယ္။ မစေတာ္မူမွာပါ၊ ဒါေပမယ္႔ ၾကပ္တာကေတာ႔ အမွန္ေပါ႔။ ျပန္လာခ်ိန္မွာေအးေတာ႔ ေလ႔က်င္႔ခန္းလုပ္ဖို႔ လိုမယ္ဆိုၿပီး အနီးဆံုးလမ္းကေန အိမ္မျပန္ပဲ၊ ေကြ႕ပတ္္ျပန္ပါတယ္။ အိမ္နားအေရာက္ ကိုက္ ၂၀ အကြာမွာ ေနာက္ကေန လမ္းေလွ်ာက္လာတဲ႔ လူတေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ပါတယ္။ စကားနဲနဲေျပာၿပီး ၁၀ေပါင္ ေပးပါတယ္။ တမိနစ္ေလာက္ ေနာက္က်ရင္ သူနဲ႔ လမ္းမွာလြဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ လိုေနတာ ဘုရားသခင္သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဆံုေတြ႕ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ပ်က္ျခင္းတို႔ ကင္းေဝးရာ
" စက္တင္ဘာ ၂၁- (၁၈၄၀)၊ တနလၤာ၊ လက္ထဲမွာရွိတာေလးရယ္၊ မေန႔က ေရာက္လာတာေလးရယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔စာထက္ ပိုေနပါတယ္။ မနက္ဖန္အတြက္လည္း ေလာက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ညီအကိုတေယာက္က အလိုအပ္ဆံုးေနရာေတြမွာသံုးဖို႔ ၁၀ေပါင္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းအတြက္ ဆုေတာင္းေနတာ ၾကာပါၿပီ။ က်မ္းစာအုပ္ေတြ၊ သာသနာျပဳဖို႔ အလွဴေငြေတြ အတြက္ထည့္လိုက္ပါတယ္။ သူက ဒီၿမိဳ႕ကို ေရာက္ခါစ သံုးရက္ပဲ ရွိေသးေတာ႔ ေက်ာင္းအေၾကာင္း ဘာမွမသိဘူး။ ဘုရားကို အားကိုးရင္ စိတ္ရႈပ္စရာမရွိပါဘူး။ ေပးလွဴဖူးသူတခ်ိဳ႕ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ၿပီ။ တခ်ိဳ႕ အမွဳေတာ္မွာ စိတ္မပါေတာ႔ဘူး။ တခ်ိဳ႕ကူညီဖို႔ စိတ္ပါေနဆဲပါပဲ။ ဒါေပမယ္႔ ကူညီဖို႔မတတ္ႏိုင္။ တခ်ိဳ႕ေတာ႔ ကူလည္းကူခ်င္၊ တတ္လည္းတတ္ႏုိင္ၾကတယ္။ ကူစရာလည္းရွိ။ ဒါေပမယ္႔ ဘုရားႏွိဴးေဆာ္မွ ရတာ။ လူကိုအားရင္ စိတ္ရွဳပ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘုရားကို အားကိုးရင္ေတာ႔ စိတ္ရွဳပ္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ ဘုရားသခင္နဲ႔ အတူရပ္တည္ရင္၊ ေကာင္းတဲ႔အရာေတြ မစေတာ္မူမွာပါ။

ဆိုးတဲ႔ အျပစ္သားတေယာက္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲျခင္း
၁၈၄၁၊ မွတ္တမ္းမွာ ---  "အမွဳေတာ္ေဆာင္တဲ႔ သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ အဆိုးဆံုးလူတေယာက္ ေျပာင္းလဲတယ္လို႔ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ၾကားရတယ္။ သူ႕မိန္းမနဲ႔အတူ ခဏခဏ ဆုေတာင္းေပးခဲ႔ရသူပါ။ သူ႕မိန္းမက ခဏခဏ ႏွိပ္စက္ခံရလို႔ အေတာ္စိတ္ညစ္ေနရၿပီ။ မႆဲ ၁၈း ၁၉ ရဲ႕ ဂတိေတာ္အတိုင္း ဆုေတာင္းလိုက္ၾကတယ္။ " တဖန္ ငါဆိုသည္ကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သင္တို႔တြင္ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ သေဘာခ်င္းတူ၍ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသမွ်ေသာဆုတို႔ကို ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ၏ ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူလတံ႔။" ဒါနဲ႔ပဲ အဆိုးဆံုး လူတေယာက္ ေျပာင္းလဲသြားတာပါ။

ယံုၾကည္သူေတြ ေကာင္းႀကီးခံစားရဖို႔ ဆုေတာင္းျခင္း
" ေမ ၂၅-  ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ႔  Bristol ၿမိဳ႕က ယံုၾကည္သူေတြ ဝိညာဥ္ေကာင္းႀကီး အရင္ကထက္ ခံစားရဖို႔ စဆုေတာင္းခဲ႔ပါတယ္။ အေျဖရပါတယ္။ အရင္က ဒီလို ေက်းဇူးတရား၊ သမၼာတရားနဲ႔ ဝိညာဥ္တန္ခိုး တခါမွ မရဘူးပါဘူး။

သတင္းထုတ္ျပန္ဖို႔ ျငင္းပယ္ျခင္း
" ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၁၈၄၁ -- အခုဆိုရင္ ဒီလုပ္ငန္းဟာ ၆ႏွစ္ ျပည့္ခါနီးၿပီ။ လက္ထဲလာေပးတဲ႔ အလွဴေငြပဲရွိတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီႏွစ္တႏွစ္လံုး လိုတာမွန္သမွ် ဘုရားသခင္ျဖည့္စြမ္းေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။
"ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၃ႏွစ္အတြင္းမွာေတာ႔ ဒီရက္ဆိုရင္ စာရင္းခ်ဳပ္ၿပီး၊ တရားေဟာပြဲတခ်ိဳ႕မွာ နားေထာင္သူေတြ အကိ်ဳးရွိေစဖို႔ တႏွစ္အတြင္း ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ေပးသမွ်ကို ေျပာျပေလ႔ရွိပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဒါကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေစဖို႔ စာေစာင္ထုတ္ေဝပါတယ္။ ဒီတခါမွာေတာ႔ စာဖတ္သူေတြကို လွဴခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္သလိုျဖစ္ေနတာေၾကာင္႔ စာေစာင္ကိုေနာက္က်ၿပီးထုတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ ေရးလည္းေရးသင္႔တယ္ဆိုေတာ႔ ခက္ခဲဆင္းရဲေနခ်ိန္မွာ မထုတ္ေသးဘဲ၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊားၿပီးခါမွ ေရးသားပါမယ္။ လူတဦးတေယာက္ကို အားမကိုးဘဲ၊ ဘုရားသခင္တပါးတည္းကိုသာ အားကိုးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
" ဒီဇင္ဘာ ၁၈ --  စေနမနက္။ အႀကီးအက်ယ္လိုေနၿပီ။ လက္ထဲမွာ ေသတၱာထဲကေတြ႕ထားတဲ႔      ေငြအေႁကြ ၄ ေစ႔ပဲရွိပါတယ္။ စာေစာင္ေနာက္က်ထုတ္ဖို႔လုပ္ထားေတာ႔ ဘုရားကိုအားကိုးသလား၊ မကိုးဘူး လား စစ္ေဆးတဲ႔သေဘာပါပဲ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၁၈၄၁ ကေန ဧၿပီ ၁၂၊ ၁၈၄၂ အထိ ၄လၾကာကာလေလာက္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အစစ္ခံရတဲ႔ကာလမရွိေတာ႔ပါဘူး။
သစၥာရွိေတာ္မူတယ္။
ဇန္နဝါရီ ၂၅၊ ၁၈၄၂။ "  စာဖတ္သူေတြ စိတ္ထဲမွာ ေတြးမိေကာင္း ေတြးမိမယ္၊ " ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ၊ မိဘမဲ႔ကေလးေတြအတြက္ ေငြလံုးဝမရွိေတာ႔ဘူး၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူေတြမွာလည္း စိုက္ထားစရာဘာမွမရွိ၊ စားခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆိုပါေတာ႔၊ ကေလးေတြအတြက္ စားစရာဘာမွမရွိဘူး။"
" ဟုတ္တယ္။ ဒီလိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဘုရားကို အားမကိုးေတာ႔ပဲေနတတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဘုရားကို အားကိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားလာေတာ႔မယ္။"

ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန္႔ၾကာေပမဲ႔၊ ေသခ်ာပါတယ္။
" မတ္လ ၉၊ ၁၈၄၂၊ -- တအားလိုအပ္ေနတဲ႔အခ်ိန္၊ ေန႔ေက်ာင္းအတြက္ေရာ၊ မိဘမဲ႔ကေလးေတြအတြက္ပါ အကူအညီမလာရင္ မျဖစ္ေတာ႔တဲ႔အခ်ိန္၊ ဒီေန႔မွာ Dublin ၿမိဳ႕နားမွာေနတဲ႔ ညီအကိုတေယာက္က £10 ေပးလာတယ္။ အဲဒီေငြကို ေန႔ေက်ာင္းနဲ႔ မိဘမဲ႔ကေလးေက်ာင္းေတြကို ခြဲေဝေပးလိုက္တယ္။ ဒီေငြေရာက္လာပံုက တမ်ိဳးေလးပါ။ ။ တအားလိုအပ္ေနတဲ႔အခ်ိန္၊ ဘုရားသခင္မစဖို႔ ေစာင္႔ေျမာ္ေနခ်ိန္၊ ဒီမနက္ ဘာလာမလဲလို႔ေျမာ္ေနခ်ိန္ေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ စာတိုက္မဖြင္႔ဘူး၊ ဒီအတြက္ေၾကာင္႔ေတာ႔ စိတ္မပ်က္ပါဘူး။ စာတိုက္နဲ႔ မဟုတ္လည္း ဘုရားသခင္ပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီတခါေတာ႔ အဲဒီညီအကိုက တိုက္ရိိုက္ ပို႔ေပးပါတယ္။"

"အေဖတေယာက္လို"
မတ္လ ၁၇၊ -- ၁၂ ရက္ကေန ၁၆ ရက္အတြင္း £4 5s  11½d ေရာက္လာပါတယ္။ ဆင္းရဲတာေတာ႔ လခ်ီၾကာပါၿပီ၊ ဒါေပမယ္႔ ဒီမနက္ပိုဆိုးတယ္။ ၇ နာရီထိုးၿပီးကာစမွာ အိမ္ကထြက္လာတယ္။ ၈ နာရီမွာ ႏြားႏို႔ဝယ္ရမွာဆိုေတာ႔ ပိုက္ဆံရွိ၊ မရွိ ၾကည့္ဖို႔ေရာက္လာပါတယ္။ လမ္းမွာ အသနားခံ ဆုေတာင္းလာတယ္။ အေဖက သူ႕သားသမီးေတြကို သနားသလိုမ်ိဳး သနားဖို႔ေပါ႔။ မခံႏိုင္တဲ့ ဒုကၡေတြ မေပးပါနဲ႔ေပါ႔။ ဘုရားသခင္ေပးသနားရင္ စိတ္ေတြ ၾကည္လင္လန္းဆန္းမယ္ေပါ႔။ မတတ္ႏိုင္ေတာ႔လို႔ အလုပ္ရပ္လိုက္ရရင္ ယံုၾကည္သူ၊ မယံုၾကည္သူ အားလံုးအတြက္ မေကာင္းဘူးေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဘုရားသခင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳဖို႔ မထိုက္တန္ပါဘူးလို႔ ဝန္ခံဆုေတာင္းပါတယ္။ ဆုေတာင္းရင္း ေက်ာင္းနဲ႔ ၂ မိနစ္ ခရီးအကြာအေဝးမွာ ဒီလိုမနက္ေစာေစာ အလုပ္သြားတတ္တဲ႔ ညီအကိုတေယာက္ကို ေတြ႕ပါတယ္။ စကားနဲနဲ အျပန္အလွန္ေျပာရင္း ဆက္သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူက ေနာက္ကေျပးလိုက္လာၿပီး ကေလးေတြအတြက္ £1 ေပးတယ္။ ဆုေတာင္းတာကို အဲဒီလို ထူးထူးျခားျခား အေျဖေပးပါတယ္။ ဆင္းရဲရင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို အစစ္ခံထိုက္ပါတယ္။ ၾကင္နာတတ္တဲ႔ အေဖတေယာက္လို ဘုရားသခင္ဟာ အၾကင္နာသက္ေသေတြ ေန႔စဥ္ ျပေလ႔ရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုေတာင္ ေပးခဲ႔ေသးတာဆိုေတာ႔ အရာရာကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးေနဦးမွာေသခ်ာပါတယ္။"

ဘုရားသခင္ကိုအားကိုးျခင္းဟာ လူေပးတဲ႔ဂတိေတြထက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။
" ေမ ၆၊ ၁၈၄၅ --  ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ရက္ေပါင္း ၆ ပတ္ေလာက္္တုန္းက ေငြအေတာ္မ်ားမ်ားရဖို႔ ေျမာ္လင္႔စရာရွိေနတဲ႔ ညီအကိုတေယာက္က ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္သြယ္လာပါတယ္။ ေငြေတြရလာရင္ £100 ေလာက္ လွဴမယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ Brother Craik တို႔ သံုးဖို႔လည္းရမယ္ေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔ ရက္ေတြသာၾကာလာတယ္၊ ေငြက ေရာက္မလာဘူး။ ေငြကေတာ႔ အနဲနဲ႔ အမ်ား လိုေနတဲ႔အခ်ိန္ပါပဲ။ သူ႔ေငြဆီ စိတ္ကေရာက္ေပမယ္႔၊ သူ႔ဂတိကို အားမကိုးပဲ၊ ဘုရားကိုပဲ အားကိုးေနပါတယ္။ ဘာမွရစရာမရွိသလိုပဲေနၿပီး၊ ဘုရားသခင္ကိုပဲ အားကိုးေနပါတယ္။ အမိ်ဳးသမီးနဲ႔အတူ ဆုေတာင္းလို႔မွ မၿပီးေသးဘူး၊ ေငြပို႔မယ္႔ စာတေစာင္ ေရာက္လာပါတယ္။ --- ေမ ၅၊ ၁၈၄၅ ။ ဒါဟာ လူေပးတဲ႔ဂတိကို အဓိကမထားပဲ၊ ဘုရားအေပၚမွာ အားကိုးလို႔ရလာတာပါ။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ေန႔လည္ ၂ နာရီေလာက္မွာ ရက္ေပါင္း ၄၀ အၾကာတုန္းက ဂတိေပးထားတဲ႔ ညီအကိုဆီက စာေရာက္လာပါတယ္။ သူ႔ဂတိအတိုင္း £100 ေပးလွဴပါတယ္။ "
၁၈၄၂ ခုႏွစ္။ -- -- " ဒီလို အေသးစိတ္ေျပာျပတဲ႔အတြက္ ယံုၾကည္သူေတြက မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆုေတာင္းခ်င္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆုေတာင္းတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တေယာက္အတြက္ပဲ၊ က်န္တဲ႔ယံုၾကည္သူေတြ မရႏိုင္ဘူးလို႔ စာတန္က လမ္းလြဲေအာင္ လုပ္တတ္ပါတယ္။ မိဘမဲ႔ေက်ာင္းေတြ၊ အခမဲ႔ေက်ာင္းေတြ တည္ေထာင္ဖို႔ လူတိုင္းကို မခိုင္းေပမယ္႔၊ လိုတာေတြအတြက္ ဘုရားကို အားမကိုးခိုင္းေပမယ္႔၊ ယံုၾကည္သူတိုင္းဟာ ကိုယ္႔ျပႆနာေတြအတြက္ ဘုရားကိုအားကိုးႏိုင္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းယံုမွ်မက အေျဖရဖို႔ပါ ေျမာ္လင္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ ယံုၾကည္ျခင္းဆုေက်းဇူး the gift of faith  ရထားတယ္လို႔ မထင္ေစခ်င္ဘူး။ ဒီဆုေက်းဇူးဟာ ၁ ေကာ ၁၂း ၉ မွာ " အနာၿငိမ္းေစတ႔ဲ ဆုေက်းဇူး"၊ " နမိတ္လကၡဏာျပတဲ႔ ဆုေက်းဇူး"၊ " ပေရာဖက္ျပဳျခင္း ဆုေက်းဇူး"ေတြနဲ႔အတူ ေဖၚျပထားတာပါ။
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းဟာ ၁ ေကာ ၁၂း၉ မွာေျပာတဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ႔ - ၁။   ေက်ာင္းကကေလးေတြအတြက္လိုအပ္တာေတြရဖို႔ ၆၉ ႏွစ္လံုးလံုး နဲနဲခ်င္းတိုးလာခဲ႔တဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းပါ။ ယံုၾကည္သူတိုင္းမွာရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေမတၱာမရွိလွ်င္ ငါ၌အက်ိဳးမရွိဆိုတဲ႔ " ေတာင္ေတြကိုေရြ႕ႏုိင္တဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳး"မဟုတ္ဘူး။
၂။  ကၽြန္ေတာ္အျပစ္ေတြခြင္႔လႊတ္ခံရၿပီးတာကို ဘယ္ေတာ႔မွ သံသယမျဖစ္ဘူး။ ေကာင္းကင္ေရာက္မယ္ေသခ်ာတယ္္္။ က်မ္းစာက ေျပာတာေတြကိုယံုတယ္။ ( ၁ ေယာ ၅း၁ ၊ ဂလာ ၃း၂၆ ၊ တမန္ ၁၀း ၄၃ ၊ ေရာမ ၁၀း ၉-၁၀ ၊ ေယာဟန္ ၃း ၁၆ ၊ ---- ) အခက္အခဲၾကံဳတဲ႔ေနရက္ေတြမွာ ဘုရားသခင္ထံမွာ ခြန္အားယူတယ္။ တန္ခိုးေတာ္၊ ေမတၱာေတာ္၊ ပညာေတာ္အေပၚမွာ မွီခိုေနရတယ္။ သားေတာ္အရင္းကိုေတာင္ မႏွေျမာပဲ ေပးခဲ႔ၿပီဆိုေတာ႔ တျခားအရာေတြကို မေပးဘဲေနမလားလို႔ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ ျပန္ေျပာရတယ္။  - ေရာမ ၈း ၃၂ ၊ အဲဒီမွာ ျငိမ္သက္ျခင္းရပါတယ္။ စားစရာေတာင္ မလံုေလာက္ေအာင္ ျပတ္လပ္ေနတဲ႔အခါ၊ ကိုယ္ကလည္း မိုင္ ၁,၀၀၀ အကြာကိုေရာက္ေနတဲ႔အခါ၊ စိတ္ဝိညာဥ္က ဘုရားနဲ႔အတူေနရပါတယ္။ လက္ေတြ႔ျပႆနာနဲ႔ ကိုက္ညီမယ္႔ က်မ္းခ်က္ကို ယံုၾကည္ၿပီး၊ စိတ္ႏွလံုးကို ဘုရားသခင္ထံမွာ သြန္းေလာင္းထားရပါတယ္။ စိတ္ၿငိမ္သက္မွဳရမွ ဒူးေထာက္ရာက ထပါတယ္။ ႂကြားမယ္ဆိုရင္ႂကြားလို႔ရေပမယ္႔ ဒီယံုၾကည္ျခင္းဟာ တျခားသူေတြမရႏိုင္တဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဆုေက်းဇူးတမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ပိုက္ဆံတခုထဲ ေတာင္းေနတာမဟုတ္္ပဲ၊ လိုအပ္သမွ်ကို ေတာင္းယူေနတာပါ။  ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ မိသားစုအတြက္၊ လုပ္ေဖၚေဆာင္ဖက္ေတြနဲ႔ အသင္းေတာ္အတြက္ လတ္တေလာလိုအပ္တာေတြ၊ ဝိညာဥ္ေရးလိုအပ္တာေတြအတြက္ ဆုေတာင္းရပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းႀကီး ရထားၿပီဆိုတဲ႔ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ၊ ထပ္တိုးဖို႔ေတာင္ ဆုေတာင္းေနရတာပါ။ တခုခု၊ ဥပမာ- ေသာ႔ေပ်ာက္တဲ႔အခါ၊ ခ်ိန္းထားတဲ႔သူ ေရာက္မလာတဲ႔အခါ၊ အေျဖရဖို႔ ဆုေတာင္းရပါတယ္။  က်မ္းစာတပိုဒ္ကို နားမလည္တဲ႔အခါ၊ ဘုရးသခင္ရဲ႔ လမ္းျပသြန္သင္ျခင္းကိုေတာင္းခံရပါတယ္။ ကိုယ္မစြမ္းေပမဲ႔ စိတ္ဓါတ္မက်ပါဘူး။ မ,စဖို႔ ဆုပဲေတာင္းပါတယ္။ ဒီလိုလူတိုင္းေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကို ထူးထူးျခားျခားလူတေယာက္လို႔ မထင္ပါနဲ႔။ အခက္အခဲေတြ႔ရင္ ဘုရားကိုအားကိုးပါ၊ ဘုရားမ,တာကို ေတ႔ြရလိမ္႔မယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒုကၡေရာက္ရင္ ဘုရားနည္းကို စြန္႔ပစ္တတ္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ယံုၾကည္ျခင္းတိုးပြါးစရာ အစာျပတ္ေတာ႔တာပဲ။  အေရးႀကီးတဲ႔ အခ်က္တခ်က္ရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းခိုင္မာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲလို႔ ေမးၾကတယ္။ အေျဖက --
၁။  " ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူးရွိသမွ်တို႔သည္ အလင္းတို႔၏ အဘထံေတာ္က သက္ရာက္သည္ျဖစ္၍၊ အထက္အရပ္မွလာၾက၏။ ထိုအဘသည္ ေရြ႕ေလ်ာ႔တိမ္းယိမ္းျခင္းမရွိ။ ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္ႏွင္႔ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။" ယာကုပ္ ၁း ၁၇ ၊ ဆုေတာင္းရပါမယ္။
၂။ အေထာက္အကူျပဳမယ္႔နည္းေတြရွိပါတယ္။ က်မ္းစာကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီး၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို ပိုနားလည္လာမယ္။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္း၊ တရားေတာ္မူျခင္းေတြထက္ ခ်စ္ျခင္း၊ သနားျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳခ်င္း၊ တန္ခိုးႀကီးျခင္းနဲ႔ သစၥာရွိျခင္းေတြကို ပိုနားလည္လာမယ္။ တကယ္ခက္ခဲတဲ႔အခ်ိန္မွာ တကယ္အေရးတႀကီး ဂရုစိုက္တာကိုေတြ႔လာရမယ္။ ခ်က္ခ်င္း မ,စတာကိုေတြ႕ျမင္လာရမယ္။ က်မ္းစာဖတ္ေတာ႔ ဘုရားကိုပိုနားလည္လာတာေပါ႔။ နားလည္ေတာ႔ ပိုအားကိုးခ်င္လာတာေပါ႔။ ယံုၾကည္ျခင္းတိုးပြါးဖို႔ရာ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းဟာ အေတာ္အေရးပါ ပါတယ္။
၃။ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းထားဖို႔လည္း အေရးႀကီးတယ္။ မဟုတ္ရင္ ဘုရားစိတ္ေတာ္နဲ႔ မကိုက္ဘူး။ အားကိုးမယ္႔လူက ဘုရားကိုစိတ္နာေနေစတဲ႔သူ မျဖစ္သင္႔ပါဘူး။ စိတ္မလံုရင္ အားကိုးစိတ္ ေလ်ာ႔ပါးေစတယ္။ ဘုရားကို အားမကိုးရင္၊ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ အားကိုးေစပါတယ္။ ဘုရားကို အားကိုးရင္၊ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္နဲ မိတ္ေဆြေတြ၊ အေျခအေနေတြကို အားမကိုးေတာ႔ဘူး။ တျခားဘာကိုမွလည္း အားမကိုးေတာ႔ဘူး။
၄။ ယံုၾကည္ျခင္းတိုးပြါးေစမဲ႔ ခက္ခဲတဲ႔ အေျခအေနေတြကို ေရွာင္မေျပးနဲ႔။ စစ္ေၾကာၿပီးမွ ခိုင္မာတာပါ။ လူ႔သဘာဝက ဘုရားနဲ႔ တိုက္ရုိက္မေတြ႔ခ်င္ဘူး။ ဘုရားကိုေရွာင္မယ္။ ထာဝရကာလကိုေရွာင္မယ္။ ယံုၾကည္သူေတြလည္း ဒီလိုပဲ။ ဘုရားကိုေရွာင္တတ္တယ္။ အားမကိုးဘူး။ ျပႆနာကိုမေရွာင္မွ ယံုၾကည္ျခင္းတိုးပြါးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ႔ေလေလ၊ ဘုရားကို ပိုျမင္ရေလေလျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားလက္ေတာ္ျမင္ရေတာ႔မယ္ဆိုၿပီး၊ အခက္အခဲကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလက္ခံရမယ္။
၅။ ေနာက္ဆံုးအေရးအႀကီးဆံုးက ဘုရားကို အခြင္႔ေပးဖို႔ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ မေျဖရွင္းနဲ႔။ လိုအပ္တဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းကိုေပးမွာပဲ။ ၾကင္နာစြာလမ္းျပမွာပဲ။ မထမ္းႏုိင္တဲ႔ဝန္ကို မေပးဘူး။ ဘုရားကိုမေစာင္႔ပဲ၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ အားကိုးရင္၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားနည္းလာမယ္။ ဘုရားလက္ေတာ္ မျမင္ရပဲေနမယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းက တိုးလာဖို႔လိုေသးတယ္။ ဘုရားကို အခြင္႔ေပးပါ။ ဘုရားကို အခ်ိန္ေပးပါ။ "
အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ Mr. Müller နဲ႔ သူ႔လုပ္ေဖၚေဆာင္ဖက္ေတြဟာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ၾကရတယ္။ အဲဒီထဲက တခ်ိဳ႔ကေတာ႔ -- သူေရးထားတာက --
" ဇြန္လ၊ ၁၈၄၅။ ၇ ႏွစိေလာက္ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ရတယ္။ လူ ၁၀၀ အတြက္၊ ၃ ရက္စာျပည့္ေအာင္ေတာင္ လက္ထဲမွာမရွိဖူးဘူး။ စက္တင္ဘာလ ၁၈၊ ၁၈၃၈ ေန႔မွာေတာ႔၊ ေတာ္ေတာ္အစစ္ခံလိုက္ရတယ္။ အစမွာ ဆုေတာင္းသံကို နားမေညာင္းသလိုပဲ။ ေနာက္မွ မ,စေတာ္မူတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းကိုစစ္တဲ႔သေဘာပဲ။ ဘုရားကေမ႔မထားဘူး။ ပစ္မထားဘူး။
၁၂ ေပါင္ အလွဴ
" ၾသဂုတ္လ ၂၀၊ ၁၈၃၈။ ေပါင္ေငြ ၅ ေပါင္ကို ၁၈ ရက္ေန႔ကရတာ ေက်ာင္းမွာလိုတာေတြအတြက္ ေပးရတယ္။ ဒီေန႔ေတာ႔ တျပားမွမရွိျပန္ေတာ႔ဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ဘုရားသခင္ကို ေျမာ္ၾကည့္ေနတယ္။ ဒီတပတ္အတြက္ ေပါင္ ၂၀ မဟုတ္ရင္ေတာင္၊ အနည္းဆံုး ၁၃ ေပါင္ေတာ႔ရွိမွျဖစ္မယ္လို႔ သိထားေတာ႔ ဆုပဲေတာင္းေနတယ္။ ဒီေန႔ ဆုေတာင္းတဲ႔အေျဖအျဖစ္ ၁၂ ေပါင္ ရတယ္။ Clifton  မွာေနတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က ေပးတာ။ သူ႔ကိုအရင္က တခါမွ မျမင္ဖူးဘူး။ ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းတဲ႔ ဘုရားသခင္ဟာ ခြန္အားသစ္ကိုေပးျပန္ၿပီ။

အေရးတႀကီး အခက္အခဲ
အခက္ဆံုးအခ်ိန္ထဲကတခုကို Mr. Müller  မွတ္တမ္းတင္ထားတာက --
" စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၁၈၃၈၊ တနၤလာမနက္။ မေန႔ကေရာ၊ စေနေန႔ကေရာ ပိုက္ဆံမဝင္ဘူး။ ဒါဟာေက်ာင္းကိုသြားၿပီး၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ အတူဆုေတာင္းဖို႔ လိုလာတယ္။ ( အဲဒီထဲမွာ ဆရာတေယာက္ကိုေတာ႔ ေငြေၾကးအေၾကာင္း ဘယ္ေတာ႔မွမေျပာဘူး။ ) အေျခအေနကို ေျပာျပတယ္။ အခု ေငြဘယ္ေလာက္လိုတယ္ဆိုတာေျပာျပတယ္။ ခက္ခဲေပမယ္႔ မ,စမယ္လို႔ ဘုရားသခင္ကို ယံုတဲ႔အေၾကာင္း၊ ဆုေတာင္းၾကဖို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ဒီလိုေျပာရတာက အခုရွိတဲ႔ေငြကလြဲလို႔၊ တျခားတခုခု ဝယ္ဖို႔ေငြမရွိဘူးလို႔ ေျပာျပခ်င္တာလည္း ပါ,ပါတယ္။ ဝတ္စရာ၊ စားစရာေတြနဲ႔အတူ၊ ဘာမွမလိုရေအာင္ထားခ်င္ေပမယ္႔၊ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ႔တဲ႔ဆိုရင္ေတာ႔ အိမ္ပဲျပန္လြတ္ခ်င္မိတယ္။ အဲဒီေတာ႔ အသံုးမလိုတာေတြရွိရင္လည္း ပိုက္ဆံရေအာင္ ေရာင္းဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါက အေရးတႀကီးျပႆနာပဲ။ ေငြနည္းနည္းဝင္လာတယ္။ အမည္မသိရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ေတာ႔ ဒါက စရံပဲ။ ဘုရားသခင္ သနားၿပီ။ ထပ္ေပးဦးမွာ။ ၁၀ နာရီေလာက္မွာ ညီအကို Craik  ဆီက ရင္ဖြင္႔ၿပီးျပန္အလာ၊ တခါထပ္ဆုေတာင္းေနတုန္း၊ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က  ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီးသည္ကို ေငြဒဂၤါး ၂ ျပားေပးတယ္။ လာခ်င္ေပမယ္႔၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ မလာျဖစ္ခဲ႔တဲ႔အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပတယ္။ ခဏၾကာေတာ႔ အခန္းထဲ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္သြားေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုလည္း ဒဂၤါး ၂ ျပားထပ္ေပးပါတယ္။ ဒီမွာလိုေနတာကို သူဘာမွမသိရွာဘူး။ ဘုရားက ယံုၾကည္ျခင္းကို အားေပးတာပါ။ ေနာက္ ခဏၾကာေတာ႔  ေယာက်ၤားေလးေဆာင္နဲ႔ မိန္းကေလးေဆာင္ေတြက ပိုက္ဆံလာေတာင္းပါေတာ႔တယ္။ "
ၾကည္ႏူးစရာ ကယ္မျခင္း
" စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၁၈၃၈။ --  အခက္အခဲက ရွိေနဆဲပဲ။ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေန႔တိုင္းအစစ္ခံေနရတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းတတ္ေအာင္ အေၾကာင္းေတြဖန္ေပးေနတာပါ။ ဘုရားေပးမွာေသခ်ာပါတယ္။ ေစာင္႔ရမွာေပါ႔။ လုပ္္ေဖၚေဆာင္ဖက္တေယာက္က ပိုက္ဆံနဲနဲလာေပးတယ္။ တျခားတေယာက္ကလည္း လာေပးတယ္။ သူက ရွိသမွ် အကုန္ေပးတာ။ ေပးစရာေတြအတြက္ ေပးလို႔ရသြားတယ္။ ဝယ္စရာေတြလည္း ဝယ္ႏိုင္သြားတယ္။ ဒီညေနမွာ  ေငြက ဒီလိုခပ္ေႏွးေႏွးဝင္လာေနတာက စစ္ေၾကာျခင္းပါပဲ။  ဒါေပမယ္႔ က်မ္းစာဖတ္ေတာ႔ ဆာလံ ၃၄ ေၾကာင္႔ ခြန္အားရမိတယ္။ လုပ္္ေဖၚေဆာင္ဖက္ေတြနဲ႔ ဆုေတာင္းဖို႔ စိတ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ ဆာလံ ၃၄ ကိုဖတ္ျပတယ္။ သူတို႔လည္းခြန္အားရေအာင္ ေျပာျပပါတယ္။
" စက္တင္ဘာ ၁၈၊ -- ဆရာတေယာက္ရဲ႕ေငြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ေငြ ေပါင္းၿပီး ကေလးေတြအတြက္ လိုေနတဲ႔ ႏြားႏို႔နဲ႔ ေပါင္မုန္႔ ဝယ္ရတယ္။ အေဆာင္တေဆာင္အတြက္က လဘက္ေျခာက္နည္းနည္းနဲ႔ အေဆာင္အားလံုးအတြက္က ႏြားႏို႔ဝယ္ပါတယ္။ လိုသေလာက္ပဲ ဝယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပိုမဝယ္ႏိုင္ဘူး။ မုန္႔က ၂ ရက္စာရွိတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေငြကျပတ္ေနတယ္။ လုပ္္ေဖၚေဆာင္ဖက္ေတြကလည္း ရွိသမွ်ကေလးေတြလည္း ေပးၾကပါတယ္။ လန္ဒန္က အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က ေရာက္လာၿပီး၊ ေက်ာင္းေဆာင္ေဘးက အိမ္မွာ ၄ ၊ ၅ ရက္ေလာက္တည္းေနပါတယ္။ ၿပီးမွ သမီးျဖစ္သူရဲ႕ ေငြနဲ႔ အထုပ္တထုပ္ လာေပးပါတယ္။ ႏွေျမာစရာ အသံုးအေဆာင္ေတြ ေရာင္းၿပီး သံုးေနရတာကို တားေတာ္မူဖို႔ ဆုေတာင္းရပါတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္နားမွာ ေငြကေရာက္ေနၿပီဆိုေတာ႔၊ ဘုရားကေပးဖို႔ အၾကံအစဥ္ေတာ႔ရွိၿပီးသားေပါ႔။ ေရာက္မလာတာက ၾကာၾကာဆုေတာင္းေစခ်င္တဲ႔ သေဘာျဖစ္ပံုရတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းကို စစ္ရင္း၊ အေျဖရေတာ႔လည္း ၾကည္ႏူးစရာျဖစ္ေစခ်င္တဲ႔သေဘာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တေယာက္တည္းရွိတုန္း ပိုက္ဆံရၿပီးတဲ႔ေနာက္ အလန္႔တၾကား ထေအာ္ခ်ီးမႊမ္းလိုက္တယ္။ ဒီညေနမွာ လုပ္္ေဖၚေဆာင္ဖက္ေတြနဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမႊမ္းဖို႔ သြားလိုက္တယ္။ သိပ္ေတာ႔မေပ်ာ္ၾကဘူးေပါ႔။ ပိုက္ဆံကို ဒီညေနမွာပဲ ေဝခ်မ္းေရးလုပ္ၾကတယ္။ မနက္ဖန္စာေတာ႔ ရၿပီေပါ႔။     ။


Sunday, May 16, 2010

QUOTATIONS -- အဆိုအမိန္႔


                          QUOTATIONS

  1.     What you love and what you hate reveal what you are. ( ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔အရာေတြနဲ႔ ကိုယ္မုန္းတဲ႔အရာေတြက ကိုယ္ဘယ္လိုလူစားဆိုတာျပေနပါတယ္။ )

2.     The greatest ability is dependability.
( အႀကီးမားဆံုး စြမ္းရည္ကေတာ႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းပါပဲ။ )

3.     Never buy a car you can't push. ( မတြန္းႏိုင္တဲ႔ကားမ်ိဳး မဝယ္္နဲ႔။ )

4.      The second mouse gets the cheese. ( ဒုတိယၾကြက္က ဒိန္ခဲစားရတယ္။ )
 (ပထမၾကြက္က packing paper စကၠဴ ပဲ ေဖါက္ရမွာေပါ႔၊ လည္တိုင္း၊ လ်င္တိုင္း ေကာင္းတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာလိုပံုရပါတယ္။ -  Pa )

5.     When everything's coming your way, you're probably in the wrong lane. ( အားလံုးစုျပံဳၿပီးကိုယ္ဆီေရာက္လာေနရင္ေတာ႔၊ ကိုယ္ကလမ္းက်ဥ္းထဲမွာေရာက္ေနၿပီမွတ္။ )

6.      A truly happy person is one who can enjoy the scenery on a detour. (တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳရွိတဲ႔လူဆိုတာက လမ္းလႊဲရဲ႔႕ ျမင္ကြင္းေတြေပၚမွာပင္ ၾကည္ႏူးးႏိုင္သူပါ။ )

7.     There are two types of people: Some cause happiness wherever they go; others whenever they go. (လူႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမ်ိဳးကိုမဆို ေပ်ာ္ရႊင္မွဳျဖစ္ေစႏိုင္သူနဲ႔၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ျဖစ္ေစႏိုင္သူေတြပါ။ )

8.       If you lend someone $ 20 and never see that person again, it was probably wroth it. (လူတေယာက္ကို ေဒၚလာ ၂၀ ေလာက္ေခ်းၿပီး၊ ေနာက္မေတြ႕ရေတာ႔ဘူးဆိုရင္ တန္ပါတယ္။)

9.       The school of suffering graduates rare students. ( ဒုကၡေက်ာင္းမွာ ေအာင္တဲ႔သူရွားတယ္။ )

10.              The one thing worse than a Quitter is the man who is afraid to begin.  ( လက္ေလွ်ာ႔အရွံဳးေပးသူထက္ ဆိုးတဲ႔သူကေတာ႔၊ စကို မစရဲတဲ႔သူပဲ။)

11.              Gratitude is the loveliest flower that grows in the garden of man's soul; ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္းဟာ လူ႔စိတ္ဝိညာဥ္ ဥယ်ာဥ္္မွာ ေပါက္တဲ႔ အလွဆံုးပန္းပဲ။
                 when gratitude dies on the altar of man's heart,  that man is well nigh hopeless.
                 စိတ္ႏွလံုးယဇ္ပလႅင္မွာ ေက်းဇူးတရားေသဆံုးသြားရင္ေတာ႔ အဲဒီလူမွာ ေျမာ္လင့္ခ်က္မဲ႔သြားၿပီ။

12.              Making someone else look bad never makes you look good. – Raymond Barber.
သူတပါးကို အက်ည္းတန္ေစတာနဲ႔ ကိုယ္လွလာမယ္မထင္နဲ႔။

13.              Wise men never explain their failures.
      ပညာရွိသူေတြဟာ ကိုယ္ရွံဳးတာကို ဆင္ေျခေပးရွင္းျပေလ႔မရွိဘူး။

14.            This generation knows everything about life except how to live it.
ဒီေခတ္လူေတြဟာ လူ႔ဘဝမွာအရာရာကို အကုန္သိၾကတယ္၊ ဘယ္လိုအသက္ရွင္မလဲဆိုတာ တခုကလြဲရင္ေပါ႔။

15.              If  at first you don't succeed, deny you were trying.
စစျခင္း မေအာင္ျမင္ေသးရင္ ႀကိဳးစားခဲ႔ပါတယ္လို႔မေျပာနဲ႔ဦး။

16.               Wrong is wrong, even if everyone is doing it;
              and right is right, even though no one does it.
            လူတိုင္းလုပ္ေနေစဦးေတာ႔၊ အမွားဆိုတာ အမွားပါပဲ။
             ဘယ္သူမွမလုပ္ဦးေတာ႔ အမွန္ဆိုတာ အမွန္ပါပဲ။

17.              People and telephones repeat what they hear, but the telephone repeats it exactly.
လူေတြနဲ႔ တယ္လီဖုန္းေတြဟာ ၾကားတာကိုျပန္ေျပာၾကတယ္။
ဒါေပမယ္႔ တယ္လီဖုန္းကသာ အတိအက်ျပန္ေျပာပါတယ္။

18.              Virtues are learned at Mother's knee; vices, at some other joint.
ေကာင္တ႔ဲအရာေတြကို အေမ႔ရဲ႕ ဒူးေပၚမွာ သင္ယူၾကရၿပီးေတာ႔၊
မေကာင္းတာေတြကေတာ႔ အေမ႔ရဲ႕ တျခားအရိုးအဆစ္ေတြဆီက သင္ယူၾကတာပါ။

19.              Trouble is usually produced by those who are not producing anything else.
        ျပႆနာဆိုတာ တျခားဘာတခုမွ အလုပ္မလုပ္တဲ႔သူေတြဆီက လာေလ႔ရွိပါတယ္။

20.              Be slow in choosing a friend; slower in changing. – Raymond Barber.
        မိတ္ေဆြေရြးရင္ ေျဖးေျဖးေရြးပါ။ မိတ္ေဆြေျပာင္းရင္ေတာ႔ ဒီထက္ပိုေႏွးရပါမယ္။

21.              Do right a thousand times, and you may not hear of it once;
                  do wrong once, and you may hear of it a thousand times.
                 အခါတေထာင္မွန္ေပမဲ႔ တခါျပန္ၾကားရခဲတယ္၊
                  တခါမွားရင္ေတာ႔ အခါတေထာင္ ျပန္ၾကားေကာင္းၾကားရႏိုင္တယ္။

22.            We see things not as they are, but as we are.  – H.T. Tomlinson.
အရွိအတိုင္း မျမင္ၾကဘူး၊ ကိုယ္ၾကည့္တဲ႔အၾကည့္အတိုင္းပဲ ျမင္ေနၾကတာပါ။
    

23.              It should not be necessary to blow out the other person's light to let your own shine.
ကိုယ္အလင္းလင္းဖို႔ရာအတြက္ေတာ႔ သူတပါးအလင္းကိုမွဳတ္ပစ္စရာမလိုပါ။

24.              Eat crow when it's fresh; it goes down earlier!
က်ီကန္းသားကို လတ္ဆတ္တုန္းမွာစားပါ၊ သူကအပုပ္ျမန္တယ္။

25.              There are always too many people who reach for the stool when there is a piano to be moved. (စႏၵယားႀကီး မ- ေရႊ႕ရမယ္႔အခ်ိန္မွာ၊ ေခြးေခ်သြားကိုင္ေနတဲ႔သူက အမ်ားသား။)

26.              The world is not interested in storms you encountered, but did you bring in the ship. (လူေတြက မုန္တိုင္းမိတာ စိတ္မဝင္းစားၾကဘူး၊ သေဘၤာကမ္းကပ္ႏိုင္သလားပဲ သိခ်င္ၾကတာ။)

27.              The brook would lose its song if you to rocks away. (ေက်ာက္တုန္းေတြဖယ္လိုက္ရင္၊ စမ္းေခ်ာင္းရဲ႕ သီခ်င္းသံေပ်ာက္သြားေတာ႔မွာေပါ႔။)

28.              There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it. ( အလင္းျဖန္႔နည္း ၂ နည္းရွိတယ္။ ဖေယာင္းတိုင္ျဖစ္ရင္ ျဖစ္။ မဟုတ္ရင္၊ သူ႕ကိုေရာင္ျပန္ထုတ္လႊတ္မယ္႔ မွန္တခ်ပ္ျဖစ္ပါေစ။)

29.              Tell me how you treat your parents, and I will tell you how your children will treat you. – D. L. Moody. ( သင္႔မိဘကို ဘယ္လိုျပဳစုသလဲ ေျပာျပပါ၊ သားသမီးေတြ သင္႔ကို ဘယ္လို ဆက္ဆံမလဲဆိုတာ ေျပာျပႏိုင္ပါတယ္။)

30.              The measure of a truly great man is courtesy with which he treats small man. (တကယ္ႀကီးျမတ္သူတေယာက္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ဆိုတာဟာ နိမ္႔က်သူအေပၚ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွါစြာ ဆက္ဆံမွဳအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။)

31.              Not to do what we ought to do is as bad as doing what we ought not to do.-George W. Truest   ( လုပ္သင႔္တာကို မလုပ္တာဟာ၊ မလုပ္သင္႔တာကို လုပ္တာလိုပဲ ဆိုးပါတယ္။)

32.              Wherever your heart is, there your feet will soon take you. – Roger Green. (စိတ္ေရာက္ရင္၊ ေျခေထာက္ပါ ပါေတာ႔မယ္။)

33.              Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces,
                 I would still plant my little apple tree and pay my debts.  – Martin Luther.
မနက္ဖန္မွာ ကမၻာပ်က္မယ္ဆိုရင္ေတာင္၊ ငါ႔ပန္းသီးပင္ေပါက္ကို ဆက္စိုက္ၿပီး၊ ေပးစရာအေႂကြးကို ဆက္ေပးပါဦးမယ္္။)

34.            The poorest man is not he who is without a cent but he who is without a dream. အဆင္းရဲဆံုးလူဆိုတာ ပိုက္ဆံမရွိတဲ႔လူ မဟုတ္ဘူး၊ စိတ္ကူးအိပ္မက္မရွိတဲ႔သူပါ။

35.            If you would not be forgotten soon as you are dead,
               either write things worth reading or do things wroth writing. – Benjamin Franklin.
ေသတာနဲ႔ အေမ႔ခံရတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ရင္၊ ဖတ္ထိုက္တာေတြေရး၊ ဒါမွမဟုတ္၊ ေရးထိုက္ေလာက္တဲ႔ အလုပ္ေတြ လုပ္ပါ။)

36.There are some things that I'd die for,
          Other things that I'd fight for that I would not die for,
          and still other things that I'd fuss about that I wouldn't fight over.
          It's wise to learn to put everything in one of these categories. – Curtis Hutson
ေသရဲတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိပါတယ္။
မေသရဲေပမယ္႔ တိုက္ခိုက္ရဲတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြလည္းရွိတယ္။
မတိုက္ရဲေပမယ္ ေဒါသထြက္ရဲတာေတြရွိပါတယ္။
ဘယ္အေၾကာင္းအရာကို ဘယ္အတန္းအစားထဲထည့္ရမယ္ဆိုတာက သင္ယူရမယ္႔ ပညာတမ်ိဳးပဲ။

37. We should not judge until we see clearly; and when we see clearly, we will not judge.
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိမခ်င္း အျပစ္မတင္သင္႔ဘူး၊
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိၿပီဆိုရင္ေတာ႔ အျပစ္တင္မွာ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။

          IT'S LOVE

Rock is strong, but iron cleaves it.
Iron is strong,  but fire melt it.
Fire is strong, but water quenches it.
Water is strong, but clouds carry it away.
Clouds are strong, but wind drives them.
Wind are strong, but man can resist them.
Man is strong, but fear casts him down.
Fear is strong, but love casts out fear.                      
Love is strong: love is eternal.    

ပန္းခ်ံဳေအာက္က ေရာ္ဘင္ငွက္နီကေလး-- The Robin Under the Lilac Bush


ပန္းခ်ံဳေအာက္က ေရာ္ဘင္ငွက္နီကေလး
The Robin Under the Lilac Bush
ငွက္မ်ိဳးစံု အစာလာစားတာကို ေစာင္႔ၾကည့္ရတာ ေပ်ာ္စရာသိပ္ေကာင္းပါတယ္။ တေန႔ခ်င္းမွာကို ငွက္အမ်ိဳးေပါင္း ၁၅ မ်ိဳးေလာက္ ေရတြက္လို႔ရပါတယ္။
တမနက္ မိတ္ေဆြငွက္ကေလးေတြကို ေစာင္႔ၾကည့္္ရင္းနဲ႔ အထူးျခားဆံုးျဖစ္ရပ္တခုကို ၾကံဳေတာင္႔ၾကံဳခဲ  ေတြ႕ျမင္ခဲ႔ရပါတယ္။ ေရာ္ဘင္ငွက္ကေလး၃ေကာင္ ျခံထဲအတူပ်ံလာၿပီး ပန္းခ်ံဳေအာက္မွာ ဆင္းေနၾက တယ္။ တေကာင္က ျခံထဲမွာပဲ ခပ္ေရွာင္ေရွာင္ေနတုန္း၊ က်န္ႏွစ္ေကာင္ကေတာ႔ အစာေကၽြးရာမွာ ခုန္ဆြခုန္ဆြလုပ္လိုက္၊ ယက္လိုက္၊ ခုန္ပ်ံကူးလိုက္၊ အစာေစ႔ေတြကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ယက္ထုတ္လိုက္ လုပ္ေနတယ္။ ဆူဆူညံညံ တစာစာေအာ္ေနတာဟာ တျခားအေကာင္ေတြကို ေခ်ာက္လွန္႔တာလို႔ ထင္လိုက္မိလို႔ ေလာဘတယ္ႀကီးပါလားဆိုၿပီး စိတ္ဆိုးမိပါတယ္။
ေနာက္တေန႔မွာလည္း ငွက္ကေလး ၃ ေကာင္ ေရာက္လာျပန္တယ္။ အရင္လိုပဲ ဆူၾကျပန္တယ္။
" ရူးလည္းရူးတဲ႔ ေရာ္ဘင္ေတြ၊ တေကာင္နဲ႔တေကာင္ မေခ်ာက္ပဲေနရင္လည္း ရရဲ႕သားနဲ႔၊ ငါ ျပင္ေပး လိုက္မယ္၊" လို႔ေတြးမိပါတယ္။
ေနာက္တေန႔ သူတို႔ေရာက္အလာကို ေရႁပြတ္ေသနတ္တလက္ကိုင္ၿပီးေစာင္႔ေနလိုက္ပါတယ္။ အစား ေလာဘႀကီးတဲ႔ ငွက္ေတြကိုေမာင္းဖို႔ အသင္႔ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဲဒီီမွာ ထူးျခားတာတခုေတြ႔လာရတယ္။ သူတို႔ ပ်ံတဲ႔ပံုက ခဏရပ္ၿပီး အကဲခတ္္စရာျဖစ္လာတယ္။ ငွက္ကေလးေတြဟာ သတ္မွတ္ပံုစံတခုနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ေတြလိုပ်ံေနတယ္။ ေတာင္ပံဖ်ားေတြထိထားၾကတယ္။ ေျမေပၚဆင္းရင္ တေကာင္က ခပ္ေရွာင္ေရွာင္ပဲ ပန္းခ်ံဳနားမွာေနတယ္။ က်န္ႏွစ္ေကာင္က အစာဗန္းနားေရာက္လာတယ္။ သူတို႔ ထပ်ံလိုက္၊ ယက္လိုက္တာ ထူးျခားလို႔ အနီးကပ္ျမင္ရေအာင္ မွန္ေျပာင္းနဲ႔ ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။
မီးဖိုေခ်ာင္ျပဴတင္းတံခါးက ၾကည့္တဲ႔အခါ အံ႔ၾသစရာေတြေတြ႕လာရတယ္။ ေျမေပၚက ေရာ္ဘင္ငွက္ကေလး ဟာ မ်က္စိမျမင္ရွာဘူး။ တဖက္ကြယ္ေနတယ္။ တေရြ႕ေရြ႕သြားတဲ႔အခါ က်န္တဖက္ကလည္း တဝက္က တခုခုနဲ႔ ကြယ္္ေနပံုရတယ္။ ဗန္းထဲကအစာေတြကို တျခားႏွစ္ေကာင္က ယက္ထုတ္ျပစ္တာဟာ သူတို႔အေဖၚ ဒုကၡိတကေလး စားရေအာင္လို႔ပါ။ သံုးေကာင္လံုး ဝၾကတဲ႔အခါ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေကာင္က မ်က္မျမင္ေရာ္ဘင္ငွက္ကေလးကို ေဘးမွာျငင္သာစြာ အေတာင္ပံခ်င္း တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ရင္း ပ်ံဖို႔တစာစာ အသံေပးခါ အေတာင္ပံခ်င္းထိထားလိုက္ၾကတယ္။
ျမင္ကြင္းထဲက သူတို႔ေပ်ာက္သြားတဲ႔အခါ တကယ္ကန္းတာက ငါပါလားဆိုၿပီး ရွက္ရြံ႕ အားငယ္ သြားမိ ပါတယ္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ျပတဲ႔ေမတၱာနဲ႔ ဂရုစိုက္မွဳကေလးေတြကို အျပည့္အဝနားလည္လာတဲ႔အခါ မ်က္ရည္က်မိပါတယ္။ ကိုယ္႔ဘဝကိုယ္ သစၥာဆိုမိတယ္။ ေၾကာက္ရံြ႕အားငယ္သူေတြ ပ်ံသန္းႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္က်ိဳးမတြက္တဲ႔ ေျမာ္လင္႔ျခင္းေတြနဲ႔၊ တျခားသူေတြကို အေတာင္ပံခ်င္းဆက္ထားဖို႔ သတိထားပါေတာ႔မယ္။ ။
                                                                     _  Phyllis Simoolke Walk

Unchanging Love - မေျပာင္းလဲတဲ႔ အခ်စ္


     Unchanging Love   --   မေျပာင္းလဲတဲ႔ အခ်စ္


             ဘုရားသခင္ရဲ႕ေမတၱာဆိုတာ အေဖတေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္မ်ိဳးနဲ႔ တူပါတယ္။   လူေတြဟာ ေပ်ာက္ေသာသားလို အခ်စ္စစ္ကိို ပစ္ပယ္ၿပီး ပုန္ကန္ေနခ်င္သူေတြပါ။ ဒါေပမယ္႔ ဘုရားေမတၱာက ဘယ္ခါမွမေျပာင္းလဲဘူး။ လူူေတြ ထြက္ေျပးေပမယ္႔လည္း ဘုရားေမတၱာက ၾကည့္ရွဳေစာင္႔ေရွာက္ေနဆဲပဲ။ ဘုရားရဲ႕ဝိညာဥ္က ရွာေဖြေနဆဲပဲ။ ျပန္လွည့္လာၾကရင္ေတာ႔ သနားစိတ္နဲ႔ ခြင္႔လြတ္စၿမဲပါ။ အဲဒီေတာ႔ ျပန္လာဖို႔ပဲလိုပါတယ္။
F.B. Meyer ( အက္၊ ဘီ၊ ေမယာ )က သူငယ္စဥ္က အေၾကာင္းကေလးတခု ေျပာျပဖူးတယ္။ တေန႔မွာ သူဟာ ဆိုးဝါးတဲ႔ အမွားတခု လုပ္မိတယ္။ ဖုန္းထားေပမယ္႔ အေဖသိသြားတယ္။ အေဖက "သား၊ ဒီလိုအမွားက်ဴးလြန္သူဟာ ငါ႔အိမ္ရိပ္မွာ မအိပ္ရဘူး။ ညက်ရင္ စပါးက်ီထဲမွာ သြားအိပ္ " လို႔ ေျပာပါတယ္။ 
             အေဖ႔ကို ျပန္ျငင္းတာထက္ နားေထာင္လိုက္တာ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ F.B. Meyer သေဘာေပါက္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီတညေတာ႔ ေကာက္ရိုးပံုမွာအိပ္ဖို႔ ျပင္လိုက္ရတယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူအိပ္မရဘူး၊ လူးလိမ္႔ေနတယ္။ သူ႔အမွားက ဘုရားတရားၾကည္ညိဳတဲ႔ အေဖ႔ႏွလံုးသားကို ေၾကကြဲေစၿပီဆိုတာ ေတြးမိရင္းရင္နာေနခဲ႔ရပါတယ္။
ေနာက္ေတာ႔ ညသန္းေကာင္အခ်ိန္မွာ ေကာက္ရိုးစဥ္ေပၚ လူတေယာက္ တက္လာသံၾကားလိုက္ရတယ္။ လူရိပ္ကိုၾကည့္မိေတာ႔ အေဖ႔ကိုယ္ရိပ္ျဖစ္ေနတယ္။
" အိပ္ၿပီလားသား" လို႔ အေဖက ျငင္ျငင္သာသာ ေမးလာတယ္။
" ဟင္႔အင္း၊ ေဖေဖ " လို႔ သားကျပန္ေျဖတယ္။
" ေအး၊ ငါလည္း အိပ္မရဘူး၊ အခုမင္းအေပၚခ်တဲ႔ အျပစ္ဒဏ္ေတာ႔ အေဖစိတ္ေျပာင္းၿပီမထင္နဲ႔။ ငါေျပာထားတဲ႔အတိုင္းပါပဲ၊ ဒီလိုအမွားကိုက်ဴးလြန္ၿပီး၊ ငါအိမ္ရိပ္မွာ ဘယ္သူမွမအိပ္ရဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ငါမင္းနဲ႔ လာမအိပ္ရဘူးလို႔ ငါေျပာမထားဘူး။ ဒါေၾကာင္႔၊ ဟိုဖက္ေရြ႕သား၊ အေဖ႔လက္ေပၚမွာ မင္းေခါင္းကိုမွီ၊ အတူအိပ္ၾကတာေပါ႔။ " လို႔ ေျပာလာပါတယ္။
ဒါနဲ႔ F.B. Meyer ခဏအိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ သူ႔အေဖ သူ႔ကို ခ်စ္ေနေသးေတာ႔ အားလံုးအဆင္ေျပပါတယ္။
              ဘုရားသခင္ကလည္း သင္႔ကို ခ်စ္ေနပါေသးတယ္။ အျပစ္ကိုေတာ႔ ရံြတာေပါ႔။ အဲဒီအျပစ္အတြက္ သူ႔ရဲ႕သားေတာ္ သခင္ေယရွဳက အေသခံေပးခဲ႔ပါၿပီ။ ဘုရားသခင္ကိုအားကိုးရင္၊ ဘုရားသခင္ဆင္းလာၿပီး သင္နဲ႔အတူေနေပးမွာပါ။ အျပစ္ေၾကာင္႔ စိတ္ေၾကကြဲရတာကို ဘုရားလက္ေတာ္ေပၚမွာ မွီလိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ "ဝိညာဥ္ကို ေကာင္းကင္ၿငိမ္ေအးရာမွာ မွီထားလိုက္ၿပီ" လို႔ေျပာႏိုင္ၿပီေပါ႔။
             အခုပဲ ဘုရားသခင္ထံ လွည့္ျပန္လာပါေတာ႔။
                                           ( 11th Hour Messenger မွ ေကာက္ႏွဳတ္ျပန္ဆိုပါတယ္။ )