Monday, September 16, 2013

16. The Second Coming of Christ, the Believer’s Hope ယံုၾကည္သူရဲ႕ ေျမွာ္လင့္ျခင္းျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ၾကြလာျခင္း
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အခန္း ၁၆
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DR. CURTIS HUTSON

ၾကြလာမယ့္ ကတိေတာ္ၾကြလာမယ့္သူၾကြလာမယ့္ အစီအစဥ္ၾကြလာျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား


 ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေျမွာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔သည္ ဝမ္းမနည္းမည္အေၾကာင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာ သူတို႔၏ အမႈအရာကို မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါတို႔အလိုမရွိ။ ေယ႐ႈသည္ ေသၿပီးမွတဖန္ ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔သည္ယံုလွ်င္၊ ထိုနည္းတူ ေယ႐ႈ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔ကိုလည္း၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သခင္ဘုရား၏ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ တဖန္ ငါတို႔ဆိုသည္ကား၊ သခင္ဘုရားၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာ ငါတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၿပီးေသာသူတို႔၏ အရင္အဦးေနရာက်ရၾကမည္မဟုတ္။ သခင္ဘုရားသည္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ တံပိုးေတာ္ကိုမႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတုိ႔သည္ အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာ ငါတို႔သည္ အာကာသ ေကာင္းကင္၌ သခင္ဘုရားထံေတာ္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုသူတို႔ႏွင့္တကြ မိုဃ္းတိမ္ေပၚသို႔ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ေနရၾကလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ ဤစကားမ်ားအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ သက္သာေစၾကေလာ့။၁သက္ ၄း၁၃-၁၈။
ဟိုတုန္းက တရားေဟာဆရာတစ္ေယာက္ ေရဒီယိုမွာ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ တရားေဟာခ်က္ေတြ အခန္းဆက္ ေဟာတယ္။ အဲဒီအေတာအတြင္းမွာ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းပဲ ဆက္တိုက္ေဟာတယ္။
တေန႔မွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က လမ္းသြားရင္း သူ႔ကိုမွတ္မိၿပီးဆရာ- ဆရာေဟာတဲ့ ‘pathetic’ (သနားစရာ) ေဒသနာေတြ ကၽြန္မအရမ္း သေဘာက်တယ္။လို႔ ေျပးေျပာပါတယ္။
ပေရာဖက္ျပဳျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ‘prophetic’ ေဒသနာေတြဟာ ‘pathetic’ သနားစရာေဒသနာေတြ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ၾကြလာမယ့္ေန႔ရက္၊ နာရီအတိအက်ကို တြက္ခ်က္ျပဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အခါ အထူးသျဖင့္ သနားစရာ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။
က်မ္းစာရဲ႕ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ေတြကို တစ္ခုခ်င္း အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ခက္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းသံုးသပ္႐ံုပဲ ရတယ္။
ဥပမာ- ႏိုးထမႈ စည္းေဝးတစ္ခုက အျပန္မွာ အဲဒီအသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို ဇနီးသည္က ေမးတယ္။ အုတ္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျဖတယ္။ဘယ္လိုအုတ္မ်ိဳးလဲ?”မသိဘူး။ မွတ္မိတာကလဲ အနီေရာင္အုတ္ပဲ။ ႐ိုး႐ိုးအုတ္လား၊ ဆန္းဆန္းအုတ္လား မေျပာတတ္ဘူး။
 ေက်ာင္းဝိုင္းထဲမွာ သစ္ပင္ေတြရွိသလားေအးရွိတယ္၊ ရွိတယ္ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲ?”မမွတ္မိေတာ့ဘူး။  ဘာပင္ေတြလဲ?”  ဒါလည္း မမွတ္မိဘူး။ အပင္ႀကီးေတြဆိုတာပဲ သိတယ္။အေသးစိတ္ မေျပာတတ္ဘူး။ အၾကမ္းဖ်င္းပဲ ေျပာတတ္တာပါ။ ဘုရားေက်ာင္း ဘယ္လိုပံုလဲဆိုတာေတာ့ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေသးစိတ္ အတိအက်မေျပာႏုိင္ဘူး။
က်မ္းစာထဲက ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ေတြဟာလည္း ဒီလိုပါပဲ။ အားလံုးကို အတိအက်ေျပာဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ မ်ားသြားလိမ့္မယ္။ သခင္ဘုရား ၾကြလာမယ့္ေန႔ရက္ကို အတိအက် သတ္မွတ္ျပမယ္ဆိုရင္ မွားပါတယ္။ ဟိုးတုန္းက တရားေဟာဆရာတစ္ေယာက္က သခင္ဘုရား ၁၉၈၀ မတိုင္ခင္ၾကြလာမယ္။ ၾကြမလာရင္ အမႈေတာ္ထဲက ႏႈတ္ထြက္မယ္လို႔ ေျပာတာၾကားဖူးတယ္။ ၾကြမလာတဲ့အခါ တကယ္ထြက္သြားသလားေတာ့ မသိဘူး။ ေန႔ရက္ အတိအက်နဲ႔ ေျပာတာကေတာ့ မွားသြားတာေပါ႔။
တခ်ဳိ႕သူေတြက အႏိၱခရစ္ဟာ ဘယ္သူဘယ္ဝါလို႔ ေျပာတာၾကားဖူးတယ္။ ဒါလည္း လြဲေနအံုးမွာဘဲ။ က်မ္းစာကို နားလည္မယ္ဆိုရင္ အသင္းေတာ္ကို မခ်ီေဆာင္ေသးမွီအထိေတာ့ အႏိၱခရစ္ဟာ သိသာျမင္သာဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ၾကြလာျခင္းရဲ႕ ပထမအပိုင္း မၿပီးမခ်င္း အႏိၱခရစ္ကို မသိႏိုင္ေသးဘူး။ ၂သက္ ၂း၃-၈။
အေသးစိတ္မသိႏိုင္ဘူး။ ၾကြလာမယ္လို႔ေတာ့ သိပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႔ေတာ့ ရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုၾကြလာမယ့္ အစီအစဥ္အေၾကာင္းမွာ အက်ယ္ရွင္းျပပါမယ္။ အခုတရားေဒသနာမွာ ခ်က္ရွိတယ္။

၁။ ၾကြလာမယ့္ ကတိေတာ္ - The promise of His coming
ပထမၾကြလာျခင္းထက္ ဒုတိယၾကြလာျခင္း အေၾကာင္းဟာ ဓမၼေဟာင္းမွာ အဆ ၂၀ ပိုေတြ႔ရတယ္။ ရွင္ေပါလုရဲ႕ ဩဝါဒစာေတြမွာ ႏွစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ၁၃ ႀကိမ္ေျပာရင္ ဒုတိယၾကြလာျခင္းအေၾကာင္းကို အႀကိမ္ ၅၀ ေျပာတယ္။ ဒီေလာကထဲက ထြက္ခြါခါနီး သခင္ေယ႐ႈ ေျပာတဲ့ ေနာက္ဆံုး စကားေတြထဲမွာတဖန္တံု ေယ႐ႈက၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း မရွိေစႏွင့္။ ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ႔ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ႔အဘ၏ အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းအမ်ားရွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းငွါ၊ ငါသြားရ၏။ ငါသည္သြား၍ သင္တုိ႔ေနစရာအရပ္ကိုျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ ငါရွိရအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကို ငါ႔ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။ေယာ ၁၄း၁-၃။
ေကာင္းကင္တက္ၾကြတဲ့အခါ တမန္ ၁း၁၀ မွာလူႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ျဖဴစင္ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္လွ်က္ တမန္ေတာ္တို႔အနားမွာ ေပၚလာ၍အငယ္ ၁၁မွာ သူတို႔ေျပာတဲ့စကားဂါလိလဲလူတို႔၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္သုိ႔ ၾကည့္ေမွ်ာ္လွ်က္ေနၾကသနည္း။ သင္တို႔ႏွင့္ခြါ၍ ေကာင္းကင္ သို႔ ေဆာင္ယူျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာ ထိုေယ႐ႈသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႔ၾကြသြားေတာ္မူသည္နည္းတူ တဖန္ ၾကြလာေတာ္မူလတံ့ ဟု ေျပာဆို၏။
ျဖဴစင္တဲ့အဝတ္နဲ႔လာသူေတြဟာ ေကာင္းကင္တမန္ေတြလို႔ ယံုၾကည္ရတယ္။ သူတို႔ကေကာင္းကင္သို႔ ၾကြသြားေတာ္မူသည္နည္းတူ တဖန္ၾကြလာေတာ္မူလတံ့။လို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္လိုၾကြသြားသလဲ? မ်က္ျမင္ထင္ရွား ၾကြတယ္။ မ်က္ျမင္ထင္ရွား ျပန္ၾကြလာလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ ၾကြတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ ျပန္လာမယ္။ သံလြင္ေတာင္က ၾကြတယ္။ သံလြင္ေတာင္ကိုပဲ ျပန္လာလိမ့္မယ္။ တမန္၁း၁၂၊ ဇာခရိ ၁၄း၄။
ဖိလိပၸိ ၃း၂၀မွာငါတို႔က်င့္ေသာအက်င့္မူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ စပ္ဆိုင္လွ်က္ရွိ၏။ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ၾကြလာေတာ္မူမည္ဟု ငါတို႔သည္ ေျမာ္လင့္လ်က္ေနၾက၏။ေဟၿဗဲ ၉း၂၈။အျပစ္ႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ေပၚထြန္းေတာ္မူ လတံ့။
က်မ္းစာထဲမွာ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာမယ့္အေၾကာင္း ကတိေတာ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဗ်ာဒိတ္၂၂ မွာ အငယ္ ၇၊ ၁၂ နဲ႔ ၂၀ မွာငါသည္ အလ်င္အျမန္လာမည္။လို႔ တႀကိမ္စီ ေျပာတယ္။ က်မ္းစာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပိတ္စကားကသခင္ေယ႐ႈၾကြလာေတာ္မူပါ။ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ သည္ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတုိ႔၌ ရွိေစသတည္း။ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၂၀-၂၁။ ဓမၼသစ္က်မ္းရဲ႕ အပိုဒ္ငယ္ ၃၀ တိုင္းမွာ တပိုဒ္ဟာ ဒုတိယၾကြလာျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္တယ္။ က်မ္းစာကို ဦးထိပ္ထားတဲ့တရားေဟာဆရာတစ္ေယာက္က ဒုတိယၾကြလာျခင္းအေၾကာင္း၊ သိပ္ေကာင္းတဲ့ တရားေဟာခ်က္ တစ္ပုဒ္ ေဟာဖူးတယ္။ ေဟာၿပီးတဲ့အခါ ေခတ္ေပၚအယူ-ယူတဲ့၊ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့၊ ခပ္ညံ့ညံ့၊ အစြမ္းမရွိ အစမရွိ တရားေဟာဆရာတေယာက္ကဒီအေၾကာင္းကို ဓမၼသစ္ထဲက ထုတ္ယူလို႔ မရဘူး။လို႔ ေျပာလာတယ္။ ပညာရွိတရားေဟာဆရာႀကီးကဘယ္ထုတ္ရမလဲကြ၊ က်မ္းစာထဲမွာပဲ ရွိေနမွာေပါ႔လို႔ ေျဖတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒုတိယႂကြလာမယ့္ ကတိေတာ္ေတြဟာ က်မ္းစာထဲမွာရွိေနတယ္။ ဓမၼသစ္မွာ ၂၅၉ ခန္း၊ ဓမၼေဟာင္းမွာ အခန္း ၃၀၀ ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက - -
၂။ ၾကြလာမယ့္သူ - The Person of His Coming
ဒုတိယၾကြလာျခင္းအေၾကာင္း အယူအဆကဲြျပားမႈေတြ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေသျခင္းလို႔ဆိုတယ္။ အသုဘေတြမွာ တခ်ိဳ႕ဆရာေတြက ေသသူအတြက္ သခင္ေယ႐ႈလာသြားတယ္လို႔ ဆုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေသရင္ အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး။ ေသတဲ့သူကသာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ေနဖို႔ သြားတယ္။ ၂ေကာ ၅း၈မွာကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ကြာေဝးရာ အရပ္သို႔သြား၍၊ သခင္ဘုရားထံေတာ္၌ ေနၿမဲေနျခင္းငွါရွင္ေပါလုက  ဖိလိပၸိ ၁း၂၃မွာထိုအက်ဳိးႏွစ္ပါး၏အၾကား၌ ငါသည္ ယခု က်ဥ္းေျမာင္းစြာေနရ၏။ စုေတ့၍ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေနျခင္းငွါ ေတာင့္တလိုခ်င္ေသာစိတ္ရွိ၏။ သာ၍အလြန္ ထူးျမတ္ေသာ အက်ဳိးျဖစ္၏။ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယၾကြလာျခင္းဟာ ယံုၾကည္သူရဲ႕ ေသျခင္းမဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ယာန္ေသရင္ စိတ္ဝိညာဥ္ဟာ ကိုယ္ခႏၶာထဲကထြက္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ခ်က္ျခင္းသြားတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ကြာၿပီး ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ ေနတယ္။ ၂ေကာ ၅း၈။
တခ်ိဳ႕က- ဒုတိယၾကြလာျခင္းကို ဝိညာဥ္သေဘာလို႔ ခံယူၾကတယ္။ စိတ္ႏွလံုးထဲကို ခရစ္ေတာ္ ဝင္လာၿပီး၊ ကယ္တင္ျခင္းရတာဟာ ဒုတိယၾကြလာျခင္းလို႔ ဆိုတယ္။ အဲဒီလိုသြန္သင္တဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္နဲ႔ သိခဲ့ဖူးတယ္။ သူက ကယ္တင္ျခင္းရခ်ိန္မွာ စိတ္ႏွလံုးထဲ သခင္ေယ႐ႈ ဝင္လာတာ ဟာ ဒုတိယၾကြလာျခင္းလို႔ ဆိုတယ္။ က်မ္းစာက အဲဒီလို မေျပာဘူး။ ၁သက္ ၄း၁၆ မွာသခင္ဘုရား၏ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ တံပိုးေတာ္ကို မႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ အဦးထေျမာက္ ၾကလိမ့္မည္။
စိတ္ႏွလံုးထဲကို သခင္ေယ႐ႈခရစ္ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါ မေၾကြးေၾကာ္ဘူး။ ေကာင္းကင္တမန္မင္း အသံမေပးဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တံပိုးေတာ္ကိုမမႈတ္ဘူး။ ေသလြန္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြလည္း မထေျမာက္ဘူး။ စိတ္ႏွလံုးထဲ သခင္ေယ႐ႈ ဝင္ေရာက္လာတာနဲ႔ ဒုတိယၾကြလာျခင္းဟာ တျခားစီပါ။ ေယ႐ႈခရစ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံတဲ့အခါ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔တကြ ၾကြလာတာမဟုတ္ဘူး။ ဝိညာဥ္ေတာ္က အၿမဲေနဖို႔ ၾကြလာတာပါ။ သခင္ေယ႐ႈက ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ က်ိန္းဝပ္တာပါ။ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ေကာင္းကင္ရွိ ခမည္းေတာ္ရဲ႕ လက္က်ာ္ဘက္မွာထိုင္ပါတယ္။ငါသည္ ေအာင္ျမင္၍၊ ငါ႔ခမည္းေတာ္၏ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနသကဲ့သို႔၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ၏ပလႅင္ေပၚမွာ ငါႏွင့္အတူ ထိုင္ရေသာအခြင့္ကို ငါေပးမည္။ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၁။
သခင္ေယ႐ႈက အခုေကာင္းကင္ရွိ ခမည္းေတာ္ရဲ႕လက်ာ္ဘက္မွာ ထိုင္ေတာ္မူတယ္။ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာေတာ့ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူတာပါ။ ေရာမ ၈း၉မွာသို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ဇာတိ ပကတိဘက္၌ ရွိၾကသည္မဟုတ္။ ဝိညာဥ္ပကတိဘက္၌ ရွိၾက၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ကိုမရေသာသူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆိုင္။၁ေကာ ၆း၁၉ မွာအဘယ္သို႔နည္း။ သင္တို႔ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ သင္တို႔အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ မိမိတို႔ကို မိမိတို႔မပိုင္ေၾကာင္းကို၎၊ မသိၾကသေလာ။သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ယံုၾကည္သူထဲမွာ က်ိန္းဝပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယၾကြလာျခင္းဟာ ေသျခင္းမဟုတ္ဘူး။ အသစ္ေမြးဖြားျခင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။
ဒုတိယၾကြလာျခင္းဟာ သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ခႏၶာသစ္နဲ႔ ၾကြလာျခင္းျဖစ္တယ္။ ေယာ ၁၄း၃ မွာငါသည္သြား၍ သင္တို႔ ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍ ၿပီးေတာ့သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ သင္တို႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။ေခတ္ေပၚအယူ- ယူတဲ့ တရားေဟာဆရာေတြက ဒုတိယၾကြလာျခင္းကို ျငင္းပယ္ၾကတဲ့အခါသို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ သင္တို႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။ဆိုတဲ့ စကားကို ျပန္ၾကားေယာင္မိတယ္။ သခင္ေယ႐ႈ ၾကြလာမွာပါ။ တမန္ ၁း၁၁ မွာ ေကာင္းကင္တမန္ေတြက ထိုသခင္ေယ႐ႈသည္ ၾကြသြားေတာ္မူသည္နည္းတူ လို႔ ေျပာတယ္။ ဝိညာဥ္အားျဖင့္ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္တမန္တပါးလည္း မဟုတ္ဘူး။ သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္ ျဖစ္တယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္၂၀၀၀ ေလာက္က ေျမႀကီးေပၚမွာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့ဘူးတဲ့ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ၾကြလာမွာ ျဖစ္တယ္။ အနာေရာဂါ ၿငိမ္းေပးတဲ့၊ နားေတြကိုၾကားေစတဲ့၊ ေသသူကိုရွင္ေစတဲ့၊ အေသခံၿပီး သၿဂၤဳ ိလ္ၿပီးမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ၾကြလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔တကြ ၾကြလာမွာျဖစ္တယ္။ ၁သက္ ၄း၁၆မွာေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍- - ”

၃။ ၾကြလာမယ့္ အစီအစဥ္ - The Program of His Coming
ကြလာမယ့္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း ေျပာျပပါမယ္။
ဒီအေၾကာင္းေလ့လာစတုန္းက က်မ္းပိုဒ္ေတြဟာ တပိုဒ္နဲ႔တပိုဒ္ ဆန္႔က်င္ေနသေယာင္ ထင္မိတယ္။ထင္မိတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ တကယ္ေတာ့ က်မ္းစာဟာ တခ်က္နဲ႔တခ်က္ ဆန္႔က်င္မႈ လံုးဝမရွိပါဘူး။ ဘုရားမႈတ္သြင္းထားတဲ့ အမွားမရွိ၊ မေရြ႕ေလ်ာ့ မေျပာင္းလဲတဲ့ စကားေတာ္ေတြပါ။ ကြဲလြဲဟန္ရွိတဲ့ က်မ္းခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ျပပါမယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၇မွာၾကည့္႐ႈေလာ့။ မိုးတိမ္ႏွင့္တကြ ၾကြလာေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊- ရွိသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ ကို ႐ႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ဒါေပမယ့္ ဗ်ာဒိတ္ ၁၆း၁၆ မွာေတာ့သူခိုးကဲ့သို႔ ငါလာ၏။ ကိုယ္အဝတ္ကိုေစာင့္ေသာ သူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ဗ်ာဒိတ္ ၁း၇ မွာ ေျပာသလို မိုးတိမ္စီးၿပီးၾကြလာတာကို လူတိုင္းျမင္ၾကရမွာလား? သူခိုးလုိပဲ ၾကြလာမွာလား? သူခိုးလိုလာရင္၊ ဘယ္သူမွ ျမင္ရမွာမဟုတ္ဘူး။
မၾကာေသးခင္က ကၽြန္ေတာ့အိမ္နားက အိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား သူခိုး အခိုးခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူခိုးကို ဘယ္သူမွ မျမင္လိုက္ရဘူး။ သူခိုးကို လူမျမင္ဘူး။ အမွတ္မထင္ေရာက္လာတာပါ။ ယူခ်င္တာယူၿပီးရင္၊ ထြက္သြားတာပါ။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၆း၁၆ က သခင္ေယ႐ႈဟာ သူခိုးလိုၾကြလာမယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၇-မွာေတာ့ၾကည့္႐ႈေလာ့။ မိုးတိမ္ႏွင့္တကြ ၾကြလာေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊-- ရွိသမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ႐ႈျမင္ ရၾကလိမ့္မည္။
ေနာက္ကြဲလဲြဟန္ရွိေနတဲ့ က်မ္းခ်က္က ၁သက္ ၃း၁၂ မွာထိုသခင္သည္ မိမိသန္႔ရွင္းသူ အေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာ သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို ကိုယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီ၌ ၿမဲျမံ ခိုင္ခံ့စိမ့္ ေသာငွါ ……. ျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ေနာက္တခန္းမွာေတာ့ သန္႔ရွင္းသူေတြကို အတူေခၚလာမယ့္အေၾကာင္း ေျပာရာမွာ ထေျမာက္တဲ့ သန္႔ရွင္းသူေတြကို အာကာသေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္သိမ္းဆည္းမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သန္႔ရွင္းသူေတြကို ေခၚၿပီးၾကြလာမယ္လို႔ ေျပာၿပီး၊ တခါ အာကာသထဲ ခ်ီေဆာင္ဦးမယ္ လို႔ ေျပာတာဟာ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္ပါမလဲ?
ၾကြလာမယ့္အစီအစဥ္ကို နားလည္မွ ဒီက်မ္းခ်က္ေတြကိုနားလည္မွာ ျဖစ္တယ္။ ၾကြလာျခင္း ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ ပထမပိုင္းက ယံုၾကည္သူ ေတြအတြက္ ၾကြလာတာပါ။ (၁သက္ ၄း၁၃-၁၈) ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒါဝိဒ္နဲ႔ အာျဗဟံတို႔အေပၚထားတဲ့ ဂတိေတာ္ေတြျပည့္စံုဖို႔ ယံုၾကည္သူေတြနဲ႔အတူ ၾကြလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕မွာ နန္းထိုင္ၿပီး၊ တိုင္းႏိုင္ငံေတြကို သံလွံတံနဲ႔ အုပ္စိုးမွာျဖစ္တယ္။
ၾကြလာျခင္းပထမပိုင္းက အသင္းေတာ္ကိုခ်ီေဆာင္ျခင္းလို႔ ေခၚတယ္။ ဒုတိယပိုင္းက ထင္းရွားေတာ္မူျခင္း လို႔ေခၚတယ္။ အသင္းေတာ္ အတြက္ ၾကြလာရာမွာ သူခိုးလိုလာမယ္။ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ အသစ္ေမြးဖြားၿပီး ယံုၾကည္သူေတြကိုေခၚၿပီး ထြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။
ထင္ရွားေတာ္မူျခင္းမွာေတာ့ ယံုၾကည္သူေတြနဲ႔အတူ ၾကြလာမွာျဖစ္တယ္။ အားလံုး ျမင္ေတြ႔ခြင့္ ရလိမ့္မယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၇ၾကည့္႐ႈေလာ့။ မိုးတိမ္ႏွင့္တကြ ၾကြလာေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊---  ရွိသမွ်ေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ႐ႈျမင္ၾကရလိမ့္မည္။
အစီအစဥ္ကေတာ့ ပထမ- ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ ၾကြလာမယ္။ ဒါက ခ်ီေဆာင္ျခင္းပါ။ ေနာက္ေတာ့ အာျဗဟံ၊ ဒါဝိဒ္တို႔အေပၚထားတဲ့ ဂတိေတာ္ေတြ ျပည့္စံုဖို႔ ယံုၾကည္သူေတြနဲ႔အတူ ျပန္ၾကြလာမွာပါ။ ဒါဝိဒ္ရဲ႕ပလႅင္မွာထိုင္ၿပီး တိုင္းႏိုင္ငံေတြကို သံလွံတံနဲ႔ အုပ္စိုးမယ္။ ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ ၾကြလာတဲ့ ခ်ီေဆာင္ျခင္းပါ။ ဒုတိယပိုင္းက ယံုၾကည္သူေတြနဲ႔အတူ ၾကြလာတဲ့ ထင္ရွားျခင္းပါ။

A.     အသင္းေတာ္ကို ခ်ီေဆာင္ျခင္း The Rapture of the Church
 ခ်ီေဆာင္ျခင္း- rapture” ဆိုတဲ့ စကားဟာ က်မ္းစာထဲမွာေတာ့ မေတြ႔ရဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်မ္းစာပညာအရ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈ မွာညီအကိုတို႔၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတုိ႔သည္ ဝမ္းနည္းသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔သည္ ဝမ္းမနည္းမည့္အေၾကာင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔၏ အမႈအရာကို မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ၊ ငါတုိ႔အလိုမရွိ။ ေယ႐ႈသည္ေသၿပီးမွ တဖန္ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔သည္ယံုလွ်င္၊ ထိုနည္းတူ ေယ႐ႈ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာ သူတို႔ကိုလည္း၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သခင္ဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ တဖန္ငါတို႔ဆိုသည္ကား၊ သခင္ဘုရား ၾကြလာ ေတာ္မူေသာအခါ၊ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာငါတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၿပီးေသာသူတို႔၏ အရင္အဦး ေနရာရၾကမည္မဟုတ္။ သခင္ဘုရားသည္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္း အသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ တံပိုးေတာ္ကိုမႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ ေသာ သူတို႔သည္ အဦးထေျမာက္လိမ့္မည္။ ထိုအခါ အသက္ရွင္၍၊ က်န္ၾကြင္းေသာငါတို႔သည္ တိမ္ေပၚသို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ဘုရားႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္ ေနရၾကလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ ဤုစကားမ်ားအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ သက္သာေစၾကေလာ့။
ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ ၾကြလာမႈဟာ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ၾကြလာဖို႔အတြက္ အႀကိဳ နိမိတ္လကၡဏာေတြ မရွိဘူး။ နိမိတ္ လကၡဏာေတြ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ က်မ္းစာက မေျပာဘူး။ ကယ္တင္ရွင္ကိုသာ ေစာင့္ေျမာ္ရမွာပါ။
ဥပမာ ဖိလိပၸိ၃း၂၀ မွာငါတုိ႔က်င့္ေသာအက်င့္မူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ စပ္ဆိုင္လွ်က္ရွိ၏။ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယ႐ႈ ခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ၾကြလာေတာ္မူမည္ဟု ငါတုိ႔သည္ ေျမာ္လင့္လွ်က္ေနၾက၏။နိမိတ္လကၡဏာေတြကို ေျမာ္လင့္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ကယ္တင္ရွင္ကိုသာ ေျမာ္လင့္ေနရမွာပါ။ တိတု ၂း၁၃ မွာငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ ထင္ရွားေပၚထြန္းျခင္းကို၎၊ ငါတို႔သည္ ေျမာ္လင့္လွ်က္။နိမိတ္လကၡဏာကို မေျမာ္ပါဘူး။ ကယ္တင္ရွင္ကိုပဲ ေျမာ္ပါတယ္။ ေဟၿဗဲ ၉း၂၈ မွာခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ားအျပစ္တို႔ကို ခံျခင္းငွါ တခါတည္း ကိုယ္ကိုပူေဇာ္ၿပီးမွ၊ ေနာက္တဖန္္ ထိုသခင္ကို ေျမာ္လင့္လွ်က္ေနေသာသူတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအလိုငွါ၊ အျပစ္ႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ေပၚထြန္းေတာ္မူလတံ့။နိမိတ္ လကၡဏာေတြကို မရွာပါဘူး။ သားေတာ္ဘုရားသခင္ကို ရွာတာပါ။
ယံုၾကည္သူအတြက္ ၾကြလာရာမွာ အႀကိဳနိမိတ္လကၡဏာမျပပါဘူး။ ႐ုတ္တရက္ၾကြလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼသစ္က်မ္း ကာလကတည္းက စၿပီး ေျမာ္လင့္ၾကရတာျဖစ္တယ္။ ရွင္ေပါလုက သူ႔ေခတ္မွာ ၾကြလာဖို႔ ေျမာ္လင့္ခဲ့ဖူးတယ္။ ၁သက္ ၄း၁၇ မွာထိုအခါ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာ ငါတို႔သည္ - - ” ရွင္ေပါလုက သူအသက္ရွင္စဥ္မွာ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာမယ္လို႔ ထင္ခဲ့တယ္။
က်မ္းစာကို ယံုၾကည္တဲ့ ခရစ္ယာန္တိုင္း ခရစ္ေတာ္ၾကြလာျခင္းကို အသက္ရွင္လ်က္နဲ႔ ၾကံဳရမယ္လို႔ ေျမာ္လင့္ၾကတယ္။ ဒီတပတ္ ကၽြန္ေတာ့႐ံုးခန္းကို အသက္ ၈၄ ႏွစ္အရြယ္ အဘိုးအိုတစ္ေယာက္၊ မိုင္ ၃၀၀ ခရီးကေန လာလည္တယ္။ ထိုင္ရင္းနဲ႔ သူက မ်က္စိကို ဖ်က္ခနဲ မွိတ္လိုက္ၿပီး ျပန္ဖြင့္လိုက္တယ္။ မ်က္ႏွာက ျဖဴဖတ္ျဖဴေလ်ာ္ျဖစ္လာတယ္။ ႏွလံုးေရာဂါ ရွိပံုရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့႐ံုးခန္းထဲမွာပဲ ေသေတာ့မယ္နဲ႔တူတယ္လို႔ ထင္မိတယ္။ ခဏၾကာ သက္သာလာေတာ့ သူျပံဳးတယ္။ခ်ီေဆာင္ျခင္းအထိ အသက္ရွင္ရမယ္လို႔ ထင္တာ။ ဒါေပမယ့္ သခင္ဘုရား က အိမ္ျပန္ဖို႔ ေခၚေနၿပီပဲ။လို႔ ဆိုတယ္။ သူက ဆရာဝန္မေခၚခိုင္းဘူး။ ေန႔လည္ခင္းမွာ ေခၽြးမျဖစ္သူက အိမ္ျပန္ပို႔ေပးတယ္။ ေနာက္တေန႔မနက္ ေစာေစာမွာ သူ႔သားကမေန႔က အေဖ လာလည္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္။ ညက ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရပါၿပီ။လို႔ ဖုန္းဆက္တယ္။
အသက္ ၈၄ ႏွစ္အရြယ္ အဘိုးအိုတစ္ေယာက္ပင္လွ်င္ ၾကြလာျခင္းကုိ အသက္ရွင္လွ်က္နဲ႔ ၾကံဳရမယ္လို႔ ထင္ေနခဲ့တယ္။ Dr. Rice ဘုန္းေတာ္ဝင္စားခ်ိန္မွာ ေပးစာ ၁၀၀ ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္ရတယ္။ အမ်ားစုက “Dr. Rice ေသမယ္လို႔ မထင္ဘူးဗ်ာ။ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာခ်ိန္မွာ သူရွိေနအံုးမယ္ လို႔ ထင္မိတာလို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဟုတ္တယ္။ ႐ိုးသားစြာဝန္ခံရရင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီလိုပဲ ထင္မိတယ္။
ရွင္ေပါလုက သူ႔ေခတ္မွာ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာမယ္လို႔ ထင္ခဲ့တယ္။ “- - အသက္ရွင္လွ်က္ က်န္ၾကြင္းေသာ ငါတို႔သည္ - - ” လို႔ ဆိုတယ္။
ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ၾကြလာျခင္းဟာ မၾကာခင္ျဖစ္လာမွာပါ။ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ နိမိတ္လကၡဏာေတြ ျပည့္စံုေနဖို႔ မလိုဘူး။ မေန႔တေန႔ကလည္း ၾကြလာႏိုင္တာဘဲ။ မႏွစ္ကလည္း ၾကြလာႏိုင္တာဘဲ။ ရွင္ေပါလုေခတ္ကလည္း ၾကြလာႏိုင္တာဘဲ။ ဒီေန႔လည္း ၾကြလာႏိုင္တယ္။ ၾကြလာျခင္းကို အၿမဲေျမာ္လင့္ၿပီး အသက္ရွင္ဖို႔ လုိတယ္။
ဟိုတုန္းက တရားေဟာဆရာႀကီး Robert Murray McCheyne က တရားေဟာဆရာ ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာရင္း တစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့သခင္ေယ႐ႈ ဒီေန႔ၾကြလာမယ္လို႔ ထင္သလား?” လို႔ ေမးတယ္။မထင္ဘူးလို႔ ေျဖတယ္။
 သခင္ေယ႐ႈ ဒီေန႔ၾကြလာမယ္လို႔ ထင္သလား?” လို႔ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ေမးတယ္။  မထင္ဘူးလို႔ပဲ ေျဖတယ္။
 သခင္ေယ႐ႈ ဒီေန႔ၾကြလာမယ္လို႔ ထင္သလား?” လို႔ တတိယဆရာကို ေမးတယ္။မထင္ဘူးလို႔ ျပန္ေျဖတယ္။
 သခင္ေယ႐ႈ ဒီေန႔ၾကြလာမယ္လို႔ ထင္သလား?” လို႔ စတုတၱဆရာကို ေမးတယ္။မထင္ဘူးလို႔ သူကလည္း ေျဖတယ္။
သခင္ေယ႐ႈ ဒီေန႔ၾကြလာမယ္လို႔ ထင္သလား?” လို႔ ေနာက္ဆံုးတေယာက္ကို ေမးတယ္။ သူလည္းမထင္ဘူးလို႔ပဲ ေျဖတယ္။
အဲဒီအခါမွာ McCheyne က မႆ၂၄း၄၄ ကို ဖြင့္ၿပီးဖတ္ျပတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ျပင္ဆင္လွ်က္ ေနၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔မထင္မမွတ္ေသာ အခ်ိန္နာရီ၌ လူသားသည္ၾကြလာလိမ့္မည္။
ဒီေန႔ၾကြလာႏိုင္တယ္။ ၾကြလာတဲ့အခါ တံပိုးခရာမႈတ္မယ္။ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံေပးမယ္။ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္သူေတြ အဦး ထေျမာက္မယ္။ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတုိ႔ေနာက္မွ မိုးတိမ္နဲ႔ ခ်ီေဆာင္ခံရၿပီး အာကာသထဲမွာ သခင္ဘုရားနဲ႔အတူ ေတြ႔ဆံုၾကရမယ္။
ယံုၾကည္သူတိုင္း စီးစရာ တိမ္တစ္ခုစီရမယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။မိုးတိမ္အားျဖင့္ ခ်ီေဆာင္တယ္ဆိုရာမွာ လူစု၊ လူေဝးႀကီးလို႔ ဆိုလိုတယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၇ မွာၾကည့္႐ႈေလာ့။ မိုဃ္းတိမ္ႏွင့္တကြ ၾကြလာေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ေဟၿဗဲ ၁၂း၁ မွာဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္း တို႔သည္ ( a cloud of witnesses) ငါတို႔ကို ဝန္းရံလွ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍- - ” ငွက္ေတြ ေတာင္ဘက္အရပ္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းသြားတာ သတိထားမိၾကရဲ႕လား? အုပ္စုဖြဲ႔ပ်ံသြားတဲ့အခါ အေကာင္ေရ ေထာင္ခ်ီပါတယ္။ ဒါကိုငွက္အုပ္ႀကီးေဟ့” (a great, cloud of birds) လို႔ ေျပာတတ္တယ္။
သခင္ေယ႐ႈၾကြလာတဲ့အခါ ေသလြန္သူေတြ ထေျမာက္မယ္။ ယံုၾကည္သူေတြ မ်က္စိတမွိတ္ တခဏခ်င္းမွာ ေျပာင္းလဲမယ္။ ယံုၾကည္သူ အစုအေဝးႀကီးဟာ Tenessee ျပည္နယ္ Murfreesboro ၿမိဳ႕ကေန ထြက္ခြာလာမယ္။ Illinois ျပည္နယ္ Chicago ၿမိဳ႕ကလည္း အမ်ားႀကီး ထြက္လာမယ္။ New York ၿမိဳ႕ Atlanta Georgia စတဲ့-စတဲ့ ေဒသေတြထဲကလည္း အုပ္စုဖြဲ႔ ထြက္လာၾကမယ္။ ကမာၻအရပ္ရပ္က (great clouds of believers) ယံုၾကည္သူ အစုအေဝးႀကီးေတြကို ခ်ီေဆာင္လိမ့္မယ္။ တံပိုးခရာမႈတ္မယ္။ ေသလြန္တဲ့ခရစ္ယာန္ေတြ ထေျမာက္မယ္။ အသက္ရွင္က်န္ၾကြင္းတဲ့ သူေတြဟာ အာကာသမွာ သခင္ဘုရားနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ အုပ္စုလိုက္၊ အုပ္စုလိုက္ ခ်ီေဆာင္ခံရမယ္။
ၾကြလာတဲ့အခါ ေသလြန္တဲ့ခရစ္ယာန္ေတြ ထေျမာက္ၿပီး ရွင္ေနတဲ့သန္႔ရွင္းသူေတြ ေျပာင္းလဲမယ္။ ရွင္ေပါလုက ၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၂ မွာနက္နဲေသာအရာတခုကို ငါျပဦးမည္။ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရၾကမည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆံုးေသာ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ တခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိတမွိတ္၌ ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္။
အိပ္ေပ်ာ္သူေတြ ထေျမာက္ၿပီး အသက္ရွင္သူေတြ ေျပာင္းလဲရျခင္းဟာ မ်က္စိတမွိတ္အတြင္း တခဏခ်င္းမွာ ျဖစ္ပ်က္မွာပါ။ “moment” တခဏခ်င္းဆိုတဲ့စကားဟာ atom (အက္တမ္) ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ စဆင္းသက္တဲ့ မူရင္းစကားခ်င္းတူပါတယ္။ ထပ္ခြဲလို႔မရေလာက္ေအာင္ သိပ္ေသးငယ္တဲ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာေလးလို႔ ဆိုလိုတယ္။ သိပ္ျမန္တယ္ေပါ႔။ မ်က္စိတမွိတ္ ဆိုတဲ့စကားဟာ မ်က္စိမွိတ္လိုက္ ဖြင့္လိုက္လုပ္တာထက္ ပိုျမန္ပါတယ္။ တခဏခ်င္း၊ မ်က္ေတာင္တခတ္အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲၾကမွာ ျဖစ္တယ္။
၁ေကာ ၁၅း ၅၅ မွာအိုေသမင္း၊ သင္၏လက္နက္သည္၊ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ အိုမရဏာႏိုင္ငံ၊ သင္၏ ေအာင္ျခင္းသည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။သန္႔ရွင္းသူေတြ မ်က္စိတမွိတ္ လ်ပ္တျပက္အတြင္း ေျပာင္းလဲၾကတဲ့အခါအိုေသမင္း သင္၏လက္နက္သည္၊ အဘယ္မွာရွိသနည္း။လို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းမွာပါသြားရင္း ေအာ္ၾကလိမ့္မယ္။ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာခ်ိန္မွာ အသက္ရွင္ေနသူေတြ ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္သူေတြ ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္သူေတြ ထေျမာက္တဲ့အခါမွာေတာ့အိုမရဏာႏိုင္ငံ သင္၏ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ၾကလိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ သခၤ်ဳိင္းထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တေန႔ ထေျမာက္ရလိမ့္မယ္။ ဘုရားသားသမီး ေတြအေပၚမွာ အၿမဲအႏိုင္ယူထားလို႔ မရဘူး။
သခင္ေယ႐ႈက ေယာဟန္ ၁၁း၂၅း၂၆ မွာေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ငါ႔ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္။ ငါ႔ကိုယံု၍ အသက္ရွင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္လည္း ေသျခင္းႏွင့္အစဥ္မျပတ္ ကင္းလႊတ္ၾကလိမ့္ မည္။အုပ္စုႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ငါ႔ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္။”- ေသလြန္တဲ့သန္႔ရွင္းသူေတြပါ
ထေျမာက္တဲ့အခါ ဒုတိယၾကြလာျခင္းမတိုင္မွီ ခရစ္ေတာ္ထံ ဝင္စားရတယ္။ငါ႔ကိုယံု၍ အသက္ရွင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္လည္း ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပက္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၾကြလာခ်ိန္မွာအသက္ရွင္ေနသူမ်ားဟာ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ အားကိုးခဲ့သူမ်ားျဖစ္တယ္။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႀကိဳတင္ပေရာဖက္ျပဳထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အစီအစဥ္က်ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ ၾကြလာျခင္းဟာ အသင္းေတာ္ကို ခ်ီေဆာင္ျခင္းပါ။ အႏၲိခရစ္ဟာ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ခုႏွစ္-ႏွစ္ေအာင္ျမင္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္။ ဒါကိုဒံေယလရဲ႕ ခုႏွစ္ဆယ္ေျမာက္ သတင္းပတ္” “ယာကုပ္အမ်ဳိး အမႈေရာက္ေသာေန” (သို႔) ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလလို႔ ေခၚတယ္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ သန္႔ရွင္းသူေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕တရားပလႅင္ေရွ႕မွာ ရပ္ရၾကမယ္။ အဲဒီေနာက္ သိုးသငယ္နဲ႔ မဂၤလာေဆာင္တယ္။ က်မ္းစာကသိုးသငယ္မဂၤလာေဆာင္ပဲလို႔ ေခၚပါတယ္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၇-) ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအၿပီးမွာ သန္႔ရွင္းသူေတြဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ ေျမႀကီးေပၚ ျပန္လာၾကမယ္။ သခင္ေယ႐ႈက ဒါဝိဒ္ရဲ႕ပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ၿပီး တိုင္းႏိုင္ငံကို သံလွံတံနဲ႔ အုပ္စိုးမယ္။

B.     ထင္ရွားေတာ္မူျခင္း  The Revelation
အာျဗဟံနဲ႔ျပဳတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ပဋိညာဥ္အေၾကာင္း ဆက္ေျပာပါမယ္။ တိုင္းျပည္၊ လူမ်ဳိးေတာ္တို႔နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ဒါဝိဒ္နဲ႔ျပဳတဲ့ ပဋိညာဥ္ ကေတာ့ ပလႅင္နဲ႔ဆိုင္တယ္။ ဆာလံ ၁၃၂း၁၁ မွာထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္အား ဓိ႒ာန္ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳ၍၊ သစၥာဖ်က္ေတာ္မမူေသာစကားဟူမူကား၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္ကို သင္၏ပလႅင္ေပၚမွာ ငါတင္မည္။ဒါကို တခ်ဳိက ဝိညာဥ္ေရး ပလႅင္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဝိဒ္ဟာ ဝိညာဥ္ေရးပလႅင္ေပၚမွာ တခါမွ မထုိင္ခဲ့ဘူး။ သူဟာ ဣသေရလ ျပည္မွာ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ အမွန္တကယ္ ကိုယ္တုိင္စိုးစံခဲ့တာပါ။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအၿပီးမွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဟာ သန္႔ရွင္းသူ တို႔နဲ႔တကြ ၾကြလာတဲ့အခါ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ရွိဒါဝိဒ္ရဲ႕ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ အမွန္တကယ္ ကိုယ္တိုင္ ထိုင္ေတာ္မူမွာ ျဖစ္တယ္။
ကတိေတာ္စကားကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္အား ဓိ႒ာန္က်ိန္ဆိုျခင္းကုိျပဳ၍ဒီစကားဟာ ခိုင္မာတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္သစၥာဖ်က္ေတာ္မမူေသာလို႔ ဆက္ျဖည့္ထားပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ ကတိေတာ္ ပ်က္မသြားဘူး။သင္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္ကို သင္၏ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ငါတင္မည္။
အာျဗဟံကိုလည္း ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ထာဝရဘုရားသည္လည္း အာျဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း ေပါက္ေဘာ္မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ငါျပလတံ့ေသာျပည္သို႔ သြားေလာ့။ ငါသည္ သင့္ကို လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကို ႀကီးျမတ္ေစမည္။ သင္သည္ ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ကမာၻ ၁၂း၁-၃။ ဘုရားသခင္က အာျဗံနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အမ်ဳိးေတြကို လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစၿပီး၊ ေကာင္းႀကီးေပးမယ့္ ျပည္ေတာ္မွာ ေနရာခ်ဖို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီပဋိညာဥ္ကို ကမာၻ ၁၃း၁၄-၁၅ မွာ ထပ္အတည္ျပဳထားပါတယ္။ေလာတသည္ အာျဗံႏွင့္ခြါ၍ သြားၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗံကိုေခၚ၍၊ သင္ရွိေသာအရပ္က ေတာင္၊ ေျမာက္၊ အေရွ႕၊ အေနာက္သို႔ ေျမွာ္ၾကည့္ေလာ့။ သင္ျမင္ေသာ ေျမတျပင္လံုးကို သင္ႏွင့္ သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္အား၊ ငါသည္ ကာလအစဥ္အၿမဲေပးမည္။
ဒီပဋိညာဥ္မွာ ပါတဲ့အခ်က္ေတြက () “လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ေစမယ္” - ဣသေရလလူမ်ဳိး () “ေကာင္းႀကီးေပးမယ္”- ယာယီေကာင္းႀကီးနဲ႔ ဝိညာဥ္ေရးရာေကာင္းႀကီး () “သင္၏နာမကို ႀကီးျမတ္ေစမည္”- အာျဗဟံ နာမည္ဟာ ကမာၻတဝွမ္း ထင္ရွားတဲ့နာမည္ပါ။ () “ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူ ျဖစ္မည္
ဂလာတိ ၃း၁၃-၁၄ မွာထို႔ေၾကာင့္ သစ္တိုင္၌ ဆြဲထားျခင္းကို ခံရေသာသူတိုင္း က်ိန္ျခင္းကို ခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ ႏွင့္အညီ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကို ခံရေသာသူျဖစ္၍၊ ငါတို႔ကို ပညတ္တရား၏က်ိန္ျခင္းမွ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ အာျဗဟံခံရေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၌ သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခံရၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။” “သင့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးေသာသူကို ငါေကာင္းႀကီးေပးမည္လို႔ ဆက္ေျပာသလိုသင့္ကို က်ိန္ဆဲ ေသာသူကို က်ိန္ဆဲမယ္လို႔ ထပ္ျဖည့္ ထားပါေသးတယ္။ ကမာၻဦး ၁၂း၃ မွာလည္းသင္အားျဖင့္လည္း လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ဒီကတိေတာ္ေတြဟာ အားလံုးမျပည့္စံုေသးဘူး။
-ရက္ စစ္ပြဲအၿပီးမွာ က်မ္းစာေလ့လာသူမ်ားစြာက သခင္ေယ႐ႈဟာရက္ပိုင္းအတြင္း (သို႔) သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ၾကြလာမယ္လို႔ ထင္ခဲ့ၾကတယ္။ ၾကြလာခါနီးၿပီလို႔ တရားေဟာဆရာေတြ ေဟာတာၾကားရတယ္။ တစ္ေယာက္ကဆိုရင္ ရက္အတိအက်ႀကီး ေျပာလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခဏစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ၾကြလာျခင္းဟာ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတြက အာျဗဟံနဲ႔ျပဳတဲ့ ပဋိညာဥ္ကို နားမလည္ၾကဘူး။ ဒီပဋိညာဥ္မွာ ပါတဲ့အခ်က္ေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
အာျဗဟံနဲ႔ သူ႔အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ခါနန္ျပည္တျပည္လံုးကို ေနရာယူဖို႔ ေခၚပါတယ္။သင္ျမင္ေသာ ေျမတျပင္လံုးကို၊ သင္ႏွင့္ သင္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္အား ငါသည္ကာလ အစဥ္အၿမဲေပးမည္။ ရက္ စစ္ပဲြအၿပီးမွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြဟာ တျပည္လံုးကို မပိုင္ရေသးဘူး။  တိုင္းျပည္နယ္နိမိတ္ကို  ေပးထားတယ္။ (ကမာၻ ၁၅း၁၈၊ ေယဇ ၄၇း၁၉။ ၄၈း၁) အေနာက္ဘက္မွာ အီဂ်စ္ျပည္ရဲ႕ျမစ္၊ အေရွ႕ဖက္မွာ ဥဖရျမစ္၊ ေျမာက္ဘက္မွာ ဟာမက္၊ ေတာင္ဘက္မွာ ကာေဒရွ အထိ ျဖစ္တယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြ တျပည္လံုး မပိုင္ၾကေသးဘူး။ ဒီေန႔အထိ မရၾကေသးဘူး။ တျပည္လံုးကို မရမခ်င္း၊ အာျဗဟံကို ေပးတဲ့ ဂတိေတာ္မျပည့္စံုေသးဘူး။ အာျဗဟံကိုေပးတဲ့ ဂတိေတာ္ျပည့္စံုခ်ိန္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးအားလံုး ျပည္ေတာ္ျပန္ၾက ရလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔အထိေတာ့အားလံုး မျပန္ၾကေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဂတိထားတဲ့ျပည္ေတာ္ကို အားလံုးမပိုင္ရေသးဘူး။ အားလံုးလည္း ျပန္မလာၾကေသးဘူး။ ဣသေရလလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ျပန္စုေဝးျခင္း အေၾကာင္းကို ေျပာတဲ့အခါ၊ ႏွလံုးသားအသစ္ကို ေပးတဲ့အေၾကာင္းလည္း ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ အားလံုးမေျပာင္းလဲၾကေသးဘူး။ က်မ္းစာက တိုင္းျပည္ တစ္ခုအျဖစ္ တေန႔ခ်င္း ေမြးဖြားလာတဲ့အေၾကာင္း ေျပာတယ္။ တျပည္လံုး ကယ္တင္ျခင္းရလိမ့္မယ္။ ဒါေတြ အခုမျဖစ္ေသးပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဘုရားကယ္တာက တိုင္းျပည္အလိုက္ မဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္နဲ႔ အားကိုးသူ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ ထိုးေဖာက္တဲ့သူကို သူတို႔ျမင္ရၾကလိမ့္မယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ေမရွိယသခင္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကတာကိုလည္း သေဘာေပါက္လာၾကလိမ့္မယ္။ ဒါနဲ႔ သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္နဲ႔ အားကိုးၿပီး တစ္ေန႔ျခင္းမွာ တတိုင္းျပည္လံုး ေမြးဖြားလာလိမ့္မယ္။
၆ရက္ စစ္ပြဲအၿပီးမွာ - တျပည္လံုးကို မပိုင္ရေသးပါဘူး။ အားလံုးျပန္မလာၾကေသးဘူး။က်မ္းစာရဲ႕ကတိေတာ္အတိုင္း အားလံုးမေျပာင္းလဲၾကေသးဘူး။
အာျဗဟံကိုယ္တုိင္ကိုလည္း ျပည္ေတာ္ေပးမယ္လို႔ ကတိရွိတယ္။သင္ႏွင့္သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္အား၊ ငါသည္ ကာလအစဥ္အၿမဲေပးမည္။” (ကမာၻ ၁၃း၁၅) ရက္ စစ္ပြဲအၿပီးမွာ ျပည္ေတာ္ကို အာျဗဟံ ျပန္မလာေသးဘူး။ ဂတိေတာ္ျပည့္စံုခ်ိန္မွာေတာ့ ျပည္ေတာ္ကို အာျဗဟံကိုယ္တိုင္ ျပန္လာ လိမ့္မယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္လည္း အာျဗဟံနဲ႔အတူ ျပည္ေတာ္မွာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ကမာၻ၁၃း၁၅မွာသင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္အား၊ ငါသည္ ကာလအစဥ္ အၿမဲေပးမည္။ဂလာတိ ၃း၁၆ မွာဂတိေတာ္တို႔ကို အာျဗဟံႏွင့္သူ၏အမ်ဳိးအႏြယ္၌ ထားေတာ္မူ၏။ အမ်ဳိးအႏြယ္တို႔ဟု အမ်ားေသာသူတို႔ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူမည္မဟုတ္။ သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္ဟု တေယာက္ေသာသူကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုတေယာက္ေသာသူကား ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။
အာၿဗဟံကိုေပးတဲ့ ဂတိေတာ္ ျပည့္စံုခ်ိန္မွာ အခ်က္()ခ်က္ ျပည့္စံုရပါလိမ့္မယ္။
() ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြဟာ တျပည္လံုးကို- တစ္လက္မမွ်မက်န္- ဂတိေတာ္အတိုင္း ရလိမ့္မယ္။
() ဂ်ဴးလူမ်ဳိးအားလံုး ျပည္ေတာ္ျပန္ၾကပါလိမ့္မယ္။
() အားလံုးေျပာင္းလဲၾကမယ္။
() အာျဗဟံကုိယ္တိုင္ ျပည္ေတာ္မွာ ရွုိေနမယ္။
() ခရစ္ေတာ္လည္း ျပည္ေတာ္မွာ အာျဗဟံနဲ႔အတူ ရွိေနမယ္။
အာျဗဟံနဲ႔ ျပဳတဲ့ပဋိညာဥ္ဟာ မျပည့္စံုေသးဘူး။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ ေယ႐ႈခရစ္ မၾကြမလာမခ်င္း၊ မျပည့္စံုႏိုင္ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္ ေရာက္ရင္ေတာ့ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို စုစည္းၿပီး အာျဗဟံနဲ႔ ဒါဝိဒ္တို႔အေပၚထားတဲ့ ဂတိေတာ္မ်ား ျပည့္စံုလိမ့္မယ္။
ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ ျပန္စုေဝးျခင္းဟာ သူတို႔လူမ်ဳိးအက်န္အၾကြင္းအားလံုး ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္အုပ္စုိးျခင္း အစပိုင္းတို႔နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း ခဏခဏေတြ႔ရပါတယ္။ (ေဟရွာ ၁၁း၁-၁၂၊ ေယဇ ၃၄း၁၂-၁၄၊ ေယရမိ ၂၃း၃- အခန္း ၃၃း၁၄-၁၇၊ မႆဲ ၂၄း၂၉-၃၁).
မႆဲ ၂၄း၂၉-၃၁ ရဲ႕ အစီအစဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ထိုကာလ၏ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းေနာက္ ႐ုတ္ခနဲ ေနသည္ မိုက္လိမ့္မည္။ လသည္ အေရာင္ကိုမေပး။ ၾကယ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္မွ က်ၾကလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္တန္ခိုးတို႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါလူသား၏ နိမိတ္လကၡဏာသည္ ေကာင္းကင္၌ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအေပါင္းတို႔သည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾက၍၊ လူသားသည္ ႀကီးစြာေသာ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ကို ေဆာင္လ်က္၊ မိုဃ္းတိမ္ကိုစီး၍ ၾကြလာေတာ္မူသည္ကိုျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ လူသားသည္ မိမိတမန္တို႔ကို ေစလႊတ္၍ တံပိုးခရာကို ျပင္းစြာမႈတ္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာသူတို႔ကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၊ ေကာင္းကင္ေအာက္ထက္ဝန္းက်င္တို႔မွ ေခၚ၍ စု႐ံုးၾကလတံ့။
ဗ်ာဒိတ္ ၁း၇ မွာၾကည့္႐ႈေလာ့။ မိုဃ္းတိမ္ႏွင့္တကြ ၾကြလာေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ထိုးေဖာက္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ရွိသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို႐ႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးသား အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသမွ်တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းရၾကလိမ့္မည္။ထင္ရွားျခင္း အေၾကာင္း ေျပာေနတာပါ။ သူခိုးလိုလာျခင္းအေၾကာင္း မေျပာေသးဘူး။ မိုဃ္းတိမ္နဲ႔ ၾကြလာတာကို အားလံုးျမင္ရမယ့္အေၾကာင္း ေျပာတာပါ။   လူသားသည္ မိမိတမန္တို႔ကိုေစလႊတ္၍ တံပိုးခရာကို ျပင္းစြာမႈတ္ေစေတာ္မူသျဖင့္ သူတို႔သည္ ေရြးခ်ုယ္ေတာ္မူေသာသူတို႔ကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၊ ေကာင္းကင္ေအာက္ ထက္ဝန္းက်င္တို႔မွ ေခၚ၍ စု႐ံုးၾကလတံ့။
 () ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလရွိတယ္။ထိုကာလ၏ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းေနာက္-” အငယ္ ၂၉။
 () ဒုတိယၾကြလာျခင္း၊ ထင္ရွားျခင္း။ထိုအခါ လူသား၏ နိမိတ္လကၡဏာသည္ ေကာင္းကင္၌ ထင္ရွားလိမ့္မည္အငယ္ ၃၀။
() ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔ ျပန္စုေဝးျခင္း။လူသားသည္ မိမိတမန္တို႔ကို ေစလႊတ္၍ တံပိုးခရာကို ျပင္းစြာ မႈတ္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာသူတို႔ကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၊ ေကာင္းကင္ေအာက္ထက္ဝန္းက်င္တို႔မွ ေခၚ၍ စု႐ံုးၾကလတံ့။အငယ္ ၃၁။
ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအၿပီး သခင္ေယ႐ႈၾကြလာမွသာ အာျဗဟံအေပၚထားတဲ့ ဂတိေတာ္ျပည့္စံုပါလိမ့္မယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြ ျပည္ေတာ္ျပန္ၾကမယ္။ အားလံုး ကယ္တင္ျခင္းရၾကၿပီး၊ တိုင္းျပည္တစ္ခု တစ္ေန႔ခ်င္း ေမြးဖြားမယ္။ တျပည္လံုးကို ပိုင္ရမယ္။ အာျဗဟံလည္း ရွိေနမယ္။ အာျဗဟံနဲ႔အတူ ခရစ္ေတာ္လည္း ရွိေနမယ္။
ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔တကြ မ်က္ျမင္ထင္ရွားၾကြလာျခင္းဟာ အာျဗဟံနဲ႔ ဒါဝိဒ္တို႔အေပၚထားတဲ့ ဂတိေတာ္ႏွစ္ခုစလံုး ျပည့္စံုဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဆာလံ၁၃၂း၁၁မွာထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္အား ဓိ႒ာန္က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳ၍၊ သစၥာဖ်က္ေတာ္မမူေသာ စကားဟူမူကား၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္ကို သင္၏ပ လႅင္ေပၚမွာ ငါတင္မည္။ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးျခင္း အႏွစ္ ,၀၀၀ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ အႏွစ္ တစ္ေထာင္ၾကာလို႔ ျဖစ္တယ္။
ဗ်ာဒိတ္၂၀း၄- မွာပလႅင္မ်ားကိုလည္း ငါျမင္၏။ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေသာသူတို႔သည္ တရားစီရင္ရေသာ အခြင့္ကိုရၾက၏။ သားရဲႏွင့္သူ၏ ႐ုပ္တုကိုမကိုးကြယ္၊ သူ၏ တံဆိပ္လက္မွတ္ကို နဖူး၌ မခံ၊ လက္၌ မခံဘဲေန၍၊ ေယ႐ႈ၏ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေၾကာင့္၊ လည္ပင္းျဖတ္ျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔၏ ဝိညာဥ္မ်ားကို ငါျမင္၏။ သူတုိ႔သည္ အသက္ရွင္၍ အႏွစ္တေထာင္ပတ္လံုး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ စိုးစံရၾက၏။ ၾကြင္းေသာလူေသတို႔သည္ ထိုအႏွစ္တေထာင္မကုန္မွီ အသက္မရွင္ရၾက။ ဤထေျမာက္ျခင္းကား၊ ပဌမထေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သတည္း။ ပဌမထေျမာက္ျခင္းကို ဝင္စားေသာသူသည္ မဂၤလာရွိေသာသူ၊ သန္႔ရွင္းေသာသူျဖစ္၏။ ထုိသို႔ေသာသူသည္ ဒုတိယေသျခင္း၏လက္ႏွင့္ ကင္းလြတ္လွ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ခရစ္ေတာ္၏ယဇ္ပေရာဟိတ္ျဖစ္၍၊ အႏွစ္တေထာင္ပတ္လံုး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ စိုးစံရၾကလိမ့္မည္။ ထုိအႏွစ္တေထာင္ကုန္ၿပီးမွ၊ စာတန္သည္ ေထာင္ထဲက လြတ္ေသာအခြင့္ကိုရ၍ အေရအတြက္အားျဖင့္ သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္ အမွ်မ်ားေသာ ေဂါဂ၊ မာေဂါဂတည္းဟူေသာ ေျမႀကီး ေလးမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေနေသာလူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို လွည့္ျဖားအံ့ေသာငွါ၎၊ စစ္တိုက္ဖို႔ စည္းေဝးေစျခင္းငွါ၎ တက္လိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးတဲ့ အႏွစ္ ,၀၀၀ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္တဲ့ Premillennial (အႏွစ္တစ္ေထာင္ မတိုင္မွီ) ဆိုတဲ့ သေဘာဟာ အႏွစ္တစ္ေထာင္ မတိုင္မွီ ယံုၾကည္သူေတြကုိ သိမ္းဆည္းဖို႔ လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါကို Premillennial လို႔ ေခၚတယ္။
မျပည့္စံုေသးတဲ့ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ဟာ အတိအက်ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ မွတ္ယူသင့္တယ္။ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တို႔ ထံုးစံဟာ အျပည့္အဝ အတိအက် ျပည့္စံုေလ့ရွိတယ္။ ဥပမာ- ေဟရွာ ၉း၆- မွာငါတို႔အဘို႔ သူငယ္ကို ဘြားျမင္၏။ဒီစကားဟာ အတိအက် ျပည့္စံုခဲ့ပါၿပီ။ငါတို႔အား သားကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ဒီစကားအတိအက် ျပည့္စံုခဲ့ပါၿပီ။နာမေတာ္ကား အံ့ဩဖြယ္၊ တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ဒါဝိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားေတာ္အတိုင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အၿမဲတည္ေစေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းသည္ နိစၥအၿမဲရွိလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ အလိုေတာ္အားႀကီး၍၊ ထိုအမႈကိုၿပီးစီးေစေတာ္မူလိမ့္မည္။
ဒီက်မ္းပိုဒ္ရဲ႕ အစပိုင္းကို အတိအက်ခံယူရင္ အဆံုးပိုင္းေတြကိုလည္း အတိအက်ခံယူသင့္တယ္။ သားေမြးဖြားတဲ့ ပေရာဖက္စကား အတိအက်ျပည့္စံုရင္ က်န္တဲ့အပိုင္းကိုလည္း အတိအက် ျပည့္စံုမယ္လို႔ ယံုၾကည္သင့္ပါတယ္။ သခင္ေယ႐ႈဟာ အမွန္တကယ္ အတိအက်၊ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ ၾကြလာလိမ့္မယ္။ ဒါဝိဒ္ရဲ႕ပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္မယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံစည္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခု လက္ေတြ႔ေပၚေပါက္လာလိမ့္မယ္။ အျပစ္ေၾကာင့္ သဘာဝတရားအေပၚ က်ိန္ျခင္းခံရတာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။ စစ္တိုက္ျခင္း မရွိေတာ့ဘူး။ တကမာၻလံုးကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ျပန္႔ႏွံ႔သြားၿပီ။ တကမာၻလံုး ေပ်ာ္ေနၿပီ။ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးဖို႔ ၾကြလာတဲ့အခါ ျဖစ္ပ်က္မယ့္အရာေတြက - - -
 () အျပစ္ေၾကာင့္ ကမာၻေျမႀကီးက်ိန္ျခင္းခံရတာ ေျပေပ်ာက္လိမ့္မယ္။ ေရာမ ၈း၂၂-၂၃။ဤေလာကတႏိုင္ငံလံုးသည္ ယခုတိုင္ေအာင္ တညီတၫြတ္တည္း ညည္တြား၍ ဆင္းရဲျခင္းေဝဒနာကို ခံရသည္ဟုငါတုိ႔သိၾက၏။ ထုိမွ်မက ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အစအဦးကို ခံၿပီးေသာ ငါတို႔သည္လည္း၊ သားအရာ၌ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း အေၾကာင္းတည္းဟူေသာ ကိုယ္ခႏၶာေရြးႏႈတ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ေျမာ္လင့္၍ စိတ္ႏွလံုးအထဲ၌ ညည္းတြားလွ်က္ ေနၾက၏။အာဒံအျပစ္ျပဳေတာ့ ေျမႀကီး အက်ိန္ခံရတယ္။ လူ အက်ိန္ခံရတယ္။ တိရိစာၦန္မ်ား အက်ိန္ခံရတယ္။ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာရင္ က်ိန္းျခင္းက လြတ္သြားလိမ့္မယ္။ ေဟရွာ ၃၅း - - “ေတာႏွင့္လြင္ျပင္သည္ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ ဆိတ္ညံေသာအရပ္သည္လည္း ရႊင္လန္း၍၊ ႏွင္းပြင့္ကဲ့သို႔ အပြင့္ပြင့္လိမ့္မည္။ အလြန္ပြင့္လန္း၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္တကြ ျမဴးတူးလိမ့္မည္။ ေလဗႏုန္ေတာင္၏ ဘုန္းႏွင့္၎၊ ကရေမလေတာင္၊ ရွာရုန္အရပ္တို႔၏ တင့္တယ္ျခင္းအသေရႏွင့္၎ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကို၎၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို၎ ျမင္ရလိမ့္မည္။
 ()  တိရိစာၦန္မ်ား က်ိန္ျခင္းမွ လြတ္လိမ့္မယ္။ ေဟရွာယ ၁၁း၆-  ေတာေခြးသည္ သိုးသငယ္ႏွင့္အတူေနလိမ့္မည္။ က်ားသစ္သည္ ဆိတ္သငယ္ႏွင့္အတူ အိပ္လိမ့္မည္။ ႏြားသငယ္၊ ျခေသၤ့သငယ္၊ ဆူေအာင္ေကၽြးေသာအေကာင္တို႔သည္ အတူသြားလာၾက၍၊ လူသူငယ္သည္ သူတို႔ကို ပို႔ေဆာင္လိမ့္မည္။ ႏြားမႏွင့္ဝံမသည္ အတူက်က္စား၍၊ သူတုိ႔သားငယ္မ်ားသည္ အတူအိပ္ၾကလိမ့္မည္။ ျခေသၤ့သည္လည္း ႏြားကဲ့သို႔ ျမတ္ကိုစားလိမ့္မည္။ ႏို႔စို႔သူငယ္သည္လည္း ေႁမြဆိုးတြင္းေပၚမွာ ကစားလိမ့္မည္။ ႏို႔ကြာေသာသူငယ္သည္လည္း၊ ေႁမြေဟာက္တြင္းဝ၌ မိမိလက္ကိုသြင္းလိမ့္မည္။ ငါ၏ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္တျပင္လံုး၌ အခ်င္းခ်င္းညဥ္းဆဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို မျပဳရၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္လယ္ေရသည္ မိမိေနရာကို လႊမ္းမိုးသကဲ့သို႔၊ ေျမႀကီးသည္ ထာဝရ ဘုရားကုိ သိကၽြမ္းျခင္းပညာႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။
ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ က်ားသစ္တစ္ေကာင္နဲ႔ ကေလးတစ္ေယာက္ကို အတူထားၾကည့္ပါ။ ဘာျဖစ္သြားမလဲ? ဒါေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးခ်ိန္မွာ က်ားသစ္နဲ႔ ကေလးဟာ အတူလဲေလ်ာင္း ေနလိမ့္မယ္။ ေတာေခြးနဲ႔ သိုးသငယ္ဟာ အတူေနလိမ့္မယ္။ ႏြားသငယ္နဲ႔ျခေသၤ့ပ်ိဳဟာ အတူအစာစားလိမ့္မယ္။ သူတို႔ကို လူသူငယ္ကေလးက ဦးေဆာင္လမ္းျပလိမ့္မယ္။ ျခေသ့ၤနဲ႔ က်ားတို႔လို ေတာ႐ိုင္း တိရိစာၦန္ေတြဟာ အိမ္ေမြးတဲ့ ေၾကာင္ကေလးေတြလို အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလမွာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
 () “ပင္လယ္ေရသည္ မိမိေနရာကို လႊမ္းမိုးသကဲ့သို႔၊ ေျမႀကီးသည္ ထာဝရဘုရားကို သိကၽြမ္းျခင္းပညာႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။
 () လူ႔ကိုယ္ခႏၶာေပၚက က်ိန္ျခင္း ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မယ္။ ေဟရွာယ ၃၅း၅- မွာထိုအခါ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္း ၾကလိမ့္မည္။ နားပင္းေသာသူတို႔သည္ နားပင္းျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ ေျခဆြံ႔ေသာသူတို႔သည္ ဒရယ္ကဲ့သို႔ ခုန္ၾကလိမ့္မည္။ စကားအေသာသူတို႔ သည္ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေတာ၌စမ္းေရထြက္၍၊ လြင္ျပင္၌ ျမစ္ေရစီးလိမ့္မည္။ ေဟရွာယ ၆၅း၂၀ မွာ လူေတြဟာ အႏွစ္တစ္ေထာင္ အသက္ရွင္လိမ့္မယ္။ထိုၿမိဳ႕၌ အသက္ငယ္ေသာ သူငယ္မရွိရ။ အသက္မျပည့္စံုေသာ လူအိုလည္းမရွိရ။ အသက္တရာရွိလွ်က္ ေသေသာသူကို သူငယ္ဟူ၍ မွတ္ရ၏။ အျပစ္ရွိေသာသူသည္ အသက္တရာရွိလွ်က္ ေသလွ်င္၊ က်ိန္ျခင္းကို ခံရေသာသူဟူ၍ မွတ္ရ၏။အသက္တစ္ရာေလာက္နဲ႔ ေသရင္ သူ႔ကိုကေလးလိုပဲ သေဘာထားပါလိမ့္မယ္။ လူေတြ အလြန္ အသက္ရွည္လိမ့္မယ္။
 () ဆင္းရဲျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေဟရွာ ၆၅း၂၀-၂၁ထိုၿမိဳ႕၌ အသက္ငယ္ေသာ သူငယ္မရွိရ။ အသက္မျပည့္စံုေသာ လူအိုလည္း မရွိရ။ အသက္တရာရွိလွ်က္ ေသေသာသူကို သူငယ္ဟူ၍ မွတ္ရ၏။ အျပစ္ရွိေသာသူသည္ အသက္တရာရွိလွ်က္ ေသလွ်င္၊ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူဟူ၍ မွတ္ရ၏။ ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္ေဆာက္ေသာအိမ္၌ ေနၾကလိမ့္မည္။ ကိုယ္စိုက္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အသီးကို စားၾကလိမ့္မည္။မိကၡာ ၄း၄ မွာလူအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ေသာစပ်စ္ပင္၊ ကိုယ္ပိုင္ေသာ သေဘၤာသဖန္းပင္ေအာက္မွာ ထိုင္ၾကလိမ့္မည္။ ေၾကာက္ေစေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိရ။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။သခင္ေယ႐ႈ ဒီေလာကကို ျပန္ၾကြလာၿပီး ဒါဝိဒ္ရဲ႕ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ကာ တိုင္းႏိုင္ငံေတြကို သံလွံတံနဲ႔ အုပ္စိုးတဲ့အခ်ိန္ေတြဟာ မဂၤလာရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြျဖစ္တယ္။
 () စာတန္ကို အႏွစ္တစ္ေထာင္ ခ်ီေႏွာင္ထားလိမ့္မယ္။ ဗ်ာဒိတ္၂၀း၁-- “တဖန္ ေကာင္းကင္တမန္သည္ အနက္ဆံုးေသာ တြင္း၏ ေသာ့ႏွင့္ သံႀကိဳးႀကီးကိုကိုင္လွ်က္ ေကာင္းကင္က ဆင္းသက္သည္ကို ငါျမင္၏။ ေရွးေႁမြေဟာင္း၊ မာရ္နတ္စာတန္တည္းဟူေသာ နဂါးကိုကိုင္ဘမ္း၍၊ အႏွစ္ တစ္ေထာင္ဘို႔ ခ်ည္ေႏွာင္ေလ၏။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ မကုန္မွီတိုင္ေအာင္၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိ မလွည့္ျဖားရမည့္အေၾကာင္း၊ အနက္ဆံုးေသာတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ ေလွာင္ထား၍ တံဆိပ္ခတ္ေလ၏။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကုန္ၿပီးမွ တဖန္ခဏလြတ္ရဦးမည္။တခ်ဳိ႕က စာတန္ကို ခ်ီေႏွာင္ထားၿပီးၿပီလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့မိတ္ေဆြ ပညာရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ကစာတန္ကို ခ်ီေႏွာင္ ထားၿပီဆိုရင္ ငါနဲ႔ တြဲခ်ီထားတာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။တစ္ျခား တစ္ေယာက္ကေတာ့စာတန္ကိုခ်ီေႏွာင္ထားၿပီးၿပီလို႔ ေျပာတဲ့အခါ- ခ်ီထားတယ္ဆိုရင္ ႀကိဳးက ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ရွည္ေနပံုရတယ္လို႔ ေျပာဖူးတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။ စာတန္ကို မခ်ီေႏွာင္ရေသးဘူး။ သူဟာ ဒီေလာကရဲ႕ဘုရားပါ။ ၂ေကာ ၄း၄။ သခင္ေယ႐ႈၾကြလာတဲ့အခါ စာတန္ကို ခ်ီေႏွာင္ၿပီး အနက္ဆံုးတြင္း ထဲသို႔ ခ်လိမ့္မယ္။ တံဆိပ္လည္းခတ္ထားမယ္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္လံုးလံုး တုိင္းႏိုင္ငံေတြကို လွည့္ျဖားခြင့္မရေတာ့ဘူး။
အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလအတြင္း တျခားအရာေတြ ျဖစ္ဖို႔ရွိပါေသးတယ္။ ေျပာျပ႐ံုဘဲ ေျပာျပပါမယ္။
 () ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ဟာ တကမာၻလံုးရဲ႕ ဝတ္ျပဳျခင္းနဲ႔ အသိပညာအတြက္ ဗဟုိဌာနျဖစ္လိမ့္မယ္။ မိကၡာ ၄း၁-၂။
 () စစ္ပြဲမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဓါးေတြကို ထြန္သြားအျဖစ္ ထုလုပ္ၾကလိမ့္မယ္။ မိကၡာ ၄း၃။
 () ဣသေရလလူမ်ဳိးအားလံုး ထာဝရဘုရားကို သိၾကလိမ့္မယ္။ ေရာမ ၁၁း၂၆။
 (၁၀) ခရစ္ေတာ္က ဒါဝိဒ္ရ႕ဲပလႅင္မွာ အမွန္တကယ္ အတိအက် ထိုင္ၿပီးအုပ္စိုးမယ္။
 (၁၁) သခင္ေယ႐ႈနဲ႔အတူ ခရစ္ယာန္ေတြအုပ္စိုးခြင့္ ရၾကလိမ့္မယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၁မွာငါသည္ေအာင္ျမင္၍၊ ငါ႔ခမည္းေတာ္၏ ပလႅင္ေပၚမွာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ ထုိင္ေနသကဲ့သို႔၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူသည္ ငါ၏ပလႅင္ေပၚမွာ ငါႏွင့္အတူ ထိုင္ေနရေသာအခြင့္ကို ငါေပးမည္။

၄။ ၾကြလာျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား The Preparations for His Coming
ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ ခရစ္ေတာ္ အခ်ိန္မေရြး ၾကြလာႏိုင္တဲ့အတြက္၊ အခ်က္၂-ခ်က္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
() ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ့္ရဲ႕ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္မခံရေသးရင္ ဒီေန႔ပဲ ကိုယ္ေတာ္ကို အားကိုးပါ။ ေလာကမွာ လူ--စု ရွိပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရသူနဲ႔ မရသူ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ မိနစ္အတြင္း သခင္ေယ႐ႈၾကြလာခဲ့ရင္ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္နဲ႔ အားကိုးၿပီးသူတုိင္း ကမာၻေျမေပၚမွ သိမ္းယူေတာ္မူလိမ့္မယ္။
လုကာ ၁၇း၃၄-၃၆ မွာငါဆိုသည္ကား၊ ထိုေန႔ညဥ့္တြင္ အိပ္ရာတခု၌ရွိေသာ သူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တစ္ေယာက္ကို သိမ္းယူ၍ တစ္ေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့။ ႀကိတ္ဆံုႀကိတ္ေသာသူ ႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တစ္ေယာက္ကို သိမ္းယူ၍ တစ္ေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့။ လယ္၌ ရွိေသာသူ ႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တေယာက္ကို သိမ္းယူ၍ တေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္
       ဒါဟာ ဝိညာဥ္သေဘာနဲ႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္အတိအက် ေျပာတာပါ။ ႀကိတ္ခဲြတဲ့စက္႐ံုမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ လူႏွစ္ေယာက္မွာ တေယာက္က ခ်ီေဆာင္ခံရၿပီး တေယာက္က က်န္ခဲ့ရလိမ့္မယ္။ လယ္ကြင္းျပင္မွာ အလုပ္လုပ္သူ ႏွစ္ေယာက္မွာ တေယာက္ပါသြားၿပီး တေယာက္ က်န္ခဲ့မယ္။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ကို ဝိညာဥ္သေဘာနဲ႔ ေျပာတာ ၾကားဖူးတယ္။ အတြင္းလူသစ္က ခ်ီေဆာင္ခံရၿပီး လူေဟာင္းခႏၶာကိုယ္က က်န္ခဲ့မယ့္သေဘာ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေတြ က်န္ခဲ့မယ္လို႔ က်မ္းစာက မသြန္သင္ဘူး။ ကိုယ္ခႏၶာေျပာင္းလဲမယ္လို႔သာ ေျပာပါတယ္။ ဖိလိပၸိ ၃း၂၀-၂၁ မွာငါတို႔က်င့္ေသာအက်င့္မူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ စပ္ဆိုင္လ်က္ရွိ၏။ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ၾကြလာေတာ္မူ မည္ဟု ငါတို႔သည္ ေျမာ္လင့္လွ်က္ေနၾက၏။ ထိုသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကိုပင္ မိမိေအာက္၌ ႏိွမ့္ခ်ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ယုတ္ညံ့ေသာ ငါတို႔၏ကိုယ္ခႏၶာကိုပင္၊ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ကိုယ္ခႏၶာေတာ္၏ နည္းတူျဖစ္ေစျခင္းငွါ အသစ္ျပင္ဆင္ေတာ္မူလတံ့။ကိုယ္ခႏၶာ အသစ္ရၿပီး အေဟာင္းက်န္မယ္လို႔ မေျပာဘူး။ ဒီယုတ္ညံ့တဲ့ကိုယ္ခႏၶာ ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခံယူခ်က္ဟာ ၾကားဖူးထားတဲ့ သီခ်င္းေလးအေပၚမွာ အေျခခံသြားမိမွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ အဲဒီသီခ်င္းေလးကေတာ့-
ခႏၶာ ဝတ္႐ံုျပဳတ္က်ၿပီး
ထာဝရဆုရဖို႔ ထေျမာက္တဲ့အခါ - - - လို႔ ဆိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခႏၶာဝတ္႐ံုက ျပဳတ္မက်ဘူး။ မ်က္စိတမွိတ္၊ တခဏခ်င္းမွာ ေျပာင္းလဲသြားမွာပါ။ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔တူရမွာပါ။ ေယာ ၃း၂မွာခ်စ္သူတို႔၊ ယခုတြင္ ငါတို႔သည္ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက၏။ ေနာက္မွ အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္မည္ဟု မထင္ရွားေသး။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ တူၾကလတံ့ဟု ငါတို႔သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္အတိုင္းကို ငါတို႔သည္ျမင္ရၾကလတံ့။ဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာကလယ္၌ရွိေသာ သူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တစ္ေယာက္ကို သိမ္းယူ၍၊ တစ္ေယာက္မူကား ေနရစ္ရလတံ့။လို႔ ေျပာတာဟာ- အတြင္းဝိညာဥ္လူကို သိမ္းယူၿပီး ကိုယ္ခႏၶာ က်န္ရစ္ရတယ္လို႔ မဆိုလိုဘူး။ လယ္ထဲမွာ ႏွစ္ေယာက္ရွိမယ္။ တစ္ေယာက္ကိုသိမ္းၿပီး၊ တစ္ေယာက္က်န္မယ္လို႔ဘဲ အတိအက် ဆိုလိုတယ္။
တံပိုးခရာမႈတ္ခ်ိန္မွာ ကယ္တင္ျခင္းရသူေတြကို သခင္ဘုရားနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ အာကာသထဲကို ခ်ီေဆာင္မယ္။ ကယ္တင္ျခင္းမရသူ က်န္ခဲ့မယ္။ က်န္ခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ျခင္း မရသူေတြကို ႏွစ္ပိုင္းခဲြႏိုင္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းတရားၾကားဖူးၿပီး ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ အခြင့္ၾကံဳခဲ့ဖူးသူနဲ႔ တခါမွမၾကားဖူး၊ အခြင့္ မရဖူးသူတို႔ ျဖစ္တယ္။ ကယ္တင္ျခင္းတရားၾကားရပါလွ်က္၊ ကယ္တင္ရွင္ကို အားကိုးႏိုင္ပါလွ်က္၊ ျငင္းပယ္ခဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ဘဝလားရာက ေျပာင္းေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းမတိုင္ခင္ ကယ္တင္ျခင္းတရားၾကားခဲ့ဖူးၿပီး၊ ကယ္တင္ခံရဖို႔အခြင့္အေရး ရခဲ့ဖူးသူေတြဟာ ခ်ီေဆာင္ျခင္းအၿပီးမွာ အခြင့္အေရး ထပ္မရေတာ့ဘူး။ မၾကားရဖူးသူေတြကေတာ့ အခြင့္အေရးရအံုးမွာပါ။
၂သက္ ၂း၇- မွာအဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဝွက္ထားလွ်က္ရွိေသာ ထိုအဓမၼအရာသည္ ယခုပင္ျပဳျပင္ဆဲရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဆီးတားေသာသူသည္ ပယ္ရွင္းျခင္းသို႔ မေရာက္မွီတုိင္ေအာင္ ဆီးတားလိမ့္မည္။ ပယ္ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ထိုအဓမၼလူသည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ထိုအဓမၼလူကို သခင္ေယ႐ႈသည္ ႏႈတ္ထြက္ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဖ်က္ဆီး၍၊ ၾကြလာေတာ္မူျခင္း၏ ေရာင္ျခည္အားျဖင့္ ပယ္ရွားေတာ္မူလိမ့္မည္။အငယ္ ၁၀ မွာပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ေသာသူတို႔သည္၊ မတရားေသာ လွည့္ျဖားျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္၎ လာလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္အံ့ေသာငွါ သမၼာတရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာစိတ္ကို မခံမယူၾက။
ဘာေၾကာင့္ပ်က္စီးၾကရသလဲ? ကယ္တင္ျခင္းေရာက္ဖို႔ သမၼာတရားကို ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာစိတ္နဲ႔ မခံယူလို႔ ျဖစ္တယ္။ အငယ္ ၁၁-၁၂ မွာ   ထို႔ေၾကာင့္၊ သမၼာတရားကိုမယံုဘဲ၊ မတရားေသာအမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္၊ တရား႐ံႈးျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ မုသာစကားကို ယံုစိမ့္ေသာငွါ၊ မိစာၦဒိ႒ိ ျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္းအခြင့္ကို သူတို႔၌ ဘုရားသခင္ လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ကယ္တင္ျခင္းတရား ၾကားရေပမယ့္ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔ သမၼာတရားကုိေမြ႔ေလ်ာ္ေသာစိတ္နဲ႔ မခံယူသူေတြအေပၚ မိစာၦဒိ႒ိျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္း အခြင့္ကို လႊတ္မယ္လို႔ ဆုိတယ္။ မုသာစကားကိုယံုဖို႔ သမၼာတရားကို မယံုဘဲ ဖ်က္ဆီးဖို႔၊ မတရားမႈမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနဖို႔၊ အားႀကီးတဲ့လွည့္ျဖားျခင္းကို ခံရမယ္လို႔ ဆိုတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ ေလာကမွာ လူႏွစ္စုရွိပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရသူနဲ႔ မရသူပါ။ ေနာက္ မိနစ္အတြင္း သခင္ေယ႐ႈၾကြလာရင္ ကယ္တင္ျခင္း ရသူေတြ ခ်ီေဆာင္ခံရမယ္။ မရသူေတြ က်န္ခဲ့မယ္။ ကယ္တင္ျခင္းတရားၾကားဖူးၿပီး အခြင့္အေရးရခဲ့ဖူးေပမယ့္ ကယ္တင္ျခင္းမရခဲ့သူေတြဟာ အႀကီးအက်ယ္ လွည့္ျဖားခံရလိမ့္မယ္။ မုသာစကားကို ယံုၾကလိမ့္မယ္။ သမၼာတရားကို ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာစိတ္နဲ႔ မခံယူၾကဘူး။ မတရားမႈမွာ ေပ်ာ္ေနလိမ့္မယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို အားကိုးဖို႔ အခြင့္အေရးရပါလွ်က္နဲ႔ ျငင္းပယ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာက သူတုိ႔ဘဝဦးတည္ရာကို တံဆိပ္ခတ္လိုက္တယ္။ တဖက္မွာေတာ့ ကယ္တင္ျခင္း တရား မၾကားရ၊ အကယ္ခံရဖို႔ အခြင့္အေရး မရဖူးသူေတြဟာ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအတြင္းမွာ အခြင့္အေရးတစ္ခု ထပ္ရပါလိမ့္မယ္။
ဒါကို ဒုတိယေျမာက္အခြင့္အေရး (Second chance) လို႔ မေခၚပါဘူး။ အခြင့္အေရးတစ္ခါမွ မရဖူးလို႔ေပးတာပါ။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ အတြင္းမွာ အသစ္ေမြးၿပီးေသာ (Born Again) အေသြးေတာ္နဲ႔ေဆးၿပီးေသာ သာသနာျပဳဆရာ ၁၄၄,၀၀၀ က ကမာၻအႏွံ႔ ဧဝံေဂလိတရားေဟာပါလိမ့္မယ္။ လူမ်ားစြာ ကယ္တင္ျခင္း ရလိမ့္မယ္။ ဗ်ာဒိတ္ ၇း၁၄-မွာႀကီးစြာေသာ ဆင္းရဲဒုကၡအထဲက လြတ္ေျမာက္၍၊ မိမိတို႔ဝတ္လံုကို သိုးသငယ္၏အေသြး၌ ေလွ်ာ္၍ ျဖဴေစေသာသူျဖစ္ၾကသတည္း။လို႔ က်မ္းစာက သူတို႔အေၾကာင္းကို ေျပာျပပါတယ္။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအတြင္း ခရစ္ေတာ္ကို အားကိုးတဲ့ ေဘးဒဏ္ႀကီး ကာလ သန္႔ရွင္းသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
     ကယ္တင္ျခင္းတရားၾကားရၿပီး ခရစ္ေတာ္ကိုအားကိုးဖို႔ အခြင့္အေရးတႀကိမ္ရဖူးရင္ အသင္းေတာ္ကို ခ်ီေဆာင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အခြင့္အေရး ထပ္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ တစ္ခါမွ အားမကိုးရေသးရင္ေတာ့ ဒီေန႔ပဲ ကိုယ္ေတာ္ကို အားကိုးလိုက္ပါ။ မႆဲ၂၄း၄၄ မွာထိုေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ ျပင္ဆင္လွ်က္ေနၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔မထင္မမွတ္ေသာ အခ်ိန္နာရီ၌ လူသားသည္ ၾကြလာလိမ့္မည္။ဒီေန႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ၁ယာ၂း၂၈ အရထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ေရာက္လွ်င္၊ ရဲရင့္ရေသာအခြင့္ရွိ၍ ႐ွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း သားေတာ္၌ တည္ေနၾကေလာ့။ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ၊ မ႐ွက္မေၾကာက္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရွိေနဖို႔ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ၾကပါစို႔။                   

No comments:

Post a Comment